Listopad 2013

poděkování

29. listopadu 2013 v 7:38 | Helena |  ... a další
Když jsem se před volbami do Poslanecké sněmovny PČR účastnila besedy v Batelově, vůbec by mě nenapadlo, jak milého poděkování se mi dostane. Vítězslav Stoklasa, velmi šarmantní pán a navzdory ročníku narození 1929 vpravdě renesanční člověk s rozhledem a mnoha uměleckými koníčky mi poslal básničku, kterou pro mě napsal. Udělal mi tím obrovskou radost - děkuji!


Dáváš mi …
Vítězslav Stoklasa

Dáváš mi radost,
dáváš mi úsměv,
dáváš mi sílu k životu,
kterou rád od Tebe přijímám.
A oplátkou Tobě -
- na Tebe stále vzpomínám …

Dáváš mi klid a pohodu,
polibek - jak sladkou jahodu;
s Tebou nevím, co je samota,
dáváš mi jistotu mého života.

Ty růže, co přinesl jsem,
Ti k Tvému svátku daruji.
Jsi nádherná a milá
a já Ti - za vše - děkuji ...

registr dárců kostní dřeně

28. listopadu 2013 v 8:53 | Helena |  pomozte

V naší zemi onemocní každý rok stovky lidí vážnými nemocemi, při jejichž léčbě může zásadně pomoci darování kostní dřeně, typicky se jedná např. o leukémii, která je bohužel častá i u dětí. Postup nemocí lze zpomalit různými metodami, ale jen tzv. krvetvorné buňky přináší úplné vyléčení. K tomu je ovšem potřeba vhodný dárce dřeně. Vhodný znamená, že jeho krev musí splňovat určitou shodu s krví nemocného, musí vykazovat shodné znaky. Proto se dárce hledá nejprve mezi příbuznými, co ale, když taková osoba v rodině není?
Jedinou nadějí je najít cizího dobrovolníka, jehož tkáňové znaky jsou náhodně podobné a který by byl ochoten své krvetvorné buňky darovat. To ale není jednoduchá záležitost. Dnes jsou na celém světě registrovány miliony dobrovolných dárců dřeně ochotných pomoci, přes veškerou mezinárodní spolupráci ale stále existují případy, kdy se dárce pro konkrétního nemocného najít nedaří. Hledat jej ve vlastním národě může být z mnoha důvodů mnohem snazší.
Pomoci může téměř každý, samozřejmě pokud vyhovuje stanoveným parametrů. Už tím, že se necháte registrovat, mnohonásobně zvyšujete šance nemocných na nalezení vhodného dárce. Třeba nikdy nikdo nebude potřebovat transplantaci s krvinkami právě Vašeho typu, ve skutečnosti je pravděpodobnost dost malá. Ale pokud by ji potřeboval, můžete právě Vy být jediným člověkem na světě, kdo může pomoci.

Kdo se může stát dárcem? Člověk ve věku 18 - 35 let, zdravý, bez závažných onemocnění v minulosti, neužívající dlouhodobě žádné léky a především - ochotný pomoci. Pokud nepožádáte o vyřazení z registru, budete vedeni v databázi možných dárců dřeně až do 60 let věku. A zase - když budete vybráni, neznamená to, že musíte s darováním bezpodmínečně souhlasit, máte možnost se rozhodnout, např. s ohledem na svoji momentální osobní situaci. Neměli byste ale přihlížet k tomu, kdo vaši pomoc potřebuje.

A jak se stát dárcem kostní dřeně? Příslušná centra jsou v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Liberci, Mostě, Olomouci, Ostravě, Plzni, Praze - Střešovicích a Ústí nad Labem. Každý dárce při registraci vyplní zdravotní dotazník a je mu odebrána krev k rozboru. A to je všechno.

Pokud jde o samotné darování, probíhá dvěma způsoby:
- klasickým odsátím dřeně z vnitřku kostí, a to v celkové narkóze
- novějším způsobem - z krve tzv. separací, to je obdobný proces, jaký jsem popisovala v článku o dárcovství krve.
Dárce sám má právo zvolit si způsob, který mu lépe vyhovuje a jeho přání musí být respektováno.


A co jestli se dárcem kostní dřeně stát nemůžete, a přesto chcete pomoci? Můžete zaslat jakoukoliv finanční částku na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně 04343043/0300, nebo odešlete dárcovskou SMS s textem DMS KOSTNIDREN na telefonní číslo 87777. Cena za odeslání DMS je 30,- Kč, programy Nadace z nich obdrží 27,- Kč. Nábor dárců zdravotní pojišťovny nehradí ...

novinky z jihlavského okresu

26. listopadu 2013 v 7:47 | Helena |  KSČM
V sobotu 23. 11. 2013 proběhla okresní konference KSČM Jihlava. A co je nového? Na pozici předsedy okresního výboru byl potvrzen Pavel Kalabus, výbor bude pracovat ve složení: za Jihlavu Bohumila Havlíková, Lubomír Drápela, Jan Svoboda, Ing. Ladislav Zadražil, Ing. Pavel Šlechtický a Pavel František Daněk, za Třešť Miroslav Kříž, Mgr. Helena Vrzalová a Jaroslav Piša, za Batelov Irena Sedmíková a Petr Vacek, Stonařov reprezentuje Ing. Ladislav Vejmělek, Polnou Miroslav Zvolánek a Telč Bedřich Burian. To už je nás vážně víc než dost. V krajském výboru budou Jihlavsko zastupovat Pavel Kalabus a Láďa Vejmělek. A ještě složení okresních komisí - revizní komise: předseda Karel Hlaváček z Jihlavy, členové Renata Kocmánková za Dobronín a Jaroslav Machek, Třešť. Rozhodčí komise: předseda Josef Kozel z Třeště, členové jihlaváci Růžena Streichsbierová a František Havlík.

Krajská konference nás čeká 12. 12. 2013.

nový občanský zákoník

21. listopadu 2013 v 14:09 | Helena |  právo a my

Od 1. 1. 2014 začne platit nový občanský zákoník, který nejen že nahradí ten stávající, jímž se řídíme už od roku 1964, ale zruší dalších 238 zákonů nebo jednotlivých ustanovení. Do našeho právního řádu přináší řadu neznámých pojmů a především nových zásad a přístupů. Je fajn, že podle odborníků bude tímto zákoníkem schopná se řídit třetí generace po jeho zavedení, tedy naše vnoučata, ale pracovat s ním musíme ihned a neznalost zákona neomlouvá. Takže se na těchto stránkách pokusím přiblížit postupně alespoň ty nejpodstatnější změny. Stejně si myslím, že se po Novém roce nebudeme stačit divit …

Už základní zásady jsou na první pohled zábavné, především v kontextu současné společenské situace, ale POZOR - samotný zákoník stanoví, že je možné jej vykládat pouze v souladu s těmito zásadami a nikdo se nesmí dovolávat slov právního předpisu proti jeho smyslu. To je takové to oblíbené vytržení jednoho paragrafu z kontextu "tady je napsáno to a to a ten zbytek mě nezajímá." To už do budoucna nepůjde, základem jakéhokoliv výkladu bude smysl zákona se zřetelem k hodnotám, které chrání. A aby toho nebylo málo, "výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění". Opět na vysvětlenou - je-li vaše počínání sice v souladu se zákonem, ale není morální, je nezákonné a jako takové postižitelné. Vzpomínáte si na film "Na samotě u lesa" a cílené znepříjemňování života původním majitelům domku? Tak to je přesně ono. Zákon přestává být dogmatem a stává se pracovní pomůckou.

Celkově je základními zásadami občanského zákoníku posílena ochrana obyčejných lidí, dokonce natolik, že je takový "prostý občan" definován. "Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat." No nazdar. Formulace "má se za to" znamená, že tvrzení platí, dokud není argumenty vyvráceno. Z pohledu zákona jsme tedy všichni alespoň průměrně inteligentní a každý to od nás může oprávněně očekávat. Kdo bude prohlašovat, že něčemu nerozuměl, bude muset prokázat, že je rozumu mdlého. Ale čtěme dál. Z následujícího ustanovení vyplývá, že je třeba zkoumat, co má konkrétní osoba vědět vzhledem ke svému postavení, vzdělání, věku, zkušenostem atd. Tohle pravidlo bude v praxi uplatnitelné zřejmě nejvíc ve vztahu k seniorům, ale dovedu si představit třeba i ve veřejné správě menší odpovědnost starosty začátečníka v malé obci, který zajde na úřad jednou týdně večer po práci, oproti starostovi velkého města s několikasethlavým úřadem za zády. Dosud byli oba z pohledu zákona posuzováni stejně, citovaným ustanovením toto padá, každý se stává osobností s určitým souborem vědomostí. Ale má to i svá úskalí, nově se totiž předpokládá, že odborník skutečně jako odborník jedná, a pokud ne, jde to k jeho tíži. Co vy na to, páni advokáti, nepřemýšlíte o předčasném důchodu? Otázkou je, kolik lékařů se teď např. u nehod přihlásí ke své profesi a nabídne pomoc …

"Každý má povinnost jednat v právním styku poctivě." Tak s tímhle pravidlem se národ český nemůže sžít snad ani za ony předpokládané tři generace. Nikdo nesmí těžit ze svého nejen protiprávního, ale taky nepoctivého jednání, nebo z protiprávního stavu, který sám vyvolal nebo nad kterým má kontrolu. Zajímalo by mě, kdy se soudy doberou výkladu slova "poctivost", podle tohoto ustanovení by byl postižitelný i lobbing a obdobné aktivity. Ale znovu - co je to "poctivé"? O určitý výklad se snaží sám zákoník, který říká "Má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře.", tedy předpokládá se, že jsme slušní lidé, dokud není prokázán opak.

A co vlastně tyto zásady přinesou? Především se vracíme k přirozenému právu, zákon se podřizuje morálce. Za druhé už nebude možné pouze citovat paragrafy, při užití zákona bude nutné myslet. No a tím se zvýší potřeba právníků, takže mládeži, pokud nevíte, kterou vysokou školu zvolit, tohle by mohla být inspirace!

Poslanci za KSČM

16. listopadu 2013 v 18:35 | Helena |  Přílohyveřejný pořádek po druhé

15. listopadu 2013 v 10:47 | Helena |  přestupky

… pokračování.

Přestupku se dopustí, kdo úmyslně zničí, poškodí, znečistí, neoprávněně odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační označení. No. Co je turistická značka není třeba vysvětlovat, orientačním označením jsou takové ty pomocné tabulky se směrovkami k jednotlivým ulicím, zajímavým místům, pamětihodnostem, orientační tabule s plány obce a podobně. Tohle ustanovení se nevztahuje na označení ulic nebo čísla na budovách, ani na označení budov, to bychom byli v jiném paragrafu. Podstatné je, že i tento přestupek chrání veřejný pořádek, nesměřuje tedy v ochraně majetku jako takového, i když všechny ty cedulky nepochybně svoji hodnotu mají. Cílem je zajistit nerušené užívání cest, prostranství, zařízení apod., snadnou orientaci v obci. To je potom hlavním kritériem při posuzování přestupku.Nepříliš častým přestupkem je porušení podmínek, které na ochranu veřejného pořádku stanoví pořadatel při konání kulturních, tělovýchovných nebo sportovních podniků, nebo provozovatel v místech určených k rekreaci nebo turistice. Některé podmínky může obecně závaznou vyhláškou stanovit obec, obvykle jde o hodinu ukončení akce, udržování čistoty a podobně. Tenhle paragraf se v praxi objevuje jen sporadicky, mnohem častějším opatřením je, že když se na akci chováte, jak nemáte, musíte tuto opustit. Je to rychlé, účinné a administrativně nenáročné.Poškození nebo neoprávněné zabrání veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení. Tu a tam se objeví zabrání prostranství, to jsou různé reklamní "stojky" před obchody, zboží rozložené na chodníku, stánek, jehož umístění prodejce předem neprojedná na příslušném obecním úřadu, a podobně. Neoprávněné zabrání objektu jsem zažila pouze jednou, když se v budově úřadu usadila a hodlala bydlet sociálně slabší rodina, kterou obec vystěhovala z bytu pro neplacení nájemného. V chodbě se zařídili se vším všudy, obsadili sociální zařízení a kuchyňku a s sebou přivedli i příbuzné.Posledním přestupkem proti veřejnému pořádku jsou - jak jinak - odpady. Znečištění veřejného prostranství jsme už probrali, nejčastějším přestupkem tohoto typu jsou psí hovínka a neuklizený nepořádek po akci nebo prodeji. Samostatným přestupkem je ovšem neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadků nebo odpadů mimo vyhrazená místa. Už víte? Igelitové pytle na chodníku v obci, matrace z gauče nebo pneumatiky u cesty, hromady vyvezené sutě a podobně. Ale taky odpad vyhozený sice do kontejneru, ovšem určeného pro jiný typ separace, takže nevynášejte odpadky potmě, aby plechovky neskončily mezi plasty, i to by vás mohlo stát tučnou pokutu. Nevěříte? Znám starosty, kteří se dle obsahu odpadků dokázali dopátrat jejich původního majitele, jednou dokonce i díky podepsaných starým dětským bačkůrkám. Nepořádek v příkopech je totiž čím dál větším problémem a v mnoha obcích je řešení tohoto problému prioritou. Zvláštní kapitolou jsou potom nebezpečné odpady, zbytky barev, pneumatiky, vyjetý olej atd., u nichž může jít i o trestný čin ohrožení životního prostředí.A výše pokut? Neuposlechnutí výzvy, rušení nočního klidu a pohoršení do 5.000,-Kč, znečištění veřejného prostranství až 20.000,-Kč, turistické a jiné značky a pořádek při akcích max. 3.000,-Kč a konečně skládky a odpady - tady je sazba nejvyšší - do 50.000,-Kč

přestupky proti veřejnému pořádku

14. listopadu 2013 v 8:42 | Helena |  přestupky

Co je vlastně veřejný pořádek? Tento pojem nikde v žádném zákoně nenajdete, obecně by se dalo říct, že je to způsob, jakým se očekává, že se budeme chovat na veřejnosti. Jak bychom se chovat měli. Některá pravidla jsou legislativně zakotvena, jindy jde jen o obecné normy chování, základem je, že svým jednáním nesmíte zasahovat do klidného a spořádaného společenského soužití, přičemž prioritní je veřejný, nikoliv soukromý zájem. Z řečeného vyplývá, že pokud přestupkový zákon má chránit něco tak neurčitého, jako je "veřejný pořádek", musí naprosto konkrétně stanovit, jaká činnost, jaké chování je postihováno. Proto do této kategorie přestupků spadají jednotlivé skutkové podstaty, které jsou svým obsahem poměrně různorodé - a přestupkem proti veřejnému pořádku je jen takové jednání, které za přestupek zákon výslovně označuje. Taky jde o ustanovení rozhodně nejvíc svázané judikaturou, tj. výkladem Nejvyššího soudu.Přestupkem je neuposlechnutí výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci. Pojem veřejný činitel upravuje jednoznačně trestní zákoník, v podstatě je to osoba, zaměstnaná ve veřejné správě s pravomocí vůči občanům. Zaměstnanci státní správy a samosprávy, soudu, jiného státního orgánu, příslušníci ozbrojených složek, soudní exekutoři, ale taky lesní stráž nebo myslivecká či rybářská stráž. Takového člověka poznáte podle odznaku nebo průkazu, kterým se vám musí prokázat, než vás vyzve něco učinit. No a to potom poslechnout musíte, jinak se dopouštíte přestupku. Podstatná je i druhá podmínka, že taková výzva musí být učiněna při výkonu pravomoci, tzn. musí jít o výzvu "v pracovní době" a vyplývající z pracovní náplně. Jinými slovy, policista vás nemůže účinně vyzvat, abyste mu odvezli domů nákup, ať je jakkoliv uniformovaný. A ještě jedna drobnost - výzvou můžete být vyzváni něco učinit, ale taky něčeho se zdržet nebo něco strpět.Nejčastějším přestupkem proti veřejnému pořádku je známé a oblíbené rušení nočního klidu. A hned zase jeden problém - co je to noční klid. Svého času byl tento pojem vymezen vyhláškou jako časový úsek od 22.00 do 06.00 následujícího dne. Bohužel, tato úprava se ze zákona vytratila a od té doby tápeme. Ideální je, pokud obec sama svojí vyhláškou dobu nočního klidu upraví, potom není o čem diskutovat, navíc je zde možnost upravit rozmezí odlišně pro všední dny a pro svátky nebo víkendy, kdy si chceme ráno trošku přispat. Problém nastane ve chvíli, kdy vyhláška není, to potom správní orgán přezkoumává místní poměry a zjišťuje, v kolik hodin se v té které ulici chodí obvykle na kutě a na jaký hluk pod okny jsou lidé zvyklí. Tenhle problém by měl být brzy odstraněn a do našeho právního řádu by se měla vrátit původní úprava. Tedy klid po desáté večer a do šesti ráno.A teď ten největší oříšek, čili veřejné pohoršení. To je zase co? Ví bůh a svatý Václav. Z logiky věci - musí jít o chování, které je činěno na veřejnosti a je pohoršující. Nejvyšší soud, zřejmě ve snaze vymezit nějak míru pohoršení, stanovil podmínku, že se musí cítit pohoršeny alespoň dvě osoby, čímž tento přestupek učinil téměř nepostižitelným. Příklad: opilec leží uprostřed chodníku, je pomočený, mnohdy i hůř, nadává všem kolem - ale zkuste najít dva konkrétní lidi, kteří jsou ochotni nejen prohlásit, že je to pohoršuje, ale jít kvůli tomu před přestupkovou komisi a svědčit. Každý vám řekne, že fuj, to je hrůza, ale on sám osobně se tím pohoršen necítí. A přestupková komise je v háji. Ještě tak když se dotyčný opilec povaluje v supermarketu, to nějakou tu prodavačku pohoršit může, ale jinak … A co když ten onen leží u silnice? Dejte dohromady byť jen dvě jména kolemjedoucích řidičů! Navíc se pohoršeným nemůže cítit zasahující policista nebo zdravotník, protože u těch jde o náplň práce. Takže přestupek sice máme, ale v praxi jde o řádku na papíře, reálně téměř nepoužitelnou. A bezdomovci, opilci, feťáci a další nám můžou zpříjemňovat život beztrestně dál. Veřejné pohoršení se přitom týká i různě obtěžujícího chování v restauracích, takové to hlučné chování, pokřikování, poznámky na adresu ostatních hostů, krkání, plivání, drobné rvačky a podobně, ale i tady můžu ze zkušenosti říct, že najít ochotné svědky není jednoduché.Výhodou ve výše popsané situaci je, když se povalující se alkoholik pozvrací, tím se totiž dostane do další kategorie přestupkového jednání, jíž je znečištění veřejného prostranství. A máme ho, tady stačí fakt, že tak učinil, je jedno, co si o tom myslí okolí, svědkem může být i policista, který na místě zasahuje. Veřejné prostranství je jakákoliv veřejně přístupná plocha bez ohledu na to, kdo je majitelem, znečištění se vztahuje i na veřejně přístupné objekty nebo veřejně přístupná zařízení. A pozor! Přestupkem je i zanedbání povinnosti úklidu! Pochopitelně ne domácnosti, ale zase veřejného prostranství.Koukám, že tenhle článek už je dlouhý až dost, přitom mi ještě tři skutkové podstaty zbývají, takže pokračování příště, nejlépe zítra ...

Svatomartinský průvod

9. listopadu 2013 v 17:30 | Helena |  agility
Jako každým rokem, i letos v Třešti probíhá svatomartinská pouť, jejíž součástí jsou nejen trhy, kolotoče a další atrakce pro děti, ale i průvod vedený bílým koněm. Akci letos poprvé nepořádá místní jezdecký klub, ten pouze zapůjčí hlavního aktéra, organizátorem je Divadelní soubor Karla Čapka. Lze tedy očekávat, že tradiční scénka se svatým Martinem, dělícím se se žebrákem o svůj plášť, bude ještě působivější než jindy. Ale to bychom předbíhali. Nejdřív se samozřejmě musí na nádvoří kostela Sv. Martina shromáždit a seřadit průvod, tvořený kostýmovanou družinou, pážaty s pochodněmi, zbrojnoši a především samotným Martinem na bílém koni, který v průběhu cesty rozhazuje mezi diváky dukáty, k radosti dětí čokoládové. Následují psovodi se svými chlupatými parťáky, všichni v červeno-černých úborech, pouze vedoucí Klubu agility Třešť Věrka je v zeleném kostýmu a svoji nejmenší svěřenku, papillonku Felon nese na polštářku. Mimochodem, nechápu, že to zvládne, Feliška je sice drobeček, ale trasa průvodu vede přes půl města, to by se pronesl i samotný polštář. Ovšem Felon je vzorná, ani se nehne a svoji roli si náležitě užívá, vědoma si vlastní důležitosti. V této části průvodu zítra najdete i nás, mě s Kety a Vendulkou a Helenku s Aimi a Billií, přijďte se kouknout, kostýmy nám vysloveně sluší, taky co nám dalo s mamkou práce je ušít, např. plamenovité cípaté rukávce jsou ručně obšívané. Průvod uzavírají děti se zářícími lampiony, které celému večeru dodávají jedinečnou slavnostní atmosféru. Vidíte, málem bych zapomněla na svatomartinské husy! Ty nesou zbrojnoši v čele průvodu, jsou to jakési obdoby papírových draků, typické právě pro Třešť, jinde je neuvidíte. Celou cestou Martina provází vyvolávač, jímž je herec Horáckého divadla v Jihlavě a třešťák Jakub Škrdla, kráčející na chůdách a vyhlašující do světa hrdinské skutky svého pána.

Průvod vyjde od kostela v 16.30 hod., projde třešťskými ulicemi a končí na bývalém zimním stadionu, kde diváky čeká už zmíněné představení - příběh Martina a žebráka, malé vystoupení agiliťáků a závěrem ohňová šou. Členové klubu agility předvedou tzv. dog dancing, neboli tanec se psem, v podstatě spoustu kousků, kterými se vytváří a prohlubuje pouto a spolupráce mezi pánem a psem, a které jsou divácky hodně vděčné a dětmi milované, ale o tom zase jindy. Večer svatého Martina není přece o umění pejskařů, ale o tradici, nostalgické náladě a taky o vůni svařeného vína.

Nejste-li zdaleka, přijeďte do Třeště a přesvědčte se sami ...

volby v Třešti

8. listopadu 2013 v 14:06 | Helena |  volby
Volby jsou za námi, celkové výsledky jsou vám již z médií známy. A jak jsme volili v Třešti?

Voličů celkem ..... 4.720
Voličů aktivních ... 2.907
Volební účast ...... 61,61 %
Platné hlasy ........ 2.892

ČSSD ................. 597 hlasů ..... 20,64 %
KSČM ................ 524 hlasy ..... 18,11 %
KDU-ČSL ............ 405 hlasů ..... 14,00 %
ANO 2011 .......... 392 hlasy ..... 13,55 %
TOP 09 ............. 256 hlasů ..... 8,85 %
Úsvit T. Okamury 234 hlasy ..... 8,09 %
ODS .................. 165 hlasů ..... 5,70 %
Čs. pirátská strana 78 hlasů ..... 2,69 %
Strana zelených ... 77 hlasů ..... 2,66 %
Strana svob. občanů 64 hlasy ... 2,21 %
SPOZ ................. 27 hlasů ..... 0,93 %
DSSS .................. 19 hlasů ..... 0,65 %
hnutí Změna ....... 12 hlasů ..... 0,41 %
LEV 21 - NS ......... 11 hlasů ..... 0,38 %
Suverenita - Strana zdravého rozumu 10 hlasů ..... 0,34 %
Strana soukromníků ČR ................... 9 hlasů ..... 0,31 %
Hlavu vzhůru - volební blok .............. 7 hlasů ..... 0,24 %
Aktiv nezávislých občanů ................. 5 hlasů ..... 0,17 %

Poslancem byl zvolen MUDr. Vít Kaňkovský, občan města Třeště, a to z třetího místa kandidátky KDU-ČSL díky preferenčním hlasům.