Duben 2014

práce volebních komisí

30. dubna 2014 v 21:16 | Helena |  volby
Okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu jsou již vytvořeny, ve většině měst a obcí proběhla i jejich první zasedání, poslední termín je tento pátek. Co bude následovat a za jakých podmínek komise pracují?
Na prvním zasedání si komise ze svého středu losováním zvolily předsedu, ten se spolu se zapisovatelkou zúčastní školení, které je má seznámit s úkoly a povinnostmi v průběhu voleb. V jihlavském regionu tento seminář proběhne v úterý 6. 5., jeho náplní je instruktážní video a podrobný popis zajištění řádného průběhu voleb. Práce předsedy a zapisovatelky je náročnější, než u ostatních členů, čemuž odpovídá i jejich odměna, ta přísluší předsedovi ve výši 1.600 Kč, zapisovatelce 1.500 a členovi komise 1.300 Kč.
Komise se sejdou první den voleb, tedy v pátek 23. 5., očekávají je vybavené místnosti, které si ještě upraví dle vlastních potřeb. Zákonem je stanoveno, jak mají volební prostory vypadat, k tomu se dostaneme příště. Členové komise po celou dobu voleb musí mít u sebe platný doklad totožnosti a průkaz člena komise, ten obdrželi od zapisovatelky na prvním zasedání. Úkolem komisařů je ověřit totožnost a příslušnost voliče, vydat mu razítkem opatřenou úřední obálku, příp. na žádost sadu hlasovacích lístků, dohlédnout, že se volič odebral sám do prostoru za plentou a poté vhodil obálku do urny. V pátek v deset večer předseda komise přelepí otvor urny, aby do ní nemohlo nic být vhozeno, přelep opatří podpisem spolu se zapisovatelkou nebo některým členem komise a volební místnosti se uzamknou. Zámek by opět měl být v rámci možností přelepen a zajištěn podpisy. Komise se sejdou v sobotu ráno krátce před osmou hodinou, předseda zkontroluje přelepy, odstraní je, odemkne místnost a za přítomnosti alespoň jednoho dalšího člena komise ověří a sejme přelep z otvoru urny. V 8.00 hod. jsou volby zahájeny a do místnosti mohou vejít voliči.
Po ukončení voleb ve 14.00 mohou v případě těch do Evropského parlamentu, které nás teď čekají, nastat dvě varianty. Podle platné legislativy dojde opět k zabezpečení uren a místností a komise se znovu sejdou po ukončení voleb v celé Evropské unii, pravděpodobně v neděli v deset večer, a teprve potom začne sečítání hlasů. Připravena je ovšem senátní novela tohoto zákona, podle níž by průběh měl být stejný jako u kterýchkoliv jiných voleb a sečítání by mělo následovat ihned v sobotu po ukončení hlasování. Uvidíme, nakolik budou naši zákonodárci rychlí, času už moc nezbývá.
Ať tak či tak, po sečtení hlasů odnesou výsledky předseda se zapisovatelkou pracovníkům Českého statistického úřadu a po schválení jejich správnosti činnost komise končí. Malé upozornění. Mandát člena komise může skončit i předčasně, a to v případě, že se vzdálí z volební místnosti na dobu delší 3 hodin. Samozřejmě není problém si zajít na oběd, dohlédnout na děti a pod., ale vždy pouze se souhlasem předsedy, přičemž každá nepřítomnost se zaznamenává. Jednotlivé odchody se nesčítají, hraniční jsou tři hodiny vcelku.
Práce člena volební komise je veřejným zájmem, a proto má komisař nárok na uvolnění ze zaměstnání po dobu nezbytně nutnou. Potvrzení vystaví příslušný obecní úřad na žádost člena komise a zaměstnavatel má poté právo na refundaci mzdy. Je-li komisař OSVČ, může žádat o náhradu ušlého zisku, a to do výše 43,-Kč za hodinu, maximálně ale 340,-Kč/den. Přitom musí prokázat, že podniká, např. živnostenským listem, výpisem ze živnostenského rejstříku a podobně. A ještě jeden nárok mají všichni členové komisí, a sice na stravné ve výši 67,-Kč na den. Mimo to obvykle úřady zajišťují drobné občerstvení, nápoje a pod., práce komisí si vážíme a snažíme se jim pomoci a podpořit je.
Takže se těším na shledanou s našimi členy okrskových volebních komisí 23. května!

Superman z Vysočiny

29. dubna 2014 v 17:11 | Helena |  tak mě napadá
O víkendu oznámil hejtman Kraje Vysočina na základě výzvy ČSSD, za kterou kandidoval nejen v krajských volbách, ale i do Poslanecké sněmovny PČR, že se rozhodl neodstoupit z postu hejtmana, ani se nehodlá vzdát poslaneckého mandátu. Přitom byla taktně (nebo takticky?) opomenuta skutečnost, že tento výkonný politik je i předsedou správní rady VZP a jen tak mimochodem vykonává i praxi odborného lékaře. Ostatně přehled aktivit Dr. Běhounka najdete v mých dřívějších článcích.
Zmiňované rozhodnutí předního politika Vysočiny se dalo očekávat, už dříve na dotazy novinářů k tomuto tématu reagoval i jinými politiky oblíbenými a hojně užívanými frázemi o důvěře voličů, doplněnými zdůrazňovanou výhodností propojení obou funkcí. Výhodností pro občany, pochopitelně. Ve víkendovém stručném vysvětlení připojil hejtman ještě novou myšlenku, že Kraj Vysočina patří k těm menším, kde činnost nejvyššího představitele není tak zatěžující jako u jiných celků. Proč by právě na něj měl klást menší nároky i poslanecký mandát, který mnohé jeho kolegy plně zaměstnává, už nezmínil. Pro úplnost je třeba dodat, že jeden z platů hodlá Jiří Běhounek věnovat na charitativní činnost.
Jestli se ptáte, jak se rozhodnutí MUDr. Běhounka shoduje s medializovanou výzvou ČSSD ke vzdání se jedné z funkcí, pak nezbývá než konstatovat, že vysočinský muž č. 1 není členem této strany a jejími usneseními se zjevně necítí být vázán.
Zbývá tedy jen doufat, že souběh obou postů (a některých dalších) bude pouze zdánlivou překážkou v jejich řádném a odpovědném výkonu a pan hejtman+poslanec+předseda+lékař se ukáže být v nadpisu článku uvedeným komiksovým hrdinou. Nebo něčím hodně podobným.

30. 4. v Sedlejově

28. dubna 2014 v 17:15 | Helena |  KSČM

Ve středu 30. dubna od 13.00 proběhne v Sedlejově slavnostní znovuodhalení pomníku partyzána Michaila Ijliče Karpova, který ve svých 22 letech zahynul při obraně obyvatel obce.

Poručík Karpov původně velel na frontě střelecké divizi, několikrát byl raněn a v roce 1943 upadl do zajetí. Po roce věznění se mu spolu s dalšími podařilo na území Polska uprchnout při převozu do jiného koncentračního tábora. Přes Ukrajinu se přesunul k nám na Vysočinu, kde se připojil k partyzánské skupině Javořice. 30 dubna 1945 partyzáni podminovali železniční trať u Sedlejova, kudy měl projíždět vlak s dodávkou munice pro německou armádu. Později přinesla spojka informaci, že před tímto vlakem pojede jiný s českými dělníky, jímž Němci chtěli chránit svůj transport. Mladý Karpov se rozhodl odstranit nálože, aby zabránil zbytečné smrti nevinných lidí. Podle místních zřejmě při zneškodňování miny uklouzl a nálož explodovala. Bylo 1. května po půlnoci.

Na místě, kde statečný Karpov zemřel, byl zbudován pomník s nápisem: "Památce ruskému partyzánu Michailu Iljiči Karpovovi, který obětoval svůj život za bratrský národ český 1.5.1945." Památník se ještě donedávna nacházel v těsné blízkosti vlakové trati, kde byl obtížně dostupný, proto se vedení obce spolu se Sdružením partyzána Karpova, které o pomník pečuje, rozhodlo památku přemístit na důstojnější místo, nově bylo upraveno i okolí pietního místa. Tuto středu se můžete zúčastnit shromáždění k uctění památky poručíka Karpova. Na programu je tematická výstavka, vystoupení Klubu vojenské historie a současnosti Lucky army Třebíč, pietní akt s vojenskými poctami a ukázka bojové akce v podání Klubu vojenské historie.

ženy na kandidátkách do EP

25. dubna 2014 v 14:10 | Helena |  volby

Všechny strany a hnutí už zveřejnily kandidátky pro volby do Evropského parlamentu a ukazuje se, že se opět snížil podíl žen na nich. Zastoupení kleslo na necelých 27 %, na předních místech, konkrétně v první pětici figuruje pouze čtvrtina žen (celkem 46), v první desítce to je 28 %. Na pozici lídryně nominovalo političku osm subjektů - KSČM, Úsvit přímé demokracie, Česká Suverenita, KAN, Česká strana regionů, VIZE 2014, Liberálně ekologická strana a Občané 2011. Nejvíce žen se objevuje ze známějších uskupení na listině Strany zelených, přesně polovina. Z parlamentních stran je na tom nejlépe Úsvit - 43 %, následují shodně KSČM, ANO a ČSSD - 32 %, poté KDU-ČSL a ODS - 21,5 %, TOP 09 staví pouze 14,5 % žen, navíc v první pětici se neobjevuje ani jedna. Dvě strany nereprezentuje dáma žádná, jedná se ale o subjekty které nominují jen dva kandidáty.

Pokud budou dosavadní předvolební průzkumy alespoň trochu odpovídat realitě, byly by do Evropského parlamentu zvoleny čtyři ženy, ale skutečnost samozřejmě může být úplně jiná. Mimochodem, stejný počet političek zastupuje naši zemi v EP v současné době.

Jen připomínám, že počet zvolených žen mohou ovlivnit voliči tzv. kroužkováním, tedy udělením preferenčních hlasů, které má v těchto volbách každý volič dva. Kandidát nebo kandidátka přitom k postupu musí získat alespoň 5 % všech hlasů odevzdaných pro subjekt, který reprezentuje.


MěV Třešť v dubnu

24. dubna 2014 v 17:01 | Helena |  KSČM

Městský výbor Třešť se v úterý 22. dubna sešel na svém pravidelném zasedání. Hned úvod patřil nepříliš obvyklé události - uvítání nového člena, který do třešťské organizace přestoupil z Třebíče. Kéž by takových posil bylo víc!

Po vyhodnocení prodejní burzy (viz předchozí texty) a konstatování, že věci, které si prodávající nechtěli převzít zpět, budou darovány Diákonii Broumov, už byly na programu přípravy květnových akcí. Na prvomájové oslavy byly ve spolupráci s okresním výborem zakoupeny ceny pro děti pro jízdu zručnosti, překážkovou dráhu nachystá Helena Vrzalová. Soutěž doplní kopání míčem na branku, organizované Mirkem Křížem. Ozvučení náměstí zabezpečí Pavel Kalabus, který přiveze i propagační drobnosti, balónky, sladkosti, Haló noviny atd. Účast přislíbil krajský zastupitel JUDr. Drahoslav Oulehla, který na náměstí pozdraví přítomné a bude hostem později při posezení v restauraci. Nejisté je zatím vystoupení děvčat z oddílu aerobiku, kde přibyly nové členky a nemají zatím secvičenou žádnou sestavu. Pokud by účinkovat nemohly, nahradí je mažoretky. V salonku U Kapra bude od 15.00 připravena hudba Seniorka, návštěvníci dostanou zdarma malé občerstvení (kávu nebo čaj, pivo, víno nebo limonádu a zákusek), navíc každý obdrží los do tomboly. Cen je tolik, že každý los je výherní, všem, kdo dárky pomohli zajistit, patří velké poděkování.

Další akcí je pietní vzpomínka na Vězeňském dvoře v pondělí 5. 5. Čestnými hosty budou předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a kandidátka č. 6 do Evropského parlamentu, Pavla Šlahúnková, velmi milá a energická mladá dáma z Českých Budějovic. Ti přijedou do Třeště už v dopoledních hodinách, aby si město prohlédli, především Muzeum betlémů, synagogu a další zajímavosti. Ve 13.30 hod. budou hosté přijati starostou města. Jako vždy pietní akt přiláká řadu dalších zajímavých návštěvníků, očekávána je účast Pavla Kalabuse, předsedy krajského výboru KSČM Vysočina, Josefa Číže, okresního předsedy z Třebíče, Josefa Zahradníčka, poslance Parlamentu ČR, delegace Levicového klubu žen ze Žďáru nad Sázavou a již tradičním spolupořadatelem je Klub českého pohraničí, zastoupený předsedou Miloslavem Wasserbauerem. Položení věnců provázené komponovaným pásmem v režii Anny Fencíkové začne ve 14.30, po ukončení bude následovat beseda v Klubu seniorů.

Třetí významnou květnovou událostí bude návštěva kandidáta do EP č. 2, MUDr. Jiřího Maštálky a jeho setkání s voliči na náměstí T.G.M. v úterý 13. 5. Městský výbor zajistí propagaci a organizaci, bude se jednat o kontaktní kampaň s rozdávání materiálů a dalších drobností. Je ke zvážení, zda dopoledne něčím oživit, abychom se odlišili od ostatních stran, i když účast voličů v těchto volbách je historicky nízká a zájem občanů malý.

Závěrem předseda Mirek Kříž připomněl, že do 15. 6. mají být dokončeny kandidátní listiny pro podzimní komunální volby, což v Třešti není problém, kandidátka v konečné podobě byla městským výborem schválena a kandidáti se zapojují do činnosti organizace.


OV Jihlava v dubnu

24. dubna 2014 v 16:10 | Helena |  KSČM

Ve čtvrtek 17. dubna se na svém pravidelném zasedání sešel Okresní výbor KSČM Jihlava. Tentokrát byly na programu především organizační záležitosti - příprava květnových akcí a několik informací k turnaji v malé kopané, chystanému na 14. června. Hřiště i rozhodčí pro utkání jsou již zajištěni, přihlášena je polovina předpokládaného počtu družstev. Přítomné zajímaly otázky občerstvení, sprch a dalšího zázemí pro hráče, ceny pro vítězné týmy, k zamyšlení byl dán název turnaje a především otázka, zda by se mělo jednat o jednorázovou akci nebo putovní pohár. Vše bude s konečnou platností dořešeno na květnovém jednání OV.

V květnu nás čekají dva typy akcí - prvomájové oslavy a pietní akty k připomenutí 69. výročí konce II. světové války. Setkání ke Svátku práce proběhne v Jihlavě od 10.00 hod. na Masarykově náměstí, tradičně zahraje oblíbená dechová hudba Vysočanka, vystoupí folklórní soubor Dřeváček a v 10.30 přednese hlavní projev poslanec PČR Josef Zahradníček. Oslavy doprovázené rozdáváním balónků a dalších propagačních materiálů bude moderovat Helena Vrzalová. Později, ve 14.00 se sejde Levicový klub žen k pohodovému posezení s harmonikou a občerstvením.

O něco dříve, ve 13.30 začnou oslavy v Třešti na náměstí T.G.M., a to májovou jízdou zručnosti, soutěží pro děti v jízdě na všem, co má kolečka. Účastníci budou muset prokázat nejen svoji šikovnost, ale ti starší i znalost dopravních předpisů. Po vyčerpání závodníků (tedy jejich počtu) vystoupí děvčata z místního oddílu aerobiku, následovat bude pozdrav JUDr. Drahoslava Oulehly, předsedy Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina, který je v Třešti vždy vítaným hostem. A od tří hodin bude připraveno posezení v restauraci U Kapra s hudbou, tancem, malým občerstvením a bohatou tombolou.

Podobně pestré budou i oslavy osvobození v našem okrese. Zahájíme už 30. 4. v Sedlejově odhalením památníku padlému ruskému partyzánovi Michailu Iljiči Karpovovi. Slavnostní shromáždění u nově umístěného pomníku bude zahájeno ve 13.00 hodin. Okresní výbor vypraví z Jihlavy autobus, který nabere zájemce i v Třešti.

V pondělí 5. května od 14.00 proběhne pietní vzpomínkový akt na Vězeňském dvoře v Třešti, komponovaný pořad v režii Anny Fencíkové doprovodí položení věnců k uctění památky padlých a povražděných třešťských občanů. Následovat bude beseda s předsedou poslaneckého klubu KSČM Pavlem Kováčikem a kandidátkou do evropského parlamentu Pavlou Šlahúnkovou.

Ve středu 7. 5. v 18.00 hod. se sejdeme při příležitosti 69. výročí osvoboditelů Velkého Beranova, o den později v 10.00 na ústředním hřbitově v Jihlavě a 9. 5. položíme květiny u památníku osvobození na jihlavském náměstí Svobody. Většina těchto akcí je pořádána ve spolupráci s Klubem českého pohraničí.

A jedeme dál, květen ještě zdaleka nekončí! Už 13.5. nás čeká mítink k volbám do Evropského parlamentu v Jihlavě, kde od 14.00 vystoupí Miloslav Ransdorf, a setkání Jiřího Maštálky s občany v Třešti. Obě akce organizačně zajistí příslušné městské výbory.

Potom už se po volbách do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 5. 2014 kalendář pozvolna přehoupne do června a budeme si fandit, aby co nejlépe dopadl zmiňovaný turnaj v malé kopané. A nesmíme zapomínat na přípravu kandidátek pro komunální volby, která bude tou dobou vrcholit a bude stěžejním úkolem pro všechny organizace.


Klub českého pohraničí

23. dubna 2014 v 18:17 | Helena |  KSČM

V pondělí 14. dubna proběhl krajský sněm Klubu českého pohraničí ve Žďáře nad Sázavou, kde restaurace Na Divočině poskytla útulné zázemí pro setkání členů. Z jihlavské organizace KSČM se zúčastnili Pavel Kalabus, Helena Vrzalová a Miroslav Kříž, který je stále aktivnějším pracovníkem KČP a je dokonce navrhován do krajského vedení. Proto zatímco dva prvně jmenovaní si užívali statusu hostů, Mirek Kříž jednání řídil a to s plným nasazením. Přibližně čtyřicet přítomných přivítal předseda Miloš Wasserbauer, který zhodnotil uplynulé období a připomněl úspěchy, kterých se klubu podařilo dosáhnout. Zmínil činnost jednotlivých základních organizací i akce, které spolek zajišťuje, především péči o pomníky a památníky. Největším problémem, s nímž se KČP potýká, je stárnoucí základna, ale to je bohužel problém většiny obdobných organizací.


Určitě nejdojemnější částí sněmu bylo vyznamenání zasloužilých členů a přátel, plaketu mj. obdržel i Pavel Kalabus, předseda Krajského výboru KSČM Vysočina. Je vidět, že KČP má stále dost aktivních příznivců, kterým není osud organizace lhostejný, a to je moc dobře.


Zasedání začínalo zpěvem chorálu "Ktož sú boží bojovníci", loučení patřilo hymně v česko-slovenské podobě. I z toho je vidět, že hlavním smyslem klubu je ochrana historických hodnot a připomínka událostí z dějin naší země, který by jinak upadly v zapomnění. Za to mu patří dík.

jak dopadla burza

22. dubna 2014 v 18:55 | Helena |  KSČM

Jak už jsem psala, rozhodla se městská organizace KSČM v Třešti uspořádat burzu oblečení pro děti i dospělé, obuvi, hraček, sportovních a školních potřeb. Dříve byly takové akce běžné, zaštiťoval je především Čs. svaz žen, a podle úspěšných mimiaukcí a mimibazarů na netu se zdálo, že by zájem o možnost prodat věci, zbytečně se povalující doma, a výhodně si nakoupit, mohl být značný. Přípravy, především ty organizační, nebyly jednoduché, ale křest ohněm nás samozřejmě čekal až na místě. Burze jsme udělali značnou propagaci, oznámení bylo otištěno v Našem městě, pozvánku vysílal místní rozhlas a upoutávka se objevila i v Jihlavských listech v pátek před akcí. Na místě se nás sešlo dvanáct organizátorů, každý měl předem jasně vymezené úkoly - i když v praxi se potom samozřejmě ukázalo leccos jinak. Největší obavy jsme měli ze dvou věcí. Za prvé, jestli vůbec přijdou lidi, a za druhé, zda jich nebude tolik, že nápor prostě nezvládneme. Málem se nám vyplnilo to druhé, zájem o prodej byl obrovský, u každého ze čtyř přebíracích stolů stála neustále fronta. Naštěstí byly (převážně) maminky opravdu tolerantní, nejen že nehubovaly, ale dokonce nám i pomáhaly, špendlily na věci cenovky a podobně. Bohužel tím občas vznikly zmatky, které jsme odhalili až odpoledne při výdeji, ale to se stane a pomoc to byla velmi vítaná. V jedenáct hodin, když začínal vlastní prodej, praskal třešťský kulturák ve švech, plné byly štendry, zapůjčené z Vývoje, stoly i narychlo přistavované židle. Převažovaly dětské věcičky, oblečení i botiček pro nejmenší byly spousty, vybrala by si jistě i ta nejnáročnější maminka, sešlo se i hodně věcí pro dospělé, především v dámském textilu byl slušný výběr. Co absentovalo, tak cokoliv pro mládež, to je zjevně kategorie, která své oblíbené kousky nosí do úplného zničení. Najít se daly hračky, jízdní kola, helmy, lyžařské hůlky, brusle zimní i in-liny, dětské knížky, bižuterie, kabelky … Kdo přišel, neodcházel s prázdnou, vybral si každý a za opravdu perfektní ceny, jen škoda, že oproti zájmu o prodej bylo kupujících poměrně málo. Většinu nabízených věcí jsme k večeru balili a vydávali zpět jejich původním majitelkám, i získaná provize jenom pokryla náklady na pořádání, z toho, co zbylo, nakoupíme ceny na jízdu zručnosti, kterou připravujeme na prvního máje. Určité nepříjemnosti přineslo závěrečné vydávání věcí, z některých kousků zmizelo označení, shledávání podle seznamů trvalo dlouho a bylo opravdu náročné. Hlavně na nervovou soustavu, i když i tady patří prodávajícím poděkování za trpělivost.

Co říct závěrem? Opakování burzy ještě zvážíme, mezi prodávajícími zájem byl, ale vzhledem k organizační zátěži a nízkému počtu kupujících - v této chvíli těžko říct, jestli vynaložené úsilí stojí za to. Uvidíme, jaká bude reakce třešťáků a jejich hodnocení.

V každém případě díky všem, kdo se do příprav a realizace zapojili,většina z mých kolegů přišla v sedm ráno a odcházela po dvanácti hodinách práce, aniž by si třeba jen odskočili na oběd. Klobouk dolů - vlastně buřinku, když jsme v Třešti :-)


změna je život

22. dubna 2014 v 16:45 | Helena |  ... a další

Jak jste si jistě všimli, týdenní odmlka vynucená pracovními i domácími povinnostmi přesahujícími mé možnosti časové i energetické posloužila mj. i k vizuálním úpravám tohoto blogu. Na Velikonoce k nám přijela ze Slovenska autorka původní podoby Yuki a spolu s Helií vymyslely nový design, abyste nemuseli koukat pořád na totéž. Doufám, že se vám změna bude líbit, holky jsou vážně čupr. To jako že šikulky s fajn nápady. Moc díky!!!


pomoc nemocnicím

11. dubna 2014 v 15:30 | Helena |  tak mě napadá

Po dlouhém dohadování a přes prvotní odpor ministra financí Andreje Babiše, kterému se zdálo využívání 260 miliard určených ve státním rozpočtu na zdravotnictví neprůhledné, rozhodla ve středu vláda o navýšení plateb za státní pojištěnce. Na první pohled nepříliš výrazné zvýšení částky z dosavadních 787 Kč na 845 by mělo přinést přes dvě miliardy korun, které se prostřednictvím zdravotních pojišťoven dostanou nemocnicím. Tím by měl být alespoň částečně pokryt loňský deficit způsobený změnou DPH, zrušením poplatků za pobyt v zařízení a především nešťastnou úhradovou vyhláškou. Kromě uvedených prostředků má ještě uvolnit ministerstvo zdravotnictví miliardu z prostředků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Je dobře, že vláda přikročila k řešení situace, která je pro řadu nemocnic neúnosná až likvidační, jen mě trošku zaráží, že samotná zdravotnická zařízení peníze obdrží až v červenci a druhou část dokonce na podzim. Nejsem odborník, ale jestliže má tahle "injekce" dorovnávat loňské ztráty, neměla by být co nejrychlejší? Chápu, že novelu zákona musí ještě projednat parlament atd., ale už staré české přísloví praví "Kdo rychle dává, dvakrát dává." … A do čeho bychom měli důsledněji investovat, než do vlastního zdraví?