Září 2013

přestupky proti občanskému soužití

30. září 2013 v 16:36 | Helena |  přestupky
A máme tady další přestupky proti občanskému soužití. Zatím jsme se seznámili s přestupky mezi osobami blízkými, které jsou samostatnou kapitolou ve zvláštním režimu, ty, o kterých budu psát dnes, už se projednávají tzv. z moci úřední. To znamená, že jakmile správní orgán obdrží oznámení, koná už automaticky až do ukončení řízení, aniž by to mohl kdokoliv ovlivnit. S jedinou výjimkou, a tou je státní zástupce, který si věc může vyžádat k prověření, zda se nejedná o trestný čin. Ale o postupech při řízení budu psát jindy.

Přestupky proti občanskému soužití krom minule popsané urážky na cti jsou jednak ty tzv. sousedské, tedy ublížení na zdraví, výhrůžky, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti nebo jiné hrubé jednání. Druhou skupinu tvoří činy méně obvyklé, s nimiž jsem se např, já za desetiletou praxi nesetkala, kdy je druhý omezován na svých právech příslušníka národnostní menšiny nebo je mu způsobena újma kvůli jeho příslušnosti k národnostní menšině, pro jeho etnický původ, rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru, náboženství, politické nebo jiné smýšlení atd., pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav, stav manželský nebo rodinný, prostě přijde k újmě jenom proto, že je v něčem odlišný od útočníka.

První skupina přestupků je velmi frekventovaná, dokonce častější než majetkové skutky, tímto jednáním obvykle lidé řeší momentální zkratovou situaci, reagují na bezprostřední dění, zpravidla nejde o činy promyšlené nebo připravované. I když samozřejmě existují výjimky, které si z drobného terorizování sousedů činí celoživotní hobby.

Naprosto náhodný je přestupek ublížení na zdraví z nedbalosti, tedy nikoliv schválně, ovšem s určitou mírou zavinění. Typické je pokousání psem, kterého majitel nemá na vodítku nebo ho neopatří košíkem apod. Tyhle skutky se, bohužel, množí, psů chováme čím dál víc, v oblibě jsou velká, tu a tam i bojová plemena, a ne všichni své miláčky zvládáme. Takže pozor, i když kousne pes a ne vy, přesto jste pachatelem a za čin svého psa platíte. A upozornění č. 2 - obviněným se stává osoba, která v dané chvíli měla mít psa pod dohledem, nikoliv majitel.

Dalším přestupkem je drobné ublížení na zdraví, pokud je úmyslné, tj. pokud chcete ublížit nebo víte, že ublížit svým jednáním můžete. To jsou všechny ty facky, hospodské rvačky a jiná napadení s nepatrným nebo malým důsledkem. Záleží potom na posouzení lékaře, zda bude skutek hodnocen jako přestupek nebo už trestný čin. Pokud jde o tyto přestupky, mám z praxe zajímavý poznatek, a sice, že když se dva poperou na zábavě, kde bude sto lidí, můžete se vsadit, že ve chvíli potyčky budou všichni přítomní na WC nebo budou venku kouřit… Alespoň pokud jde o podání svědectví. Když už se vám stane a k nějaké té ráně přijdete, rozhlédněte se, kdo je kolem a mohl vše vidět, a vyhledejte především ihned lékaře. Když ho navštívíte až po týdnu, protože "vás to pořád bolí", obtížně budete prokazovat souvislost se starým napadením.

Vyhrožování újmou na zdraví snad není třeba příliš vysvětlovat, podstatou je, že toto musí v té chvíli být opravdu hrozbou. Každý z nás občas vysloví "já tě zabiju" nebo "že dostaneš pár pohlavků" apod., ale jde o to, aby tato slova byla doprovázená skutečným úmyslem pohrozit, případně k napadení přistoupit. Jasná je hrozba ve chvíli, kdy vyhrožující drží v ruce zbraň nebo kolem vás mává pěstí …

Nepravdivé obvinění z přestupku je uplatňováno hlavně tehdy, když přeteče pohár trpělivosti obviňovaného a rozhodne se bránit. Znám např. sousedy, z nichž jeden podává na druhého oznámení pro nejnesmyslnější skutky, dokonce i pro noční sex nebo "házení skleněné kuličky na podlahu". Zásadní je, aby oznámení byla podávána vědomě nepravdivě a s cílem druhého poškodit. Nepatří sem situace, kdy sousedovi někdo vysype přede dveře kbelík smetí, on neví kdo, a protože jste se včera pohádali, předpokládá, že jste tak učinil vy.

Schválnosti - no to je třeba ten kbelík se smetím. Nevěřili byste, co všechno jsou si sousedé mezi sebou schopni provádět, protože tohle je typicky sousedský přestupek. Časté jsou různé překážky v cestě, předměty házené přes plot nebo na rohožku, ale setkala jsem se už i se slepičími hovínky cákanými na sušící se prádlo.

A zůstává nám jiné hrubé jednání … tj. všechno, co činíte úmyslně druhé osobě a nemá se to. Sem patří různé plivance, gesta, shazování věcí nebo třeba napadení bez fyzických následků.

Jak vidíte, dovedeme si mezi sebou znepříjemňovat život mnoha způsoby. Takže až vás jednou napadne, vyřídit si své problémy svépomocí, uvědomte si, že vás taková legrace může stát až dvacet tisíc korun …


situace kolem OKD

29. září 2013 v 13:27 | Helena |  tak mě napadá
V posledních dnech snad nikdo nemohl přehlédnout vyhrocenou situaci v Moravskoslezském kraji, kdy tisíce horníků bojují doslova o svoji existenci. A jak připomněl hejtman Ústeckého kraje, Oldřich Bubeníček, stejná hrozba se vznáší i nad zaměstnaci tamních dolů.

Počátky problémů je třeba hledat už v privatizaci ukončené v roce 2004 po třinácti letech, kdy byl podnik prodán za neslýchaně nízkou cenu, velmi odlišnou od skutečné tržní hodnoty. Ne nadarmo se o tuto privatizaci zajímá i protikorupční policie. Samostatnou kapitolou privatizačního projektu byl bytový fond - byty byly převedeny na samostatnou společnost, aniž by byly nabídnuty, jak stanovily podmínky projektu, za netržní cenu uživatelům, nájemníkům.

OKD vydělaly svým vlastníkům v čele s uhelným magnátem Bakalou desítky miliard, jak je tedy možné, že dnes jsou zatíženy nespláceným i dluhy a hrozí propouštění? Bohatí jsou ještě bohatší a za jejich honosná konta mají platit horníci, kteří svou poctivou dřinou nastalou situaci zcela jistě nezavinili. Odpovědnost přitom majitelé přenáší na stát, od kterého požadují řešení. Za tři týdny půjdete k volebním urnám a prosím - mějte na paměti i otázku OKD. Nezáleží na tom, ve kterém regionu problém nastal, pokud se nová vláda rozhodne jít cestou podílu státu na provozu dolů ve prospěch stávajících soukromých vlastníků, bude to jen přelévání peněz nás všech do kapes pánů Bakaly a spol. A budou-li doly uzavřeny, ocitnou se davy horníků bez práce a prostřednictvím úřadů práce bude platit - hádejte kdo?

KSČM se při řešení nastalé situace přiklání k názoru hornických odborů, že než dávat peníze vlastníkům, je přece jen lepší poskytnout je přímo horníkům, např. prostřednictvím fondu, který by bezprostředně pomáhal v jejich tíživé situaci. Nutné je ale především jít k podstatě problému, odkrýt dluhy a jejich příčiny, odtajnit příslušné privatizační smlouvy. Jestli jsou špatné, vyvodit z toho politickou a právní odpovědnost těch, kteří je podepisovali. A když se ukáže, že smlouvy byly v pořádku, ale nebyly plněny, je třeba potrestat viníky.

Otázkou je, která ze stran, jež se uchází o přízeň voličů, je schopna spravedlivé rozkrytí příčin a důsledků krachu OKD a potrestání odpovědných osob zajistit. Andrej Babiš, u něhož je problém odlišit podnikání od politických zájmů? ODS nebo TOP09, které Bakala v minulosti sponzoroval? Zamyslete se ...

Poznámka: Tento článek monitoruje oficiální stanovisko KSČM.

ženy v politice

27. září 2013 v 12:33 | Helena |  tak mě napadá
Asi před rokem jsem si zakoupila tzv. dámskou sadu nářadí. Pokud nevíte, o co se jedná, je to kabelka do ruky na zip, plná všelijakého drobného nářadí, kladívko, kleště, nástavce na šroubovák, klíče, rukavice a další nezbytnosti, to vše vyvedené v jasně růžové barvičce. Roztomilá a vtipná věcička., která doma jen tak zbůhdarma ležela, protože na domácí opravy mám přece mužského, teprve později mě napadlo odnést nářadí do kanceláře. A postupně jsem si zvykla ho i používat, alespoň nemusíme volat ke každé prkotině údržbáře, běžné provozní záležitosti zvládnu hravě sama.

Nedávno jsem sadu zase otevřela a uvědomila si dvě věci. Zaprvé, že to nářadí vlastně ideálně symbolizuje nás ženy. Exkluzivní, elegantní, vizuálně křehké a přitažlivé - a přitom pevné, funkční a dokonale účelné. Na pohled upravené jsme ozdobou našich mužů a zároveň tam, kde je třeba, nezlomné, trpělivě vytrvalé a výkonné. A stejně jako to růžovoučké kladívko nás, bohužel, stále ještě někteří muži vnimají jen jako doplněk, půvabný, leč jinak na veřejnosti neužitečný. Tím pozitivnější je zjištění, že stále více žen proniká do oblastí tradičně vymezených mužům - a je zde úspěšných. Je nejvyšší čas si uvědomit, že nedílnou součástí světa a života jsou obě pohlaví a pro správný věcí běh je třeba, aby obě měla možnost uplatnit svůj pohled a přístup. Na kandidátkách KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny jsou ženy zastoupeny opět výrazněji než v předchozích letech, ve čtyřech krajích se objevují jako lídryně. O poměru 50x50 si sice zatím ještě můžeme nechat zdát, ale i tak jsem pokročili o další kus dopředu v odstraňování předsudků a zažitých stereotypů. Vždyť ženy do politiky vnáší nadhled, rozvahu a citlivý lidský přístup, který mužům přece jen není vlastní a vhodně doplňuje jejich přirozené postoje. Zároveň dovedeme být bojovnicemi, stojícími po boku našich kolegů, nikoliv se ukrývajícími za jejich zády - naopak, nedávno jsme měli možnost vidět, jak se za širokými sukněmi Miroslavy Němcové ukryla celá ODS…

Máme potenciál být kvalitními političkami, máme to v sobě, zdá se, že přichází i čas našich příležitostí - zbývá ještě podpora v rodině, která je pro ženu nezbytná. Ceníme si rodinného zázemí, naši blízcí jsou pro nás důležití a potřebujeme, aby i oni věřili naší práci a stáli za námi. Tím, že se budeme věnovat veřejné činnosti, přece nepřestáváme být manželkami a matkami, nechceme obětovat teplo rodinného krbu, i nadále pro rodinu uděláme cokoliv - ale bez pomoci druhé strany to nepůjde, bez dělby povinností, bez vstřícnosti, kterou od nás naši blízcí očekávají jako přirozenou, ale už méně samozřejmě nám ji vrací. A to je druhá věc, kterou jsem si uvědomila při pohledu na "dámskou sadu nářadí" - že ač žena, její použití zvládnu, že si poradím a nepřijdu k úrazu. A moje okolí to přijímá jako samozřejmost. Nezbývá než si přát, aby stejný byl i přístup rodin k naší politické práci …


návrhové přestupky

25. září 2013 v 16:58 | Helena |  přestupky
Návrhové přestupky jsou ty, které se "oběti" týkají natolik osobně, že je jí zákonem dána možnost rozhodnout, zda přestupek vůbec bude projednán. U přestupků obecně totiž platí, že jakmile správní orgán obdrží oznámení, jedná už "z moci úřední", automaticky zahajuje řízení a pokračuje v něm až do rozhodnutí, i kdyby se strany mezitím spřátelily, dohodly, vypořádaly nebo si osoba přestupkem postižená nepřála věc projednávat. To u návrhových přestupků neplatí. Ten, komu bylo ublíženo, má lhůtu 3 měsíců ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl (nebo o jeho postoupení orgány činnými v trestním řízení), aby u příslušného správního orgánu podal tzv. návrh na projednání přestupku. Oním orgánem je úřad obce (města, městské části atd.), v jejímž katastru ke spáchání přestupku došlo. Řízení je zahájeno teprve podáním návrhu a kdykoliv v jeho průběhu si může navrhovatel všechno rozmyslet a vzít návrh zpět.

Podstatné jsou následující podmínky:
 1. Návrhové jsou všechny přestupky ublížení na cti, tedy urážka nebo zesměšnění.
 2. Návrhové jsou i některé další přestupky, ty ale jen tehdy, pokud jsou spáchány mezi osobami blízkými. Osobou blízkou jsou rodiče, děti, manželé, sourozenci, osvojenci a osvojitelé. Mohou to být i další příbuzní, ale jen tehdy, když "oběť" subjektivně pachatele za osobu blízkou považuje, tady záleží na jejím vyjádření. Nejčastěji jde o prarodiče, vnoučata, druha a družku, nesezdané rodiče dítěte, strýce, tety, neteře, synovce nebo švagry. Návrhovými přestupky mezi osobami blízkými jsou přestupky proti majetku (viz dřívější text), ublížení na zdraví z nedbalosti, vyhrožování újmou nebo úmyslné drobné ublížení na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti nebo jiné hrubé jednání.
 3. Návrh za nezletilého podává zákonný zástupce, za osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo způsobilosti zbavenou její opatrovník.
 4. V návrhu musí být uvedeno kdo a proti komu návrh podává, kde, kdy a jak měl být skutek spáchán. Lze doplnit i další podrobnosti nebo svědky.
 5. Navrhovatel bude povinen zaplatit náklady řízení, stanovené paušálně ve výši 1.000,-Kč, pokud
  1. se v řízení ukáže, že se skutek nestal nebo není přestupkem
  2. skutek nespáchal ten, koho navrhovatel označil za pachatele
  3. spáchání skutku nebude obviněnému prokázáno,
  4. navrhovatel vezme svůj návrh zpět
  5. se navrhovatel nedostaví k projednání bez omluvy nebo důležitého důvodu.
Je-li shledán vinným, zaplatí tutéž částku obviněný.

Zvláštností řízení o návrhovém přestupku je, že jako jediné může skončit i smírem, většinou pokud se pachatel omluví a navrhovatel považuje omluvu za dostatečnou. Stane se i, že se strany smíří už před projednáním a smír před komisí jen potvrdí. Smír je jediný způsob ukončení řízení, za který žádná ze stran neplatí výše uvedené paušální náklady.

Moje rada závěrem - k podání návrhu přistupujte s chladnou hlavou a především zvažte, nakolik jste schopni obvinění prokázat, jestli máte svědky, záznam telefonátu, uložené smsky nebo podobně, ať nakonec krom újmy, která vám přestupkem byla způsobená, neplatíte ještě zbytečně tisíc korun. Je to jen na vás.


další předvolební akce

24. září 2013 v 8:06 | Helena |  KSČM
Informace z Krajského výboru KSČM Vysočina - kde ještě se můžete setkat s kandidáty strany do Poslanecké sněmovny PČR:
7. 10. ... 14.00 ... Ledeč nad Sázavou ... beseda
7. 10. ... 15.30 ... Světlá nad Sázavou ... beseda
8. 10. ... 14.00 ... Golčův Jeníkov ... beseda
8. 10. ... 15.30 ... Habry ... beseda
9. 10. ... 14.00 ... Ždírec nad Doubravou ... beseda
9. 10. ... 15.30 ... Přibyslav ... beseda
10. 10. ... 14.00 ... Štoky ... beseda
10. 10. ... 15.30 ... Herálec ... beseda
10. 10. ... 11.00 ... Tábor ... mítink
16. 10. ... 14.00 ... Chotěboř ... beseda
21. 10. ... 18.00 ... Pacov ... beseda

Těšíme se na vás, na vaše otázky a nápady :-)

voličské průkazy - doplnění

23. září 2013 v 9:45 | Helena |  volby
Ještě doplnění k článku o tom, jak zažádat o voličský průkaz. Písemnou žádost lze podat do 18. 10., osobně můžete požádat do 23. 10. Voličské průkazy budou vydávány od 10. října.

voličský průkaz - jak na to

21. září 2013 v 19:04 | Helena |  volby
Základní myšlenka - každý volí tam, kde má trvalý pobyt. To je adresa, kterou máte uvedenu v občanském průkazu, nikoliv místo, kde fakticky bydlíte. Může se stát, že byste rádi volili, ale předem víte, že v příslušné dny, tedy 25. a 26. října budete někde úplně jinde, většinou pracovně nebo prostě proto, že jste se sice přestěhovali, ale trvalý pobyt máte stále ještě hlášený na starém místě. V takovém případě máte možnost požádat si o voličský průkaz, se kterým potom můžete volit kdekoliv v republice nebo i ve zvláštním volebním okrsku na zastupitelském úřadu. Jak si o voličský průkaz požádat? Žádosti můžete podávat už teď a to dvěma způsoby.

Zaprvé v místě trvalého pobytu zajdete na obecní úřad, kde vyplníte žádost a úředník/nice podle vašeho občanského průkazu nebo cestovního pasu zkontroluje vaši totožnost. Zároveň uvedete, jestli voličský průkaz chcete zaslat poštou a do žádosti napíšete, na jakou adresu, nebo jestli si průkaz vyzvednete na tomto úřadu osobně nebo zda vám ho vyzvedne někdo jiný, ten potom ovšem musí mít vaši plnou moc.

Druhá možnost je, že se do místa trvalého pobytu nedostanete. V tom případě si zajděte na jakýkoliv úřad tam, kde se zrovna zdržujete. Zde opět vyplníte žádost, úředník nebo úřednice na žádosti ověří vás podpis, a to po předložení občanského průkazu nebo cestovního pasu a vy potom žádost zašlete poštou nebo třeba po někom na obecní úřad v místě trvalého pobytu. Za ověření podpisu se v tomto případě neplatí obvyklých 30 korun, úkon je zdarma. V žádosti nezapomeňte zvolit možnost, jak vám má být voličský průkaz doručen.

Voličský průkaz stačí u voleb odevzdat volební komisi a současně předložit svůj občanský průkaz nebo cestovní pas (pochopitelně platný). Ve volební místnosti obdržíte i hlasovací lístky, jen musíte počítat s tím, že budete volit kandidáty podle místa, kde aktuálně volíte, ne ty, které byste volili tam, kde máte trvalý pobyt. Jste-li z Vysočiny a budete chtít volit ve Středních Čechách, nedá se nic dělat, ale mně prostě svůj hlas nebude moci dát, budete si muset vybrat ze středočeských kandidátek...

přestupky proti majetku

20. září 2013 v 14:09 | Helena |  přestupky
Jak už jsem zmiňovala dříve, je přestupkem přisvojení si věci nalezené, což si mnohý nálezce neuvědomuje. Existují ovšem další přestupky proti majetku, ty už jsou zjevnější. Jde především o úmyslné způsobení škody na cizím majetku nebo jeho neoprávněné užívání.

Škodu na cizím majetku lze způsobit různě - tím, že se přestupce věci zmocní (krádež), když si ponechá věc jemu svěřenou (zpronevěra), obohacení se díky tomu, že jiného uvede v omyl nebo jeho omylu využije (podvod) nebo cizí věc zničí nebo poškodí. Podstatné je, že takové konání musí být úmyslné a výše způsobené škody musí být nižší než 5.000,-Kč. U vyšší škody je už jednání posuzováno jako trestný čin, stejně tak, když je krádež spáchána vloupáním, pod pohrůžkou násilí nebo byl pachatel v posledních třech letech již za krádež odsouzen. Co je u tohoto přestupku podstatné - je postižitelný i ve stadiu pokusu, nemusí být dokonán, u přestupků obecně přitom pokus sám o sobě přestupkem není.

Neoprávněné užívání cizí věci mj. zahrnuje i již popsané přisvojení nalezené věci, ale patří sem i další jednání. Tohoto přestupoku se dopustí, kdo se zmocní cizí věci v hodnotě nižší než 25.000,-Kč v úmyslu ji přechodně užívat (pokud by si věc chtěl ponechat, jedná se o krádež) nebo takto užívá věci, které mu byly svěřeny a způsobí tak škodu nižší než 25.000,-Kč (pokud by si takovou věc ponechal, jde o zpronevěru). Ponechat si nebo užívat nelze ani věc, která se do vašeho držení dostala omylem, např. pošle-li na váš účet někdo nesprávnou platbu.

Poměrně nová je podstata přestupku zvaného podílnictví, způsobeného tím, že pachatel úmyslně ukryje věc získanou přestupkem, který spáchá někdo jiný, nebo takovou věc převede na sebe nebo na jinou osobu. Příklad - A ukradne mobilní telefon, předá ho B a ten ho prodá. Přestupkem přitom je i ukrytí nebo převedení toho, co je za věc získanou přestupkem opatřeno - příklad: A ukradne mobilní telefon a prodá ho, peníze si uloží u B, který ovšem musí vědět, jak A peníze nabyl.

Za uvedené přestupky lze uložit pokutu od 3.000 do 15.000 Kč a náhradu způsobené škody, to už nejsou malé částky, proto si dávejte dobrý pozor i na to, s čím pomáháte kamarádovi …proč majetková přiznání

18. září 2013 v 8:16 | Helena |  KSČM
Na setkání pod Kunětickou horou KSČM poprvé představila mj. petici určenou nové Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR žádající parlamentní politické strany o podporu přijetí zákona o prokázání původu příjmů a majetku. Jako zmocněnec petičního výboru jsem byla u stánku, kde měli účastníci možnost petici spolu s další, proti církevním restitucím, podepsat a snažila jsem se zájemcům co nejlépe vysvětlit podstatu návrhu. Snaha o prosazení zákona o majetkových přiznáních je ze strany KSČM dlouhodobá, obdobné náměty se tu a tam objevují i v programech jiných stran a hnutí, např. v současném volebním programu ČSSD.

Oč se vlastně v případě návrhu KSČM jedná? Ke stanovenému dni by všechny fyzické osoby s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR s majetkem, jehož hodnota je vyšší než20 mil. Kč, a právnické osoby podnikající v ČR s majetkem nad50 mil. Kč byly povinny podat finančnímu úřadu tzv. přihlášení majetku. To by obsahovalo jednak výčet a identifikaci majetku, jednak doklady prokazující jeho nabytí. Přihlásit majetek by vlastník byl povinen i kdykoliv v budoucnu, pokud by dosáhl uvedené výše. Přírůstky majetku by následně finanční úřad sledoval prostřednictvím vždy po dvou letech podávaného majetkového přiznání. Návrh zákona obsahuje všechny související skutečnosti a podmínky, způsob oceňování majetku, možnosti správce daně v případě nepřihlášení majetku, pokuty za porušení zákonem stanovených povinností, ale pamatuje i na některé drobné zajímavé momenty, jako např. že do přiznávaného majetku nejsou započtena výtvarná díla, která povinná osoba sama vytvořila.

Podstatou návrhu je, že na majetek, jehož nabytí nebude náležitě prokázáno, bude uvalena daň ve výši 100 %. Pokud finanční úřad dále zjistí, že majetek byl získán z nelegálních příjmů, bude povinen to oznámit Policii ČR a státnímu zastupitelství k dalšímu řízení.

Návrh zákona, jak je KSČM připraven, vychází ze současného stavu, kdy finanční úřady jsou kvalitně fungující institucí, která již má vytvořeny potřebné nástroje a postupy, byť užívané v jiných souvislostech, chybí pouze zákonný podklad pro rozšíření jejich povinností a pravomocí. Cílem zákona je především postižení nelegálně nabytých majetků, nezanedbatelný je i prevetivní účinek v případě daňových úniků a související trestné činnosti. Hodnota majetku fyzických osob pro jeho přihlášení byla stanovena tak, aby povinností nebyli postiženi např. vlastníci nemovitostí, jejichž hodnota narůstá postupným zvelebováním, dědici nebo restituenti. Není účelem zákona šikanovat slušné občany, ale zabránit hromadění majetku nelegální cestou. Vždyť i sama Policie ČR dnes hovoří o tzv. UFO ziscích, majetcích získaných neprokázanou trestnou činností, které jsou momentálně nepostižitelné.

Účastníci setkání pod Kunětickou horou o petici i celou problematiku projevili velký zájem, podpisové archy byly plné dlouho před skončením akce. V téhle chvíli by text měly mít k dispozici všechny základní organizace, proto vysvětlujte, podepisujte a pomozte tak připravit půdu pro naše budoucí zákonodárce, pro jejich snahu a věřme, že i úspěch. Text petice najdete v "přílohách".
Není vesnice jako vesnice

17. září 2013 v 12:50 | Helena |  pomozte
Život na vesnici. Pro nás nepochopitelný. Nemyslím českou idylku, ale venkov v Indii. Rodiny zde žijí v nepředstavitelné chudobě, za strašlivých hygienických podmínek, v prostředí pro Evropana nejen nepřijatelném, ale za hranicemi chápání. I nejmenší děti se musí podílet na zajišťování obživy rodiny, přinejmenším pasením koz nebo pracemi na políčku, obvykle na úkor školní docházky - navíc školy jsou většinou v takové vzdálenosti, že denní docházka stejně není možná. Běžná je naprostá negramotnost nebo tak minimální znalosti, že budoucnost těchto dětí zůstává opět jen v rodné vesnici, která jim zajistí základní obživu, nemají šanci najít práci jinde. Mnoho rodin navíc zůstává bez živitele, když otec přece jen odejde do dalekého města za prací - a nezřídka v první herně propadne kouzlu automatů, které vidí poprvé v životě, a jako gambler obětuje svůj život, ale taky zcela ztratí zájem o rodinu. Šanci na lepší a hodnotnější život, šanci cokoliv změnit mají pouze děti, které se dostanou do komunitních center, zpravidla řízených církevními organizacemi. Zde mají zajištěny slušné životní podmínky a především získávají vzdělání a s ním naději na dobrou práci, mnozí vstupují do církve jako bohoslovci či novicky. Vzdělání jednoho dítěte tak ovlivní i jeho potomky a celé další generace.

Proto celá řada evropských charitativních organizací podporuje zmiňovaná vzdělávací centra, nejběžnější je tzv. adopce na dálku, na níž se můžete podílet i v České republice. Program provozuje od roku 1993 Arcidiecézní charita Praha, a to nejen pro Indii, ale i některé jiné země, Ugandu, Zambii, Kongo, Thajsko nebo Bělorusko. A jak to funguje? Na internetových stránkách Adopce na dálku si sami zvolíte dítě, jehož vzdělání chcete podpořit, najdete zde fotografie, stručný životopis, informace o rodině. Na účet charity potom odesíláte každoroční stanovenou částku, která konkrétně pro Indii činí 4.900,-Kč, je na vás, jestli jednorázově, ve dvou splátkách nebo měsíčně. Za váš příspěvek má žáček nebo student zajištěno oblečení a školní pomůcky, ale i ostatní náklady - ubytování, stravování a zdravotní péči. Do programu jsou zařazovány děti z nejchudších rodin, které zároveň mají chuť se vzdělávat, nemusíte se tedy obávat "vyhození peněz oknem". Od dítěte dostáváte dvakrát ročně dopis v angličtině, případně obrázky a drobné ručně vyrobené dárečky, jednou za rok potom vysvědčení a fotografii, abyste mohli sledovat, jak prospívá. Děti píšou o svých rodinách, o škole, o plánech do budoucna a vy máte možnost jim odpovídat, povzbuzovat je… Z vlastní zkušenosti (Kyulandai skončil základní školou, Mahesh pokračuje a chce se stát učitelem) musím říct, že se hodně obtížně píše o životě u nás, kulturní rozdíly jsou takové, že řadu výrazů děti vůbec neznají a nechápou, vhodnější jsou jednoduché popisy základních skutečností a událostí. Každý dopis přinese spoustu radosti vám i holčičce nebo chlapci na druhé straně… Pět tisíc korun za rok je částka, kterou může postrádat většina z vás - a svému svěřenci tím dáte šanci na nezávislost a naprostou změnu života, dáte mu perspektivu, jakou by jinak rozhodně neměl. A pokud se náhodou změní vaše finanční situace a nemůžete dál přispívat, stačí tuto skutečnost oznámit Arcidiecézní charitě, váš závazek je čistě dobrovolný.

Více o projektu Adopce na dálku najdete na internetu, doufám, že vás tahle byť stručná informace zaujme a pobídne hledat a číst dál - a třeba se i zapojit a pomoci změnit budoucnost dítěte, které jinak čeká jen "život na vesnici"…