Červen 2014

práce pro Kraj Vysočina

30. června 2014 v 18:59 | Helena |  KSČM

Ve čtvrtek 26. června proběhlo druhé setkání zástupců KSČM ve výborech a komisích Kraje Vysočina. V salonku restaurace Kozlovna v Jihlavě se sešlo asi dvacet předsedů a členů krajských orgánů, vzhledem k termínu, kdy mnozí již odjeli na dovolené, byl počet výrazně nižší, než-li při prvním setkání v loňském roce na Hanesově mlýně ve Štokách. Přítomni byli oba poslanci Parlamentu ČR zvolení za KSČM na Vysočině, předseda poslaneckého klubu Pavel Kováčik a Josef Zahradníček. Po přivítání předsedou Krajského výboru KSČM Vysočina Pavlem Kalabusem promluvili oba naši zástupci v Poslanecké sněmovně, a to jak k problémům regionu, tak k otázkám, projednávaným aktuálně nejvyšším zastupitelským sborem. Mnohé informace byly hodně zajímavé a vyvolaly celou řadu dotazů, k jejichž zodpovězení ovšem nebylo dost času, protože Ing. Kováčik odjížděl do Prahy na další jednání. Josef Zahradníček setrval déle, ale ani on se nemohl zdržet až do konce, čekala ho ještě večeře s prezidentem republiky, který je v současné době na návštěvě kraje. V diskusi pokračovali uvolnění členové Zastupitelstva Kraje Vysočina - předseda legislativního výboru Drahoslav Oulehla, předseda bezpečnostního výboru Jan Slámečka a předseda finančního výboru Zdeněk Dobrý. Precizní zprávu o činnosti komise pro zdravotnictví přednesla Jarka Bambasová, zajímavosti z kontrolního výboru prezentoval Pavel Hodáč, o práci legislativního výboru pohovořila Helena Vrzalová. Souhrnně bylo konstatováno, že spolupráce s ČSSD, jak byla po volbách nastavena dohodou, je vyhovující a ku prospěchu kraje i jeho obyvatel, úspěšné je především hospodaření s majetkem a financemi. Opoziční představitelé nám mohou vytýkat pouze malicherné drobnosti, protože jako celek kraj funguje velmi dobře, a to právě díky zmiňované součinnosti. Model je nastavený tak, že každý krajský radní za ČSSD má svůj stínový protějšek mezi zastupiteli KSČM, s nímž komunikuje, a který přenáší dál informace z příslušného resortu. Obdobná je i spolupráce s ředitelem krajského úřadu.

Po občerstvení v podobě vepřového nebo kuřecího řízku s bramborem spěla akce rychle k zakončení, jehož se zhostila Jarka Bambasová, která poděkovala za všestrannou pomoc a obrovské pracovní nasazení Pavlu Kováčikovi a Pavlu Kalabusovi. Ten ještě popřál všem pohodovou dovolenou a především načerpání sil do druhé poloviny roku a do další činnosti.


TAHÁK - kandidátní listina a petice

28. června 2014 v 16:08 | Helena |  volby

KANDIDÁTNÍ LISTINA:
název zastupitelstva obce
název volební strany
typ volební strany
u koalice názvy politických stran a hnutí
kandidáti:
- pořadí arabskou číslicí
- jméno a příjmení
- věk ke dni podání listiny
- povolání
- část obce, pokud se nedělí, tak obec
- celý název politické strany nebo hnutí nebo "bez politické příslušnosti"
- KOALICE - název pol. strany nebo hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení "nezávislý"
- NEZÁVISLÝ KANDIDÁT - podpis
zmocněnec - NE u nezávislého kandidáta
- jméno a příjmení
- místo trvalého pobytu
- podpis
náhradník - NE u nezávislého kandidáta
- jméno a příjmení
- místo trvalého pobytu
POLITICKÉ STRANY, HNUTÍ, KOALICE
osoba oprávněná jednat
- jméno a příjmení
- označení funkce
- podpis

PETICE:
název volební strany
název zastupitelstva obce
rok konání voleb
podepisující
- jméno a příjmení
- datum narození
- místo trvalého pobytu
- podpis

alkohol za volantem

26. června 2014 v 17:13 | Helena |  právo a my

V loňském roce byl v ČR u téměř 4.700 dopravních nehod viníkovi zjištěn alkohol v krvi, ve 173 případech drogy. Řidiči, kteří zavinili dopravní nehodu pod vlivem návykových látek, v roce 2013 připravili o život 54 lidí. Z toho drogy byly zjištěny u nehod, při nichž zemřelo devět lidí. Celou zemí otřásla nehoda, při níž na konci dubna přišla na Mělnicku o život policistka, kterou srazil svým vozem dvaadvacetiletý řidič pod vlivem drog, s jedenácti zákazy řízení. Minulý týden usmrtil cyklistu a cyklistku na Domažlicku 49letý řidič, který měl v krvi přes dvě promile alkoholu.

Řízení pod vlivem alkoholu může být buď přestupek nebo trestný čin. Hranicí je míra ovlivnění alkoholem, v praxi jedno promile alkoholu v krvi.

Pokud tedy bude mít řidič v krvi méně než jedno promile, bude se jednat obvykle o přestupek. Za ten bude uložena pokuta v rozmezí 10.000,- Kč až 20.000,- Kč a zároveň zákaz řízení motorových vozidel na dobu šesti měsíců až jednoho roku nebo pokuta v rozmezí 25.000,- Kč až 50.000,- Kč a zároveň zákaz řízení motorových vozidel na dobu jednoho roku až dvou let.

Jestliže míra alkoholu v krvi dosáhne 1 promile a více, bude se jednat o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Může být uložen trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku (podmíněný i nepodmíněný), peněžitý trest (2.000,- Kč až 5.000.000,- Kč), trest zákazu řízení motorových vozidel (na 1 rok až 10 let), trest obecně prospěšných prací (50 až 300 hodin), propadnutí věci - automobilu nebo trest domácího vězení.

Tresty se zpřísňují, pokud pachatel pod vlivem omamných látek (alkoholu) způsobil dopravní nehodu; pachatel se tohoto jednání dopustil při výkonu zaměstnání nebo při jiné činnosti, kdy je vliv omamných látek (alkoholu) zvláště nebezpečný, např. při řízení hromadného dopravního prostředku; pachatel byl pro stejný trestný čin v posledních dvou letech odsouzen nebo propuštěn z výkonu trestu odnětí svobod.

Současná právní úprava se ale ukazuje jako nedostatečná - především co do preventivního působení. Stále častěji žádají občané zpřísnění postihů za řízení pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, ať již v případě pozitivního nálezu při dopravní kontrole, nebo ještě důrazněji v případě způsobené nehody. Za úvahu by jistě stálo zavedení institutu doživotního zákazu řízení, ukládání trestu odnětí svobody už při prvním porušení zákazu řízení nebo třeba i tzv. Renta pro pozůstalé v případě následku smrti. Zajímavý, leč v praxi nás prozatím zřejmě neuskutečnitelný je návrh na zákaz prodeje alkoholu v místech, určených především řidičům, např. na benzínových stanicích. Co myslíte vy?

KSČM Třešť v červnu

26. června 2014 v 15:01 | Helena |  KSČM

Pro třešťskou organizaci KSČM bude červen zřejmě nejsmutnějším měsícem letošního roku. V úterý 24. 6. proběhla schůze městského výboru, které dominovala vzpomínka na nedávno zesnulého Vlastimila Smejkala, vždyť i zápis z minulého jednání a plán práce pro II. pololetí 2014 ještě připravil on. Posledního rozloučení, které proběhne 26. 6. ve 12.00 hod. v jihlavském krematoriu se zúčastní všichni členové MěV Třešť, vzdají úctu příteli a parťákovi. Jenže život jde dál … To není cynismus, ale realita. Agendu s. Smejkala si rozdělí jeho kolegyně, zápisy bude pořizovat Helena Vrzalová, pokladnu převezme po uzavírce I. pololetí Marie Kopečná.

Na schůzi zazněly informace z OV Jihlava, KV Vysočina, Komise žen ÚV KSČM a Zastupitelstva města Třešť. Poděkování za zajímavě připravené setkání vzkázal kandidát a nově zvolený poslanec Evropského parlamentu, MUDr. Jiří Maštálka, který jako dík nechal organizaci vyrobit 300 odznaků s jejím logem. Uznání okresního výboru patří Mirku Křížovi za odbornou pomoc při pořádání turnaje v malé kopané v Jihlavě, Cherry cup 2014 - bez jeho znalostí by průběh akce nebyl zdaleka tak pohodový.

Hlavním bodem programu jednání byla příprava voleb do Zastupitelstva města Třešť. Kandidátku již schválil okresní výbor, a to vč. náhradníka za V. Smejkala. Společnost Cora připravila grafický návrh volebního letáku, který bude použit i jako plakát ve formátu A3; návrh se velmi vydařil, je poutavý, působí profesionálně, fotografie kandidátů vyšly moc hezky. Snad bude grafika slučitelná i s centrálním přebalem, který organizace zatím neobdržely. Stejně jako v minulých komunálních volbách by měl být bezplatný výlep plakátů na městských plochách a jedna stránka formátu A4 v Našem městě. Roznos letáků je možný vlastními silami nebo prostřednictvím České pošty za cenu cca 1.000,-Kč pro celou Třešť, vč. místních částí. V úterý 23. září proběhne setkání MěV s kandidáty, kde budou stanoveny podmínky další spolupráce, o dva dny později by se měl uskutečnit na nám. T. G. Masaryka mítink, jehož průběh bude ještě upřesněn. A protože čas běží opravdu rychle, byli delegováni členové okrskových volebních komisí, jisté není zatím obsazení v Salavicích.

Po kontrole stavu členské základny a příspěvků za I. pololetí byli přítomní pozváni na tradiční setkání pod Kunětickou horou 6. září. Před námi je léto, dovolené a odpočinek, letos okořeněné přípravou komunálních voleb, nezbývá, než všem třešťským kolegům a kolegyním popřát slunečné počasí a dobrou náladu. Na shledanou na Kuňce!

Bertha von Suttner

25. června 2014 v 18:14 | Helena |  KSČM

V sobotu 21. června zasedala Komise žen ÚV KSČM. Zda šlo o termín náhodný nebo zvolený cíleně, těžko říct, v každé případě byl ale hodně symbolický - právě před 100 lety totiž zemřela Bertha Suttnerová, známá bojovnice za mír, publicistka a spisovatelka. Baronka Bertha Sophia Felicita von Suttner, pražská rodačka se v roce 1905 se stala první ženou, jíž byla udělena Nobelova cena za mír.Této významné ženské postavě (nejen) našich dějin bude věnován podzimní seminář, který komise žen připravuje. Členky a příznivkyně KSČM - ale samozřejmě i muži, kteří o téma projeví zájem - budou mít v sobotu 20. září možnost se formou přednášky a navazující besedy seznámit s nevšedním životem a dílem Berthy Suttnerové, především s jejím stěžejním románem "Odzbrojte!". Ve druhé části setkání bylo rozhodnuto uspořádat mentoringové panely, zaměřené na jednotlivé oblasti působnosti žen v zastupitelských sborech - a sice na úrovni obcí, statutárních měst a krajů, Parlamentu ČR a Evropského parlamentu. Zájem bude určitě i o diskusi s funkcionářkami strany. Doporučení stran realizace mentoringu vzešlo z vyjádření představitelek Fóra 50 % na předchozím semináři, který ve spolupráci s touto organizací, věnující se rovným příležitostem mužů a žen, uspořádala komise žen v únoru letošního roku.

Podrobnou pozvánku na avizovaný seminář najdete na mém blogu, až se čas naplní, tedy v polovině září, pokud vás téma už teď zaujalo, nezapomeňte si poznamenat termín :-) Prozatím máte možnost se o osobnosti baronky von Suttner dozvědět více na výstavě, pořádanév prostorách Rakouského kulturního fóra na Jungmannově náměstí v Praze.


nápad nad zlato

25. června 2014 v 18:12 | Helena |  tak mě napadá

Není snadné být originální, ba co víc, občas je neotřelý a jedinečný nápad přímo k nezaplacení. Blíží se komunální volby a politické strany i nezávislí kandidáti si lámou hlavu, čím zaujmout, jak se odlišit od ostatních. Je pravda, že u tohoto typu voleb hrají roli především jména, více či méně známé osobnosti, jenže ty ne každý může nabídnout, hlavně ve větších městech. Volební programy si bývají hodně podobné, kandidáti jsou místní a dobře vědí, kde je jaký problém, co obyvatele trápí nebo co jim chybí. Sice je jistý prostor pro vtipné nápady, je ovšem otázkou, jak volič zareaguje, nedojde-li k závěru, že si z něj volební strana dělá legraci. Co třeba taková krytá "lávka" z kulturního domu do hospody?

Nejvíce kreativity tak lze projevit ve vlastní kampani, při setkáních s voliči nebo prezentaci v místním tisku. Jenže jak na to, kde vzít tu správnou myšlenku? Většina mítinků je zaměřená na kandidáty, ať už představují program, své cíle nebo prostě sami sebe. Běžně se už upouští od dlouhých, dříve tolik oblíbených, projevů, které nahrazují rozhovory, v nichž schopný moderátor může spojit předvolební témata s pikantními podrobnostmi o kandidátech, taková forma je živá a pro posluchače mnohem stravitelnější a poutavější. Setkání jsou obvykle podbarvena hudebním doprovodem, u majetnějších subjektů živou hudbou, kdy s očekávaným úspěchem roste i popularita přizvaného interpreta, na prostranstvích hopkají mažoretky, víří sukně folklórních či jiných tanečních souborů nebo se přihlížející snaží zaujmout oddíly aerobiku. Tu a tam se objeví kouzelník nebo jiná podobná produkce, nevýhodou je, že takové vystoupení láká pouze obsahem, zatímco tančící dívenky určitě přijdou povzbudit minimálně maminky a babičky. Oblíbené jsou i různé tomboly, ankety se slosováním respondentů, které doufají přitáhnout zájem vidinou výhry. A samozřejmě jistotou jsou soutěže a hry pro děti, o skákacích hradech a podobných atrakcích nemluvě. Vždyť taky správný mítink poznáte podle dětí s balónky v příslušné barvě v okolních ulicích.

Popravdě - bylo cokoliv v předchozím textu originální? Nikoliv. Prostě jen shrnutí všeho, co strany a kandidáti nabízí a podnikají... Anglický král Richard III. v bitvě u Bosworthu řekl "Království za koně!" - my před volbami do obecních zastupitelstev, které nás na podzim čekají, se stejnou naléhavostí pronášíme "Království za nápad!". Zoufalé prosby panovníka tehdy nikdo nevyslyšel ...


majetková přiznání

24. června 2014 v 16:27 | Helena |  tak mě napadá

Před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na podzim loňského roku KSČM iniciovala petici stran zákona o majetkových přiznáních, pod níž jsem byla podepsána i já jako zástupkyně petičního výboru. Na rozdíl od jiných stran, které v té době přišly s podobným řešením - a jsou dnes i stranami vládními - KSČM svůj slib daný občanům této země plní a předkládá návrh na takový zákon. Podstatou je povinnost přiznat majetek nebo jeho navýšení u fyzické osoby nad 10 milionů korun, u právnické osoby nad 30 milionů. Povinnost by se vztahovala na všechny vlastníky bez rozdílu a přiznání by byla podávána příslušnému finančnímu úřadu, který by byl odpovědný za jejich kontrolu. Nesplnění povinnosti by bylo sankcionováno do výše jednoho milionu korun. Pokud by správce daně (FÚ) došel k závěru, že se jedná o majetek nebo jeho přírůstek z nelegálních zdrojů, byl by majetek zdaněn ve výši 100 % a věcí by se zabývala Policie ČR a státní zastupitelství. Má jít o protikorupční opatření se silným preventivním účinkem, zabraňující tzv. praní špinavých peněz. Jak se ale již objevilo v médiích, nemá předloha KSČM podporu ostatních parlamentních stran, které sice text ještě nečetly, ale jde přece o návrh komunistů, že. Nedávno se vyjádřil premiér Bohuslav Sobotka, že vládní verzi majetkových přiznání bude obsahovat novela zákona o daních z příjmů. O té se zatím jen mluví … Tak uvidíme.


OV Jihlava - červen

24. června 2014 v 16:06 | Helena |  KSČM

Jak je již dobrým zvykem, patřilo čtvrteční odpoledne 19. června zasedání Okresního výboru KSČM v Jihlavě. Protože šlo o poslední předprázdninové setkání, probíhalo v pohodovém ležérním duchu, kdy se nad pracovním úsilím vznášela vidina nadcházejících dovolených.

Nejprve byl vyhodnocen první ročník turnaje v malé kopané Cherry cup 2014, akce byla úspěšná, účastníci spokojení, proto bylo rozhodnuto v této započaté tradici pokračovat. Pro příští rok byla předběžně zvolena jako místo konání Třešť, kde je k dispozici vyhovující materiální i odborné zázemí. Poděkování za letošní ročník patří všem organizátorům a těm, kteří přispěli cenami. Článek o turnaji by měl být zveřejněn v Haló novinách, případně i v Jihlavských listech.

Další akcí, kterou se Okresní výbor Jihlava rozhodl uspořádat, bude podzimní soutěž v šachu a dámě v neděli 7. září. Je to sice den po setkání pod Kunětickou horou, ale jiný vhodný termín se nepodařilo najít. Patronát nad akcí přislíbil 1. místopředseda ÚV KSČM, Petr Šimůnek, který by měl zajistit účast šachistů z Prahy.

Následujícím bodem jednání bylo hodnocení voleb do Evropského parlamentu, jímž se bude zabývat i Ústřední výbor KSČM v sobotu 28. června. KSČM dopadla ve volbách relativně slušně, na mandáty si udržela své pozice. Nejde ale o úspěch, nepodařilo se (na rozdíl od KDU-ČSL) v existující silně protievropsky vyhrocené společenské atmosféře mobilizovat ani tzv. pevné voličské jádro, značná část voličů, i členů KSČM, k volbám nešla a strana oproti minulým volbám v roce 2009 získala o 168 tis. hlasů méně a skončila až na 4. místě se 166,5 tis. hlasy a téměř 11 %. Kampaň v rámci jihlavského okresu byla odpovídající, mítink kvalitně zajištěný, akci nakonec výrazně neovlivnily ani technické obtíže způsobené silnou přeháňkou s krupobitím.

Boj o křesla v Evropském parlamentu je již za námi, blíží se volby do zastupitelstev obcí, které předběžně oznámil prezident republiky vyhlásit v termínu 10. - 11. září 2014. Proto byly již na tomto zasedání OV schvalovány kandidátky pro jednotlivé obce a města s tím, že podány by měly být do 5. srpna. Metodiku vedení kampaně pro komunální volby (a volby do Senátu v některých obvodech) projedná ÚV KSČM. Do období prázdnin spadá většina důležitých úkonů v souvislosti s volbami, proto již v předstihu připravil pro předsedy základních organizací Pavel Kalabus volební harmonogram. Léto rozhodně nebude odpočinkové...


sbohem

20. června 2014 v 15:22 | Helena |  KSČM

Ve středu 18. června nečekaně zemřel člověk, kterého jsem považovala nejen za kolegu, ale i za dobrého kamaráda, Vlasta Smejkal z Třeště. Zrovna den předtím se o něm náhodně v hovoru zmínila moje kolegyňka s tím, že to "za mlada byl krásný mužský, vysoký, urostlý a sportovec". Například v prvním ročníku Běhu vítězství v roce 1975 trasu Jihlava - Třešť zvládl jako 24. v čase 1:19:29. Dnes bylo Vlastovi 66 let, čas na něm zanechal své stopy, ale pořád vedl hodně aktivní život, byl členem Městského výboru KSČM v Třešti, kde pro organizaci odváděl obrovský kus práce, zpracovával dokumentaci, účastnil se všech akcí; třešťskému oddílu házené bude chybět jako hospodář a neúnavný organizátor; známým pomáhal při vedení účetnictví. Vlasta Smejkal byl pořádný chlap, férový a přímý, uměl užívat života - a tak na něj budeme všichni vzpomínat. Odešel moc brzo. Po jeho vysoké postavě a svérázném projevu zůstane příliš prázdné místo ...


XIII. století

19. června 2014 v 15:18 | Helena |  ... a další
Dneska od osmi do deseti večer v areálu Jihlavského pivovaru na Vrchlického v rámci Dnů ježka vystoupí kapela XIII. století. Nemusíte být vyznavači gothic rocku, nemusíte číst knížky frontmana Petra Štěpána, prostě natáhněte, co máte doma černého, přijďte a sami zjistíte, jak jsou tihle jihlaváci skvělí! Určitě vám i některé písničky budou připadat povědomé. Posedíte u pivka, poslechnete si strhující hudbu - a věřte mi, prožijete zajímavý večer.