OV Jihlava v březnu

31. března 2017 v 9:24 | Helena |  KSČM
Okresní výbor KSČM Jihlava zasedal 23. března, jeho cílem bylo především zhodnotit březnové akce, vč. krajské nominační konference, a zahájit přípravu květnových oslav.
Informace z konference prezentoval předseda OV Pavel Kalabus, který přítomné seznámil s konečným zněním krajské kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, s důvody vedoucími ke změně na kandidátce - konkrétně ke stažení Bc. Šárky Konečné z okresu Žďár nad Sázavou, původně nominované na 7. místo, představil zmocněnce a jeho zástupce pro uvedené volby, jimiž byli zvoleni Pavel Kalabus a Karel Hlaváček, a připomněl, že kandidátní listiny musí být ještě schváleny Ústředním výborem KSČM, tento bod je zařazen na jednání 25. 3. 2017. Do podzimních voleb povede komunisty na Vysočině dosavadní předseda poslanců za KSČM Ing. Pavel Kováčik, jako dvojku delegáti vybrali právničku Mgr. Helenu Vrzalovou z Brtnice a trojkou bude chotěbořský podnikatel Karel Dvořák. Konference se zúčastnilo 22 delegátů, mezi hosty nechyběl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.
Okresní výbor zhodnotil oslavy Mezinárodního dne žen, které proběhly v Jihlavě, tradičně pod záštitou Levicového klubu žen v prostorách OV, s občerstvením, harmonikou, hosty byli Pavel Kalabus, Helena Vrzalová a Pavel Šlechtický; v Telči s hudbou, rozdáváním karafiátů, za účasti 24 žen; v Brtnici s obdobnou návštěvou, karafiáty, občerstvením, hudbou a tombolou. Nejúspěšnější byli organizátoři v Třešti, kde posezení s hudbou, kulturním programem, občerstvením a tombolou přilákalo 58 účastníků.
Duben proběhne ve znamení příprav květnových akcí. Připomínku 1. máje jako Svátku práce chystají komunisté v Jihlavě od 1000 na Masarykově náměstí za účasti kandidátů do Poslanecké sněmovny PČR, zahraje JCS Salavice, projev přednese Ing. Pavel Kováčik. K dispozici bude i skákací hrad pro ty nejmenší. Odpoledne ve 1330 zahájí v Třešti na náměstí T.G.M. programem pro děti, připraveny jsou hry a soutěže o ceny a skákací hrad, v 1500 akce pokračuje posezením v salonku restaurace U Kapra s hudbou a tombolou. Hosty budou Helena Vrzalová, Pavel Kalabus a Ladislav Vejmělek. Na zasedání OV zazněla i předběžná informace o chystaných pietních aktech k příležitosti konce II. světové války, které jsou připravovány v celém regionu, nejvýznamnější proběhnou 4. 5. v Třešti na vězeňském dvoře a 8. 5. na ústředním hřbitově v Jihlavě.
Závěrem Pavel Kalabus pozval na některá nadcházející setkání, a sice 27. 3. schůzku Společnosti česko-kubánského přátelství, 5. 4. schůzi Klubu českého pohraničí, 8. 4. seminář Nové republiky "Měnící se svět 2017" a "Projekt 10 miliónů", 24. 4. celoměstské jihlavské shromáždění KSČM. Předběžně je možné se hlásit na zájezd do Lidic 10. 6. 2017.
 

Aprílová diskotéka

31. března 2017 v 9:21 | Helena |  Pozvánky
Další z tanečních večerů se uskuteční tuto sobotu v restauraci Na Hřišti v Brtnici. A protože datum konání vychází na 1. dubna, zvolili jsme tentokrát název "Aprílová diskotéka". Z případných žertíků strach mít nemusíte, večer bude o úplně jiné zábavě! Připraveny jsou pro vás všechny oblíbené diskotékové hity od 80. let až po současnost, k písničkám přitom zároveň promítáme i videoklipy - i když některé vzhledem k době vzniku neodpovídají dnešním technickým požadavků, je to alespoň hezká připomínka dob minulých. A kdo by rád nezavzpomínal na mládí, že? Takže neváhejte a od osmé hodiny večerní se přidejte k nám. Budeme se těšit!

problém s plotem

24. března 2017 v 9:06 | Helena |  právo a my
Dotaz: Soused má u mého plotu dlouhodobě složenou hranici dřeva, některé kusy se o pletivo opírají a promačkávají ho, navíc se ve dřevě drží vlhkost a hniloba. Se sousedem není rozumná řeč, říká, že je to jeho pozemek, tak co. Co můžu dělat?
Odpověď: Tak tohle je dost rozšířený problém. Váš soused má pravdu - jak se říká - 50 na 50. Vlastnické právo jako takové je upraveno občanským zákoníkem, který v § 1012 říká, že vlastník se svým majetkem může nakládat, jak uzná za vhodné, a kromě zákona mu do toho nemá kdo co mluvit. To je jedna část. Ale pozor, je tady pokračování, které majiteli zakazuje závažným způsobem nad míru přiměřenou poměrům rušit práva ostatních - a dělat věci, jejichž hlavním cílem je druhé obtěžovat nebo jim škodit. A pro Vaši situaci navazuje ještě § 1020, který vlastníkovi pozemku v odůvodněném případě dává možnost požadovat, aby soused nezřizoval v těsné blízkosti hranice pozemků stavbu. Hranice dřeva sice není stavba, ale pokud je rozměrná a jak píšete, dlouhodobá, třeba dokonce i nějak zastřešená nebo podobně, dalo by se i tohle ustanovení určitě alespoň pomocně použít. A jestli Vám dřevo ničí plot, nebo zanáší na rostliny plíseň, to určitě rozumný důvod požadovat odstranění je.
Co tedy můžete dělat? V prvé řadě pošlete svoji výzvu k odstranění dříví sousedovi písemně, doporučeně, abyste měl doklad o doručení. Nezapomeňte vyjmenovat důvody, proč Vám dřevo vadí, a uvést lhůtu, do kdy má soused hranici odstranit. Lhůtu zvolte rozumnou a splnitelnou, třeba 30 dnů. Když to nepomůže, požádejte o zaslání podobné výzvy advokáta. Sice to nějakou korunu stojí, ale zase ne tolik, a je to poslední možnost smírného řešení, většina lidí se oficiálního dopisu z advokátní kanceláře zalekne. Navíc advokát bude potom šikovně po ruce pro případ, že by ani jeho výzva nezabrala - potom by Vám totiž nezbývalo nic jiného, než podat žalobu k soudu. Nový občanský zákoník v řešení sousedských sporů odebral jakékoliv pravomoci obecním úřadům, takže na radnici byste pomoc hledal zbytečně … Ale přece. Soud je většinou opravdu až mezní řešení, je finančně náročný a spory se dlouho táhnou. Můžete ještě zkusit obrátit se na příslušný obecní úřad se stížností, ve které situaci popíšete. Radnice může souseda pozvat, seznámit ho s Vaším problémem a pokusit se věc vyřešit dohodou. Ale nařizovat nemůže nic, takže když ani tohle nepomůže, zbývá Vám opravdu už jen žaloba. Tou můžete zároveň vymáhat i způsobenou škodu, např. náklady na opravu pletiva.
A ještě dodatek - kdybyste potřeboval svůj plot ze sousedovy strany natřít nebo opravit, obraťte se na stavební úřad, který může sousedovi zpřístupnění jeho pozemku nařídit (§ 141 a § 142 stavebního zákona).
 


novinky z Brtnice

22. března 2017 v 15:50 | Helena |  KSČM
Supeeer! Nevím, jak líp vyjádřit události v brtnické základní organizaci za první tři měsíce roku 2017. Především se naše řady rozrostly o dvě nové členky, které se rozhodly vstoupit do KSČM, což je velké povzbuzení. Na našich akcích se podílí samozřejmě mnohem víc lidí, než jen členská základna, pravidelně se zapojují rodinní příslušníci, kamarádi a sympatizanti, bez nichž bychom se určitě neobešli, ale přece jen je dobré vědět, že je stále víc těch, kdo se nebojí nosit nálepku "komunista". A že to není vždycky snadné, to asi není potřeba říkat … Hani, Mončo, vítejte!
Velkým úspěchem a oceněním práce ZO KSČM Brtnice je přijetí místopředsedy Josefa Jordána do okresního výboru Jihlava, ve kterém už tak máme dva zástupce. Dostali jsme se na roveň Třeště, kde je silná, téměř stočlenná organizace, přitom Telč nebo Polná jsou zastoupeny jedním členem. Pepa bude rozhodně nejen posilou okresního týmu, ale taky dobrým reprezentantem Brtnice, o tom už svojí prací přesvědčil v uplynulých více než dvou letech mnohokrát. Má skvělé nápady, spoustu energie a potřebnou dávku nadhledu.
Do třetice - krajské zastupitelstvo a rada už zvolili své poradní orgány, Brtnice přitom nezůstala mezi nominanty KSČM ošizena. Já jsem se stala předsedkyní kontrolního výboru, jako nestraník dostal již druhé volební období příležitost v komisi pro zdravotnictví PharmDr. Miloslav Vrzal, který už je v krajském měřítku respektovaným odborníkem nejen v otázkách činnosti lékáren, a ve dvou grantových komisích zaměřených na informační technologie nově zasedne Josef Jordán.
Čerstvou novinkou je mé umístění na druhé pozici kandidátky do Poslanecké sněmovny PČR za lídrem Pavlem Kováčikem. Toho, mimochodem, letos uvítáme v Brtnici, kde se chystá zúčastnit některé z připravovaných akcí, ale vzhledem k podzimním volbám zavítá i na samostatnou besedu.

kandidáti do Poslanecké sněmovny PČR

21. března 2017 v 9:41 | Helena |  KSČM
1. Ing. Pavel Kováčik, 61, předseda poslaneckého klubu KSČM
2. Mgr. Helena Vrzalová, 47, právnička
3. Karel Dvořák, 40, podnikatel, prodejce zbraní a střeliva
4. Roman Ondrušek, 53, předseda OV KSČM Pelhřimov
5. Kamil Vejvoda, 45, předseda OV KSČM Žďár nad Sázavou
6. Josef Zahradníček, 60, poslanec PČR
7. Věra Stočková, 37, jednatelka soukromé firmy
8. Ing. Ladislav Vejmělek, 57, vedoucí účtárny
9. Zdeněk Semorád, 39, technik
10. Ing. Bc. Eva Dlouhá, 38, vedoucí odd. ekonomiky a technologie provozu Českých drah
11. Marek Nevoral, 41, ostraha JE Dukovany
12. Martin Klement, 46, pracovník na čističce vod
13. Ing. Jaroslav Jirků, 46, referent investiční výstavby
14. Ing. Bc. Hana Trojáková, 33, úřednice města Pelhřimov
15. Roman Reichl, 49, zásobovač
16. Josef Číž, 63, předseda OV KSČM Třebíč
17. Miloš Srnský, 65, zámečník
18. Bedřich Burian, 62, podnikatel, majitel obchodu
19. Helena Novotná, 36, mateřská dovolená
20. Jan Zimmermann, 57, vedoucí správy budov

oslava MDŽ

3. března 2017 v 10:20 | Helena |  Pozvánky
Základní organizace KSČM zve všechny ženy a dívky, maminky a babičky - a samozřejmě i jejich doprovod - na oslavu Mezinárodního dne žen v neděli 5. března do hasičské zbrojnice v Brtnici. Začínáme v 15.00 hodin, každá návštěvnice na uvítanou obdrží přání, květinu a malý dáreček. Těšit se můžete, stejně jako loni, na hudbu Mustafo z Třebíče, která zahraje k poslechu i tanci. A pánové jsou vážně hodně dobří! Jako vždy si každá z přítomných žen vylosuje i dárek z bohaté nabídky, připraveny jsou drobné dekorace, různé dobroty, med, bižuterie, prostě spousta moc hezkých dárečků. Na stolech pro vás bude připraveno malé občerstvení domácí výroby, sladké i slané, káva, čaj, limonády, víno - a taky přípitek na uvítanou. Předpokládaný konec kolem šesté hodiny, takže na zábavu bude času dost. Vstup je zdarma.
Přijďte, těšíme se na vás!!!

info pro čtenáře

2. března 2017 v 12:00 | Helena |  ... a další
Je mi líto, ale poslední dobou opravdu těžce nestíhám, vůbec nemám kdy psát nové články. Už jsem uvažovala i o dočasném zavření blogu, protože je hloupé, když sem chodíte - a nikde nic nového. Jenže pořád přichází dost dotazů do právní poradny, případně mi i píšete na uveřejněnou mailovou adresu, a určitě by byla škoda končit něco, co dobře funguje. Návštěvnost tady mám skvělou, moc vám díky!!! Takže blog zůstáva, když najdu chvilku, textík sem vložím, ale určitě to nebude nijak pravidelně. Budu se snažit aspoň měnit aktualitu a odpovídat na vaše otázky.
Díky za pochopení!

znovu Nostalgická kavárna

28. února 2017 v 13:24 | Helena |  KSČM
Již potřetí pořádala brtnická KSČM v sobotu 18. února poslechový pořad "Nostalgická kavárna", tentokrát přímo v Brtnici. Do prostor hasičské zbrojnice přilákaly písničky převážně ze 60. A 70. let přibližně dvacítku návštěvníků, na které čekalo malé občerstvení a Josef Motejl, autor a průvodce celým pořadem. Organizátorům se podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde nechyběla vůně kávy a květiny a zapálené svíčky na stolech, atmosféra sama připomínala doby dávno minulé, z nichž se vynořovaly jednotlivé vzpomínky na známé zpěváky, ale i jejich téměř zapomenuté kolegy. Jako vždy měly největší úspěch hudební hádanky, je vidět, že my Češi jsme národ soutěživý, a testovat své znalosti nás prostě baví. Z talířků postupně mizelo drobné cukroví, prázdné byly šálky od kávy nebo čaje, z programu už zbývaly pouhé střípky, čas se nachýlil a bylo třeba se rozloučit. K radosti moderátora i pořadatelů se nikomu odcházet příliš nechtělo - s o to větší chutí snad hosté přijdou příště.
Budeme se těšit.

OV Jihlava - únor

22. února 2017 v 14:50 | Helena |  KSČM
Únorové zasedání okresního výboru především zhodnotilo nominační konferenci, konanou 26. ledna. Předseda Pavel Kalabus poděkoval všem organizátorům i účastníkům za kvalitní přípravu a klidný průběh, konstatoval, že konference splnila účel a připravila návrh kandidátů za okres Jihlava pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Krajský výbor na svém jednání 20. 2. zpracuje doporučení kompletního pořadí kandidátů dle nominací z jednotlivých okresů - v první pětici by měli být (v abecedním pořadí): Karel Dvořák (Havl. Brod), Ing. Pavel Kováčik (Třebíč), Roman Ondrušek (Pelhřimov), Kamil Vejvoda (Žďár n. Sáz.) a Mgr. Helena Vrzalová (Jihlava). Krajský výbor zároveň schválí plán předvolební kampaně.
V další části programu Pavel Kalabus podal informaci z jednání krajského výkonného výboru, které proběhlo 16. února. Nejpodstatnějšími body bylo vyjádření podpory Pavlu Kováčikovi na pozici lídra kandidátky pro volby do sněmovny a rezignace krajského předsedy komise mládeže - na tuto pozici je navrhován mladý jihlavský zastupitel Pavel František Daněk.
V plném proudu jsou přípravy setkání občanů pod hradem Roštejn, realizační tým navštívil fotbalové hřiště v obci Růžená a přímo na místě domluvil s místním fotbalovým klubem konkrétní podmínky spolupráce. Krom plochy jako takové je součástí pronájmu velký stan se stoly a lavicemi pro 150 osob, krytá tribuna pro 50 návštěvníků, bufet vč. kompletního vybavení, toalety, šatna, klubovna, ohniště s dostatečnou zásobou dřeva a venkovní plynový gril. V případě potřeby lze zapůjčit zahradní lavice nebo menší stany. V celodenním programu vystoupí skupiny Mustafo a JCS Salavice, třešťský oddíl aerobiku a v jednání jsou další účinkující. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, které zajistí brtnická základní organizace, dva skákací hrady, a po celý den bude možné si koupit něco pěkného ve stáncích soukromých prodejců. Bohaté občerstvení připraví komunisté z Nížkova, děti si navíc budou moci samy opéct buřtík u táboráku. Zkrátka je už teď, nač se těšit!
Nejdřív jsou ale samozřejmě před námi již tradiční oslavy Mezinárodního dne žen. Kam se můžete vypravit?
· 4. 3. Telč 1500 hraje p. Kernstock
host Ing. Ladislav Vejmělek
· 5. 3. Brtnice 1500 hraje Mustafo, občerstvení, květiny, dárečky pro dámy
· 8. 3. Třešť 1400 hraje Seniorka, kulturní program, občerstvení, dárečky
hosté Pavel Kalabus a Mgr. Helena Vrzalová
· 9. 3. Jihlava 1400 harmonika, občerstvení
host Ing. Pavel Šlechtický

únorové krajské zastupitelstvo

13. února 2017 v 10:33 | Helena |  KSČM
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém prvním letošním zasedání v úterý 7. února projednalo a po delší diskusi vedené zejména zástupci opozičních stran vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady kraje, informaci o práci krajského úřadu, přehled plnění usnesení zastupitelstva a zprávu o spolupráci kraje se zahraničními partnery v roce 2016. Schválilo zásady pro poskytování paušálních a cestovních náhrad zastupitelům a navzdory bouřlivému emotivnímu vystoupení zástupkyně "zelených" vyjádřilo podporu výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany. Zastupitelstvo věnovalo značnou pozornost dotačním programům. Byl schválen celý blok týkající se poskytování finančních prostředků v oblasti požární ochrany, ať už přímo Hasičskému záchrannému sboru nebo obcím, které zřizují zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Za podpory kraje lze pořídit dopravní automobily, repasovat či opravit techniku a zvýšit tak akceschopnost jednotek. Ke všem zastupitelům a jejich prostřednictvím do celého regionu směřuje výzva k podávání nominací na udělení medailí Kraje Vysočina. Návrh může podat pouze člen zastupitelstva, ale jeho prostřednictvím prakticky kdokoliv, pravidla najdete na webových stránkách kraje. Nominace lze podávat do 31. března. Bez připomínek byly schváleny majetkové body programu, tedy převody nemovitostí, ať už prodeje, koupě, směny či darování. Větší pozornost věnovali zastupitelé pouze nákupu pozemku pro výstavbu nových domků Domova Háj III v Havlíčkově Brodě, kde vznesl námitky Milan Plodík, předseda klubu KSČM. Zpochybnil kvalitu pozemku, kolem něhož má vést stoka a část je bažinatá, takže požadovaná cena je nepřiměřená, navíc v okolí je nabízena řada dalších, mnohem kvalitnějších parcel. V průběhu diskuse se navíc ukázalo, že dle platného územního plánu nemůže být na předmětném pozemku realizována předpokládaná zástavba, bude nutné požádat o změnu územního rozhodnutí. Přesto byla koupě schválena s tím, že k transakci dojde až po vyjasnění sporných otázek. V další části jednání byly hladce rozhodovány záležitosti dopravy a školství, např. platy řidičů, řešení okružní křižovatky v Humpolci, ul. Čejovská, zvýšení platů pracovníků regionálního školství, projekt výchovy talentované mládeže v ledním hokeji, investice do středního a vyššího vzdělávání cestou projektů škol nebo podpora krajských center talentované mládeže. Ke změně došlo v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Závěrem byly obsazeny výběrové komise pro grantové programy Fondu Vysočiny v oblastech Informační a komunikační technologie, Infrastruktura ICT, Cyklodoprava a cykloturistika, Památkově chráněná území, Bezpečná silnice, Sportoviště, Sportujeme, Jednorázové akce, Čistá voda, Odpady a Naše škola. Byly schváleny plány práce výborů zastupitelstva a jednání zakončila rozprava, v níž největší pozornost věnovali zástupci ODS soudně projednávané kauze nákupu sypačů.
Z řad KSČM diskutoval Milan Plodík k již uvedené otázce nákupu pozemků v Havlíčkově Brodě, Josef Zahradníček k problematice jaderné elektrárny Dukovany, v závěrečné debatě upozornil na neshody ve vedení kraje a s nadsázkou navrhl "rozpuštění zastupitelstva" a Helena Vrzalová vznesla dotaz ke krátkodobým pronájmům krajských nemovitostí, dala podnět krajskému úřadu k metodické pomoci obcím zřizujícím jednotky Sboru dobrovolných hasičů, předložila plán práce kontrolního výboru a reagovala na připomínky k jeho činnosti.

Kam dál