návrhové přestupky

25. září 2013 v 16:58 | Helena |  přestupky
Návrhové přestupky jsou ty, které se "oběti" týkají natolik osobně, že je jí zákonem dána možnost rozhodnout, zda přestupek vůbec bude projednán. U přestupků obecně totiž platí, že jakmile správní orgán obdrží oznámení, jedná už "z moci úřední", automaticky zahajuje řízení a pokračuje v něm až do rozhodnutí, i kdyby se strany mezitím spřátelily, dohodly, vypořádaly nebo si osoba přestupkem postižená nepřála věc projednávat. To u návrhových přestupků neplatí. Ten, komu bylo ublíženo, má lhůtu 3 měsíců ode dne, kdy se o přestupku dozvěděl (nebo o jeho postoupení orgány činnými v trestním řízení), aby u příslušného správního orgánu podal tzv. návrh na projednání přestupku. Oním orgánem je úřad obce (města, městské části atd.), v jejímž katastru ke spáchání přestupku došlo. Řízení je zahájeno teprve podáním návrhu a kdykoliv v jeho průběhu si může navrhovatel všechno rozmyslet a vzít návrh zpět.

Podstatné jsou následující podmínky:
 1. Návrhové jsou všechny přestupky ublížení na cti, tedy urážka nebo zesměšnění.
 2. Návrhové jsou i některé další přestupky, ty ale jen tehdy, pokud jsou spáchány mezi osobami blízkými. Osobou blízkou jsou rodiče, děti, manželé, sourozenci, osvojenci a osvojitelé. Mohou to být i další příbuzní, ale jen tehdy, když "oběť" subjektivně pachatele za osobu blízkou považuje, tady záleží na jejím vyjádření. Nejčastěji jde o prarodiče, vnoučata, druha a družku, nesezdané rodiče dítěte, strýce, tety, neteře, synovce nebo švagry. Návrhovými přestupky mezi osobami blízkými jsou přestupky proti majetku (viz dřívější text), ublížení na zdraví z nedbalosti, vyhrožování újmou nebo úmyslné drobné ublížení na zdraví, nepravdivé obvinění z přestupku, schválnosti nebo jiné hrubé jednání.
 3. Návrh za nezletilého podává zákonný zástupce, za osobu s omezenou způsobilostí k právním úkonům nebo způsobilosti zbavenou její opatrovník.
 4. V návrhu musí být uvedeno kdo a proti komu návrh podává, kde, kdy a jak měl být skutek spáchán. Lze doplnit i další podrobnosti nebo svědky.
 5. Navrhovatel bude povinen zaplatit náklady řízení, stanovené paušálně ve výši 1.000,-Kč, pokud
  1. se v řízení ukáže, že se skutek nestal nebo není přestupkem
  2. skutek nespáchal ten, koho navrhovatel označil za pachatele
  3. spáchání skutku nebude obviněnému prokázáno,
  4. navrhovatel vezme svůj návrh zpět
  5. se navrhovatel nedostaví k projednání bez omluvy nebo důležitého důvodu.
Je-li shledán vinným, zaplatí tutéž částku obviněný.

Zvláštností řízení o návrhovém přestupku je, že jako jediné může skončit i smírem, většinou pokud se pachatel omluví a navrhovatel považuje omluvu za dostatečnou. Stane se i, že se strany smíří už před projednáním a smír před komisí jen potvrdí. Smír je jediný způsob ukončení řízení, za který žádná ze stran neplatí výše uvedené paušální náklady.

Moje rada závěrem - k podání návrhu přistupujte s chladnou hlavou a především zvažte, nakolik jste schopni obvinění prokázat, jestli máte svědky, záznam telefonátu, uložené smsky nebo podobně, ať nakonec krom újmy, která vám přestupkem byla způsobená, neplatíte ještě zbytečně tisíc korun. Je to jen na vás.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama