Říjen 2013

Britské listy 14. 10. 2013

25. října 2013 v 10:35 | Helena |  Média
1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Ano, u volby starostů s podmínkou takového postupu, jímž by byla zajištěna spolupráce a podpora starosty radou města, u obcí, kde rada není volena, zastupitelstvem. Nepodporuji volbu starostů bez ohledu na výsledek komunálních voleb v příslušné obci, čímž by docházelo k paralyzování správy obce.


2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.


3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Předpokládám, že toto může prokázat pouze čas a praxe, žádné sliby ani odhodlání nejsou zárukou. A pokud jde o občanskou statečnost, začínám mít pocit, že tu jsem prokázala kandidaturou v těchto volbách, když vidím ty spousty dotazníků od novinářů, různých iniciativ a aktivit. Ale vážně. Ve chvíli, kdy jsem nesouhlasila s netransparentním rozhodováním městské rady, jsem rezignovala na pozici radní. I když to byl spíš krok praktický než odvážný …


4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Mám rodinu, tedy vydíratelná budu vždy, bude-li druhá strana dostatečně odhodlaná. Je nesmysl tvrdit, že nikoliv.


5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Tento bod je jako jeden ze stěžejních obsažen v programu KSČM, jímž se po volbách budu řídit a prosazovat jej.


6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
Ne.


7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano, imunita by měla být omezena výhradně na projevy (slovní, písemné, nonverbální) přímo související s výkonem mandátu, a to nikoliv ve smyslu nedávného judikátu Nejvyššího soudu, nýbrž zdravého rozumu.


8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Ano, daňovou zátěž občanů ČR považuji za více než dostačující, spíše balancující na hranici únosnosti.


9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Jsem pro zrušení měny EURO všeobecně.


10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
KSČM svůj názor vyjádřila již při prezidentské volbě, nejsem výjimkou.


11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Ne.


12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.


13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Viz výše.


14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Viz výše.

Jsem přesvědčena, že jakákoliv víra v předem dané postuláty bere lidem jejich svobodnou vůli a omezuje rozhodování.


15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak…)
Přerušení těhotenství ano, ovšem pouze pod lékařským dohledem. Respektovat vůli ženy a nehazardovat s jejím zdravím, by měly být základní zásady.


16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Ne, ve chvíli kdy dojde k nechráněnému styku a žena si nepřeje otěhotnět, nevidím důvod, proč by měla vyčkávat a následně těhotenství přerušovat, pokud by tomuto bylo možno zabránit. Opět pouze se souhlasem lékaře, stejně jako u užití preventivní premedikace. Název interrupční pilulka je zavádějící, toto opatření považuji za přijatelné jako zabránění otěhotnění, rozhodně ne jako formu jeho přerušení.


17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne. Nejsem pro svévolné vyvolávání jakéhokoliv válečného konfliktu.


18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Ne. Viz výše.


19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.


20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Jsem pro povinné zveřejňování smluv uzavřených nejen státní správou, ale veřejnou správou obecně. Jsem proti nabytí platnosti nebo účinnosti zveřejněním, neboť se jedná o úkon, který druhá strana nemá možnost ovlivnit a mohlo by tak docházet k zásahu do jejích práv. Za nečinnost je třeba potrestat odpovědnou úřední osobu, nikoliv stranu, která jedná v dobré víře, takový institut by byl zneužitelný.


21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ano.


22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Ne.


23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne.


24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Současnou úpravu považuji za dostačující.


25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata?
Vzhledem k tomu, že pravice podpořila tzv. církevní restituce a levice hodlá tyto zrušit, citované stanovisko chápu. Jakákoliv demagogie je zjevně jeho autorovi dost dobrá k uhájení vlastního více než hojně naplněného korýtka. I když, to by vlastně znamenalo, že k připodobnění k dobytku přiblížila církevní hodnostáře spíš pravice …


26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Samozřejmě, jako každý vlastník či zaměstnavatel. Právo na vzdělání je Listinou základních práv a svobod garantované, nezcizitelné, neomezitelné a nezpoplatnitelné bez ohledu na to, o jaký typ vzdělání se jedná, teologické vzdělání není výjimkou.


27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Toto už je otázka více k diskusi, přikláněla bych se k souhlasu, duchovní, psychická potřeba pomoci může být stejně velká jako fyzická. Takže ano.


rozhovor pro Haló noviny

22. října 2013 v 11:15 | Helena |  Média

Proč jste se rozhodla kandidovat v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny?
Pracuji jako právnička ve veřejné správě už více než 15 let a už mě opravdu nebaví bezmoc, s jakou lidem na jejich žádosti o radu a pomoc musím odpovídat, že nic takového prostě není. Že mnohá jejich práva existují pouze na papíře, aniž by byla opravdu vymahatelná, případně, že sice mají možnost uplatnit a hájit své nároky, ovšem se značnými náklady, v časově náročném procesu - a s nejistým výsledkem.
Je nejvyšší čas vrátit lidem důvěru v právo a tím i důvěru v systém jako takový, přesvědčit je skutky, nikoliv slovy, že stát za svými občany stojí a politici jsou tu pro ně nejen měsíc před volbami.

Čím chcete kraji Vysočina prospět po svém zvolení do sněmovny?
Nejen Vysočině. Mým předním zájmem jsou právě změny legislativy vedoucí k větší právní jistotě, k obraně zájmů všech občanů. V první řadě vraťme lidem základní jistoty, které by měly být dostatečně garantované Listinou základních práv a svobod, a to bez jakýchkoliv dodatků, úprav a podmínek - právo na život a zdraví, na osobní svobodu, na vzdělání a zaměstnání, ale třeba i právo na lidskou důstojnost a osobní čest, což jsou dnes pojmy, které mnohdy nezajímají ani jejich nositele. I ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených by měla být základním právem, přitom naše země má více zázračně uzdravených než Lourdy, a to jen díky změně hodnocení stupňů postižení.
Občané jsou si před zákonem rovni ve svých právech a mají nárok na jejich soudní a jinou ochranu - realita je ovšem taková, že mnozí raději na své nároky rezignují, odrazeni soudními poplatky, taxami advokátů a délkou soudních sporů. Limitem je pouze ekonomická situace, spravedlnost zůstává stranou.
Myslíte si, že KSČM uspěje u voličů v předčasných volbách? Jste v tomto ohledu optimistkou?
Věřím v úspěch KSČM. Už proto, že naše strana jako jediná nabízí občanům skutečně to, co by mělo být samozřejmostí - vládu lidu, lidem a pro lidi.

Co, dle Vašeho názoru, nejvíce v současnosti "pálí" občany ČR, a také obyvatele kraje Vysočina?
Stále více rodin a jednotlivců balancujících na okraji chudoby, nezaměstnanost, hrozba ztráty střechy nad hlavou, okrádání povýšené na druh podnikání, vysoká kriminalita a naprostý nedostatek bezpečnosti v běžném životě. A aktuálně ekonomická situace, v níž se ocitly nemocnice v důsledku změny úhradové vyhlášky a která ohrožuje jimi poskytované služby. Zdraví máme jen jedno, pracovní neschopnost z finančních důvodů mnozí nahrazujeme čerpáním dovolené, které se nám potom nedostává k tolik potřebnému odpočinku - kolaps zdravotnických zařízení by mohl být opravdu důstojnou tečkou za systémem zdravotnéí péče, jak ho nastavily dosavadní pravicové vlády.

Jaké jsou Vaše koníčky, jak trávíte svůj volný čas?
Vzhledem ke smečce šesti psů občas přemýšlím, co že to ten "volný čas" vlastně je… Navíc nám doma tak nějak "zůstalo" gettingenské miniprasátko, původně míněné jako vhodný dárek pro kamarádku, momentálně patnáctikilový čuník, převážně se rozvalující na gauči se zálibou v televizním zpravodajství. S takovým zvěřincem vážně moc času nezbývá, a i když už, je mým koníčkem moderování, od sportovních akcí převážně souvisejících s pejsky (agility je skvělá záležitost!), přes společenské záležitosti až po mítinky KSČM.

Jakým způsobem hodláte přitáhnout pozornost Vašich případných voličů?
Nevěřím v "přitahování pozornosti" těsně před volabami, ale v soustavnou práci a snahu něco změnit, nebo alespoň pomoci tam, kde změna zatím není možná.

Co byste voličům vzkázala?
Než vhodíte lístek do volební urny, dobře si přečtěte program strany, kterou hodláte volit. Vynechte média a zpravodajství, které přinesla v posledních dvou měsících a raděj si sami pro sebe srovnejte to, co která strana slibuje ve svém programu s tím, co nabízela v programech minulých a především s tím, co skutečně dělala. Potom budete moci volit s čistým svědomím, že jste pro sebe, své blízké a naši zemi udělali to nejlepší.

první rozhlasová debata

21. října 2013 v 8:49 | Helena |  KSČM
Ve čtvrtek jsem se zúčastnila své první debaty - na Rádiu Region. Soupeři nebo spoludiskutujícími (jak chcete) mi byli Jana Fišerová z ODS a Josef Herbrych za KDU-ČSL, oba lídři kandidátek. Fišerová se od začátku prezentovala jako "bývalá poslankyně" a díky ní si teď už dovedu představit, jak bude vypadat Barbie, až dosáhne středního věku, Herbrych je starostou malého města s vizáží "správného chlapáka". Já jako neznámá dvojka na kandidátce jsem zjevně byla poněkud outsider a mimo, ti dva před začátkem vysílání řešili především nedávnou televizní debatu na ČT24, mimochodem, ta jim dle mého názoru ani jednomu zrovna moc nevyšla. A asi ani podle diváků, kteří jako jednoznačně nejlepšího vyhodnotili našeho Pavla Kováčika. No nic, zpátky do studia. Nejdřív nás čekala rozsáhlá instruktáž, jak a kdy vejít do studia, co se sluchátky a mikrofonem, jakým způsobem bude diskuse moderovaná a podobně. Přenos měl být půlhodinový, při třech účastnících vychází na jednoho cca deset minut, témata jsme se dozvěděli v pondělí - zdravotnictví, sociální oblast, nezaměstnanost a doprava. S varováním, že přijde i nějaká "anketní otázka". Okruhy pro mě nic moc, hlavně doprava ve mně neprobouzela zrovna nadšení, o tom ostatním přece něco vím. Zkoukla jsem aspoň podklady, které nám rozesílá stranické odborné zázemí, abych si vytvořila nějakou představu a názor. Takže vcházíme do studia, Fišerová před sebou rozkládá hustě popsané listy, z nichž potom kompletně čte své odpovědi, a to včetně vlastního životopisu. Herbrych je vybaven tlustým blokem s mnoha poznámkami, i on během diskuse kouká do podkladů a listuje. Mě ani nenapadlo, že bych s sebou poznámky mohla mít ... Půl hodinky uteklo jako nic, debata probíhala pohodovým neagresivním způsobem a jednička na kandidátce nebo dvojka, poznámky nebo ne, určitě jsem nebyla nejhorší, na své spoluřečníky jsem rozhodně stačila. A v pohodě. Jaký obrázek si udělal posluchač např. z recitace exposlankyně Fišerové, to už se můžu jen dohadovat...

V každém případě to byl hodně zajímavý zážitek, z rozhlasu jsem odcházela s dobrým pocitem. A ještě víc mě potěšilo, když jsem později zjistila, že ze studia probíhal i on-line kamerový přenos, který leckdo sledoval - a papíry před mými soupeři se nedaly přehlédnout.

jak volit

18. října 2013 v 14:52 | Helena |  volby
V nejbližších dnech obdržíte do schránky v místě svého trvalého pobytu hlasovací lístky v typické modré obálce. Ty si prostudujte a především se rozhodněte, komu dáte svůj hlas.

Hlasovací lístky s sebou vezměte do volební místnosti, pokud zapomenete nebo lístky nějak znehodnotíte, komise Vám na požádání vydá jiné. Do volební místnosti s sebou nezapomeňte vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, komise je totiž povinna ověřit Vaši totožnost. A pokud jdete volit mimo místo, kde máte trvalý pobyt, nezapomeňte na voličský průkaz, ten ve volební místnosti odevzdáte. Komise Vám vydá šedou obálku s kulatým razítkem příslušného obecního úřadu. S tou a hlasovacími lístky vejdete za plentu (pozor, aby tam nebyl jiný volič), kde JEDEN hlasovací lístek vložíte do šedé obálky, tu nezalepujte. Ostatní lístky můžete vyhodit do krabice nebo jiné nádoby, která je umístěna za plentou a označená jako "odpad". Zvolený hlasovací lístek před vložením do šedé obálky můžete tzv. upravit. Máte totiž možnost zakroužkovat maximálně čtyři kandidáty, kterým tím dáváte preferenční hlas, zvýhodňujete je při sečítání a sestavování konečného pořadí. Kroužkovat můžete jenom v rámci jednoho lístku, nikoliv napříč politickými stranami. Kroužkovat můžete, ale nemusíte. Kroužek můžete udělat jeden, dva, tři nebo čtyři. Když zakroužkujete víc kandidátů, je to stejné, jako byste nekroužkovali nikoho. Žádné jiné úpravy lístku nejsou možné, v žádném případě neškrtejte ani nic podobného, takový hlasovací lístek by byl neplatný. Šedou obálku s jedním lístkem po vyjití zpoza plenty vhodíte do připravené urny - a to je všechno.

Jen připomínám, že volební místnosti budou otevřeny v pátek 25. 10. od 14.00 do 22.00 a v sobotu 26. 10. od 8.00 do 14.00 hodin!

příprava k volbám pokračuje

15. října 2013 v 17:14 | Helena |  volby
Dnešním dnem proběhla první zasedání okrskových volebních komisí v celé ČR, členové složili slib a obdrželi průkazy opravňující je k výkonu práce v komisích. Ty už mají své předsedy a počínaje zítřkem se právě předsedové a zapisovatelky budou účastnit školení, pořádaných krajskými úřady. Přípravy k volbám finišují.

A vy nezapomeňte, že požádat písemně o voličský průkaz můžete už jen do tohoto pátku - 18. 10.! Podstatné je přitom datum doručení žádosti obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu žadatele, nikoliv den, kdy žádost předáte k poštovní přepravě. Stejný dedline platí i pro žádosti zaslané datovou schránkou nebo mailem s elektronickým podpisem.

Osobně lze o voličský průkaz požádat do 23. 10. 2013.

číslo 21

11. října 2013 v 13:56 | Helena |  KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy si pro volby do Poslanecké sněmovny PČR vylosovala číslo 21. Co podle numerologů znamená?

Cituji: "Číslo 21 - KORUNA MÁGA slibuje úspěch, vzestup, pocty a ocenění. Číslo 21 zaručuje konečné vítězství nad veškerou nepřízní osudu a všemi protivníky. Po dlouhém boji, po mnoha zkouškách a prověřování odhodlanosti přichází karmická odměna. Je to velice šťastná vibrace."

Tedy, ne že bych věřila věštbám a podobně, ale tohle zní hodně dobře, ne?!

Co nového k volbám?

10. října 2013 v 18:39 | Helena |  volby
Dnes do 16.00 hod. měly politické strany a hnutí možnost delegovat své zástupce do okrskových volebních komisí. Teď musí proběhnout první zasedání, a to do 15. 10., při té příležitosti nejen členové složí slib a dozví se víc o svých povinnostech, ale taky starostové obcí jmenováním doplní neobsazená místa. Nejpozději v úterý budou už komise kompletní a připravené pracovat.

K dnešnímu dni měli starostové ještě jednu povinnost, a sice na úřední desce zveřejnit informaci o době a místě konání voleb, kde si můžete ověřit, zda "Vaše" volební místnost zůstává v původních prostorách, nebo se umístění změnilo. I když pokud k takové změně dojde, příslušný úřad obvykle voliče informuje i jinými způsoby, v místním tisku, rozhlasem, případně lístečky vhazovanými do schránek spolu s hlasovacími lístky.

A když už jsme u hlasovacích lístků, dobrá zpráva! Přestože jsme původně byli upozorněni, že nejspíš budou dodány "na poslední chvíli" a počítá s tím i zákon, kde je lhůta pro dodání hlasovacích lístků voličům upravena tak, že lístky nemusíte obdržet nejpozději tři dny před termínem voleb jako jindy, ale stačí dokonce až 24. 10., tiskárna se překonala a s rozvozem hlasovacích lístků se začíná zítra. Modrou obálku tedy obdržíte včas a budete mít dost času kandidátky prostudovat a zvážit, komu dáte svůj hlas.

A ještě na doplnění - dnešním dnem začíná i vydávání voličských průkazů, a to jak osobně, tak jejich rozesílání poštou. Jestli uvažujete, že budete volit jinde, než máte trvalý pobyt, přečtěte si pečlivě článek na toto téma, kde najdete všechny potřebné a důležité informace.

proč volit KSČM

8. října 2013 v 17:22 | Helena |  KSČM
Vyjádření pro Jihlavské listy:

V Komunistické straně Čech a Moravy volíte spolehlivou jistotu, stranu, která nemění svůj program podle momentálních nálad ve společnosti, která se řídí potřebami občanů, nikoliv tím, jaké téma je zrovna populární. Naše postoje jsou trvalé, dlouhodobé a jednoznačné, neoslňujeme prázdnými hesly, ale ke každému cíli, jehož chceme dosáhnout, zároveň říkáme i jak. A pro ty, kdo vsází raději na náhodu než racionální důvody - zkuste nám dát hlas třeba proto, že do těchto voleb jdeme se šťastným číslem 21, které podle numerologů "zaručuje vítězství nad veškerou nepřízní osudu a všemi protivníky a přináší změnu po dlouhém boji".
Zvažte všechny důvody a umožněte nám pro vás pracovat!


plakáty

7. října 2013 v 12:01 | Helena |  ... a další
Tak jsme v sobotu odpoledne s manželem rozvezli po Brtnici a okolí předvolební plakáty. Rozvěšovali jsme je fakt opatrně, dávali jsme pozor, abychom nezakryli pozvání na akci, která teprve proběhne, nebo propagaci jiné strany. To se přece nedělá. Snažili jsme se naprosto zbytečně, druhý den ráno byly všechny naše plakáty strhané ...
Díky, brtničáci!

No dobrá, uznávám, že i v Brtnici je řada slušných a normálních lidí, takže tento vzkaz berte jako určený těm "přejícím" spoluobčanům. A ještě malá oprava - na jedné ploše prý plakáty ještě přežívají.

jak vznikají volební komise

6. října 2013 v 12:45 | Helena |  volby
Jak jsem upozorňovala, stále ještě máte možnost stát se členem okrskové volební komise. Jak to vlastně s těmito komisemi a jejich vznikem je?

Nejprve v zákonné lhůtě starosta obce stanoví tzv. minimální počet členů okrskové volební komise, to je jeden z dokumentů, které v této chvíli visí na všech úředních deskách po celé republice. Počet členů není nikde upraven, starosta vychází ze zkušeností a zažité praxe. Obecně platí, čím větší okrsek, tím vícečlenná je komise, obvyklých je 4 - 6 členů. Samozřejmě plus zapisovatelka, ty jsou jmenovány samostatně a v předstihu, aby se na svoji práci stihly připravit, taky jejich odměna je o něco málo vyšší, konkrétně 1.500,-Kč, což je, dle mého názoru, vzhledem k odpovědnosti, jakou mají, nedostatečné. Píšu o zapisovatelkách, protože se zpravidla jedná o pracovnice obecních úřadů, ale zapisovatelem samozřejmě může být i muž. Ale zpět ke členům komisí. Do 10. října může každá politická strana nebo hnutí, zaregistrované pro tyto volby (ať už v konkrétním okrsku má kandidátku nebo ne), zaslat starostovi obce seznam svých zástupců do volebních komisí, vždy po jednom do každé komise. Není to povinnost, jen možnost, nominanti nemusí být členy oné strany, ani nemusí mít v místě, kam jsou navrhováni, trvalé bydliště. Jakmile skončí lhůta pro tyto nominace, což je 10. 10. v 16.00, nastává jedna ze dvou variant. Buď strany naplní všechna místa ve volební komisi, případně nominují ještě více svých zástupců, než je stanovený minimální počet. Tím je komise vytvořena a připravena pracovat. Nebo je zájem stran malý a minimální počet členů komise není naplněn, potom starosta na zbylá místa dojmenovává členy z řad dobrovolníků. Letos je na tzv. dojmenování zvlášť málo času, vzhledem k tomu, že u předčasných voleb jsou všechny lhůty zkrácené, má na tento úkon starosta max. 4 dny, protože nejpozději 15. 10. už musí proběhnout první zasedání okrskových volebních komisí, a to v plném počtu členů. Na tomto setkání potom členové složí slib, obdrží základní materiální vybavení, dozví se bližší instrukce k organizaci voleb a především každá komise losováním ze svých řad zvolí předsedu. Ten potom spolu se zapisovatelkou absolvuje školení řízené příslušným krajským úřadem, a při vlastních volbách odpovídá za jejich řádný průběh, řídí činnost komise a sčítání hlasů. Odměna přesedy činí 1.600,-Kč.

Obecně tedy pro členy okrskových volebních komisí platí tato pravidla: musí být starší 18-i let, nesmí být kandidáty v předmětných volbách a nezáleží na tom, kde mají trvalý pobyt. Pokud máte další otázky, ptejte se, v komentářích ráda odpovím.