Prosinec 2013

pohodové vánoce

23. prosince 2013 v 10:21 | Helena |  ... a další

betlémská cesta

23. prosince 2013 v 10:18 | Helena |  ... a další
Nevíte kam o vánocích? Hledáte chvilku oddechu od všeho shonu, rádi byste podnikli nějaký ten výlet a chybí inspirace? Pak se rozhodně vypravte do Třeště, kde je pro všechny návštěvníky od 25. 12. do 2. 2. připravena už tradiční "betlémská cesta". Dvacet domácností v tyto dny otevírá své dveře každému, kdo na ně zaklepe, a zpřístupňuje betlémy, které jsou v rodinách uchovávány mnohdy několik generací. Řezbářská tradice má v Třešti hluboké kořeny a stejně tak betlémářství. V informačním centru v Schumpeterově domě nejprve navštívíte stálou expozi, tvořenou mnoha menšími betlémy, kde jsou k vidění i různé zajímavosti, např betlém s figurkami našich politiků a podobně. Potom dostanete mapku s vyznačenými adresami, kde jsou letos betlémy vystavovány, případně si ji můžete stáhnout na stránkách města www.trest.cz. Ve všech domácnostech vás uvítají jako vzácného hosta, mnohde je připraveno i malé občerstvení. A potom už budete obdivovat kouzlo a atmosféru miniaturních dřevěných vesniček ...

nový občanský zákoník 2

19. prosince 2013 v 10:18 | Helena |  právo a my
… a pokračujeme.

Pro každého z nás jsou významná tzv. osobnostní práva - a i tady přináší nový občanský zákoník některé změny. Především nově platí - pomoz si sám. Bez legrace. V § 14 je zavedena tzv. svépomoc, tedy, že si každý pomůže sám, a to s jedinou podmínkou, a tou je přiměřenost. Váš zásah musí být vždy přiměřený zásahu do Vašich práv, v praxi to znamená, že pokud Vám sousedovy slepice budou plenit zahradu, odeženete je pokřikem a dupáním, zakroucení krkem by už bylo obranou nepřiměřenou. Svépomoc lze realizovat ve dvou rovinách
- hrozí-li bezprostředně neoprávněný zásah do práva, každý jej sám přiměřeně odvrátí
- hrozí-li zmaření práva, svépomoc stav pouze zajistí a ohrožený se bezodkladně obrátí na orgán veřejné moci.
A když už jsme u toho, orgánem veřejné moci je při ochraně práv až na drobné, zákonem stanovené výjimky pouze SOUD. I tam, kde dříve mohl pomoci příslušný úřad, např. při zjevném zásahu do pokojného stavu, se nyní můžete obrátit jenom na soud. Za patřičný poplatek, pochopitelně .. Zase pro ilustraci - celá léta jezdíte po polňačce, po provedení digitalizace soused zjistí, že cesta je na jeho pozemku a umístí přes ni závoru. Vy se ovšem na svůj pozemek jinudy nedostanete. Dosud stačilo podat návrh na obecní úřad, ten po prověření situace rychle rozhodl a soused zábranu odstranil. To už teď možné nebude.

Ale zpět k osobnostním právům. Listina základních práv a svobod garantuje právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména. Nový občanský zákoník říká, že každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti a důstojnosti a soukromí. Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, má právo na ochranu svého jména a na úctu k němu. Tohle v podstatě není nic nového, žaloby na ochranu pověsti vedené zejména našimi celebritami proti vydavatelům bulvárních časopisů jsou vydatným zdrojem příjmů prestižních advokátů. Tady bych ráda doplnila jednu věc z jiné oblasti, konkrétně z matriční agendy. Může se stát, že jste do života vstoupili s příjmením, které Vám přináší spíše problémy, ať už proto, že je směšné, nebo dokonce hanlivé. Potom ze zákona máte možnost požádat o změnu na matričním úřadě, poplatek činí jen 100,-Kč, řízení probíhá rychle a bezproblémově. Užívat můžete i tzv. pseudonym, tedy libovolné jméno, které si zvolíte, ale pozor! To lze jen v určitém oboru činnosti nebo pro soukromou potřebu, při jakémkoliv úředním jednání musíte užívat samozřejmě své pravé, původní jméno. Typicky Lucii Bílou zná celá republika, ale pro úřady zůstává stále Hanou Zaňákovou. Pokud by se třeba rozhodla kandidovat ve volbách, tak jedině jako Zaňáková...

Podstatným nově deklarovaným osobnostním právem je svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého, které je každý povinen ctít. Jediným omezením může být ochrana veřejného zájmu, např. veřejného pořádku. Bezdomovec má právo žít na ulici, ale jen způsobem, který nepohoršuje ostatní.

A závěrem - do soukromí člověka nelze zasahovat bez zákonného důvodu. Takovým důvodem by např. mohl být zvukový nebo obrazový záznam pořízený bez souhlasu dotyčného a použitý (přiměřeným způsobem) pro mediální zpravodajství.

Příště se budeme věnovat fyzickým osobám jako takovým, těšit se můžete na svéprávnost, zastupování nebo nápomoc.

Krajská konference KSČM Vysočina

16. prosince 2013 v 8:52 | Helena |  KSČM

Ve čtvrtek 12. 12. proběhla krajská konference KSČM. Vzhledem k tomu, že volby do poslanecké sněmovny PČR máme už za sebou, byly hlavním úkolem nikoliv původně plánované nominace, ale především složení krajských a vyšších orgánů.

Pozici předsedy krajského výboru obhájil Pavel Kalabus, členy nadále zůstávají za okres Havlíčkův Brod Zdeněk Dobrý a Ladislav Šnelly, za Jihlavu Ladislav Vejmělek (a samozřejmě Pavel Kalabus), za Pelhřimov Ladislav Nováček a Jarka Bambasová, za Třebíč Josef Číž a Drahoš Oulehla a za Žďár Honza Slámečka a Kamil Vejvoda. Krajskou revizní komisi nadále povede Karel Hlaváček z Jihlavy a Krajskou rozhodčí komisi Pepa Zahradníček z třebíčska. Do ústředních orgánů byli doporučeni tito zástupci: do Výkonného výboru ÚV KSČM Josef Číž (Třebíč), pro Vnitrostranickou komisi Láďa Nováček (Pelhřimov), ÚOVŠ Kamil Vejvoda (Žďár), Hospodářská rada Standa Šmíd (Jihlava), Komise žen Helena Vrzalová (Jihlava) a Komise mládeže Petr Smolík (Žďár). Kandidáty do Evropského parlamentu byli navrženi Ing. Kateřina Konečná, jedna z nejvýraznějších tváří současné KSČM, a dosavadní europoslanec MUDr. Jiří Maštálka - škoda, že Vysočina zatím nemá vlastního vhodného kandidáta.

A co je hlavním úkolem pro všechny naše členy a základní organizace v nadcházejícím roce? Jednoznačně sestavení co největšího počtu kandidátek pro komunální volby, aktivní účast při získávání hlasů a maximální úspěch KSČM.

Koalice - za jakou cenu?

12. prosince 2013 v 11:43 | Helena |  tak mě napadá
Od voleb do Poslanecké sněmovny se nestačím divit. Je neuvěřitelné, čeho všeho je schopen Bohuslav Sobotka a s ním sociální demoktraté, jakému nátlaku jsou ochotni ustupovat, jen aby se jejich předseda stal premiérem. Protože teď už je zjevné, že o nic jiného nejde. ČSSD opustila téměř všechny pilíře svého volebního programu, přičemž voličům jen velmi nepřesvědčivě vysvětluje, že to vlastně dělá pro blaho lidu. Je smutné, jak snadno vítězná strana změnila svůj názor ve věci církevních restitucí nebo daňového systému, základních témat svého programu. Občan možná pochopí kompromisy nezbytné pro spolupráci s druhou ve volbách nejsilnější stranou - hnutím ANO, ale co ústupky lidovcům? Opravdu těch několik málo hlasů strany, která do sněmovny málem nepronikla a balancovala na pokraji svého krachu, stojí za podrazy na voličích? KDU-ČSL, která už v minulosti dokázala, že je schopná a ochotná působit v koalici prakticky s kýmkoliv, si tak díky přístupu ČSSD diktuje stále víc, nedávno to bylo právo veta při rozhodování o zásadních otázkách, teď zase požadavek třetího místa ve vládě ... Pane Sobotko, kam až jste ochoten zajít kvůli titulu premiéra? A stojí Vám to za to?

Vladimír Remek

9. prosince 2013 v 13:03 | Helena |  KSČM

V sobotu se s námi na zasedání ÚV KSČM přišel rozloučit dosavadní europoslanec Vladimír Remek, než 15. prosince odletí do Moskvy, aby se ujal nového postu velvyslance ČR v Rusku. Poslancem Evropského parlamentu, zvoleným na kandidátce KSČM, byl od roku 2004, působil ve výborech pro rozpočet a pro průmysl, výzkum a energetiku, byl členem Delegace pro vztahy EU s ruskou federací a politické skupiny Evropská sjednocená levice a Severská zelená levice. Věrný svému heslu "Přes překážky ke hvězdám" šel vždycky za svým, byl znám tím, že na jeho slovo se dá spolehnout. Nesliboval do větru a co slíbil, taky splnil.
Teprve nedávno jsem měla možnost Vladimíra Remka poznat osobně a začít si ho vážit nejen jako průkopníka kosmonautiky, ale především nesmírně skromného, inteligentního a přitom obyčejného člověka. Dokázal, co nikdo z nás, a přitom zůstal svůj, vždy vstřícný a příjemný, se svým typickým laskavým úsměvem. Jeho jmenování velvyslancem je nepochybně jedním z nejlepších tahů české politiky ve vztahu k Rusku, pracovitějšího, zodpovědnějšího a zároveň uznávanějšího reprezentanta zájmů naší země si nedovedu představit. Jen nám bude na zasedáních chybět … Sám Ing. Remek říká, že nyní se kruh uzavírá, že se vrací na místa, kde získával vědomosti a dovednosti k létání a později i ke kosmickému letu, jímž se stal osobností celosvětově známou. I já si dodnes pamatuji "kosmické šílenství", rozpoutané vesmírným startem Vladimíra Remka a Alexeje Gubareva …
A spolu s ostatními budu držet palce, aby Vladimíru Remkovi vyšel i tentokrát nejen start, ale i jeho další let!