Leden 2015

plavání naslepo

30. ledna 2015 v 12:34 | Helena |  pomozte
Zkuste něco nového a zároveň podpořte dobrou věc! Už zítra pořádá Nadace Světluška v Praze - Podolí hodně zajímavou akci na podporu nevidomého Miroslava Smrčky. Jednapadesátiletý plavec z Ústí nad Labem, který o zrak přišel náhle před třemi lety, se kvalifikací probojoval na Letní paralympijské hry v Rio de Janeiru konané v roce 2016. Ke splnění jeho snu mu však chybí dostatečné finanční zázemí, proto se Světluška rozhodla pomoci. Oč jde? Od 1100 do 1600 si v plaveckém bazénu můžete za vstupné 99,-Kč/90 minut vyzkoušet plavání poslepu, nechat se namasírovat nevidomými maséry, užít si aquazorbing a další vodní atrakce, připravena je exhibice reprezentačních plavců za účasti olympionika Davida Svobody, přítomna bude řada dalších sportovců a herců. Z každé prodané vstupenky 40,-Kč podpoří prostřednictvím nadace Miroslava Smrčku.
Stejně si myslím, že největším lákadlem bude plavání naslepo se zatmavenými brýlemi, kdy už prostá orientace ve vodě musí být hodně náročná. Plavat se bude v drahách, na konci plavce asistent dotekem teleskopickou tyčí upozorní, že má otáčet. Tohle třeba už nikdy nebudete mít možnost vyzkoušet - co vy na to?


dodatečné volby

29. ledna 2015 v 16:48 | Helena |  volby
Už pozítří proběhnou dodatečné volby v obci Růžená. Jak si možná vzpomenete, v řádném termínu se zde nepodařilo dát dohromady požadovaný počet kandidátů a volby se nemohly uskutečnit. Růženští voliči, kterých je necelých 300, se tak vypraví k urnám v sobotu 31. ledna od 700 do 2200, vybírat budou 7 nových zastupitelů z celkového počtu deseti kandidátů - o přízeň se uchází nezávislá kandidátka Občané pro Růženou a jeden samostatný kandidát. Výsledky by měly být známy někdy kolem půlnoci, počítání bude trvat odhadem hodinu, potom komise poveze součty do Jihlavy, kde je předá v přítomnosti pracovníka registračního úřadu (tedy mé maličkosti) ČSÚ. Jestli půjde všechno dobře, kolem jedné hodiny bychom mohli být v postelích, ale to bych nerada zakřikla, je spousta věcí, které se můžou zkomplikovat. Stačilo by pořádné náledí a neprůjezdný kopec v Kostelci … V každém případě zítra připravíme a vybavíme volební místnost, a potom už budeme jen čekat a držet si palce. Sobota bude dlouhá a náročná, už se upřímně těším, až bude po všem.

KSČM Třešť - leden

28. ledna 2015 v 19:08 | Helena |  KSČM
V téměř plné sestavě se sešel Městský výbor v Třešti v úterý 27. ledna. Stav členské základny se od předchozího zasedání nezměnil. Problémy nastaly v souvislosti se zpracováním zprávy o hospodaření za rok 2014, ne všechny ZO totiž odevzdaly požadované podklady, případně poskytly neúplnou dokumentaci. Pro rok 2015 byl proto stanoven závazný postup pro všechny předsedy a pokladníky. Vzhledem k navýšení plateb za pronájem kulturního domu, kde MěV zasedá, bylo rozhodnuto o zrušení schůzí v červnu a srpnu, v případě potřeby budou nahrazeny výjezdním zasedáním. Předseda Miroslav Kříž informoval o doplnění komisí zřizovaných Radou města Třešť - KSČM bude zastupovat v Komisi kulturní a tělovýchovné Anna Fencíková, sociální a prevence kriminality Vladimír Hink, územního rozvoje Miroslav Kříž, v komisích životního prostředí a povodňové zastoupení strana zastoupení nemá.
Blíží se oslavy Mezinárodního dne žen, přípravy jsou v plném proudu, zajištěny jsou prostory i hudba Seniorka, přibývají věci do tomboly. Hostem letošní oslavy bude novinářka a redaktorka Haló novin Monika Hoření, která chce zároveň z Třeště připravit dvě reportáže - o městě a o činnost organizace. Protože letos uplyne 70 let od konce II. světové války, bude zvýšená pozornost věnována i květnovým dnům. Hostem prvomájových oslav bude Pavel Kováčik nebo Josef Zahradníček. Pietní vzpomínky se zúčastní Kateřina Konečná nebo Jiří Maštálka, který byl nadšený loňskou návštěvou v Třešti a rád by přijel znovu, stejně jako Pavla Šlahúnková. Klub českého pohraničí podpoří slavnostní atmosféru vlajkami a zajistí účast některého z veteránů II. světové války. Bohužel plánovaná výstava se neuskuteční, původní materiály jsou ve špatném stavu a není možné je použít.
MěV KSČM Třešť v návaznosti na negativní výroky, které se v poslední době objevily na sociálních sítích, vyjádřil důvěru a plnou podporu Okresnímu výboru KSČM a jeho předsedovi Pavlu Kalabusovi.

ANO nebo NE

27. ledna 2015 v 18:50 | Helena |  tak mě napadá
Zanedlouho - už 7. února budou mít naši slovenští sousedé možnost vyjádřit se v referendu k otázkám, které by dle mého názoru měly být svobodnou volbou každého jednotlivce. Původně měly být občanům zadány čtyři otázky, poté co prezident Kiska jejich text konzultoval s Ústavním soudem, zřejmě poučen nedávnými událostmi v Rakousku, kde soud zrušil zákaz adopcí dětí homosexuálními páry (Verdikt odkazuje na Evropskou úmluvu o lidských právech, která zaručuje právo na soukromý a rodinný život. Úmluva sice nezmiňuje nárok na adopci, podle soudu ale takové právo musí být rovné a bez diskriminace, pokud daná země osvojení umožňuje.), zůstaly dotazy jen tři. Slovenští voliči budou moci odpovědět ANO nebo NE na otázky, zda souhlasí s tím, aby se manželstvím mohl nazývat pouze svazek mezi jedním mužem a jednou ženou; aby párům nebo skupinám stejného pohlaví nebyla umožněna adopce dětí a jejich následná výchova (tady se slovenský Ústavní soud zjevně rozchází ve výkladu s rakouským kolegou); aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučování v oblasti sexuální výchovy nebo eutanazie, pokud rodiče nebo samy děti s obsahem vyučování nesouhlasí. Na Slovensku se o otázkách i referendu samotném mohutně diskutuje, u nás média spíše mlčí nebo se vyjadřují velmi zdrženlivě, přiznám se, že já jsem blíží se událost zaznamenala až po upozornění mé milované slovenské skorodcery Yuki (Mimochodem, dítě, dlouho jsi se neukázalo, kdy zase dorazíš?), přitom věci týkající se LGBT komunity sleduji dost bedlivě. Pro zajímavost - referendum má státní pokladnu přijít na 6,3 milionu eur, platné přitom bude pouze v případě, že se zúčastní alespoň polovina všech voličů, je tedy možné, že za hodně peněz Slováci pořídí jen velmi málo muziky. Ale to je praktická stránka věci. Já spíš přemýšlím, proč vůbec? Vyhlášení je reakcí na 400 tisíc podpisů sesbíraných Aliancí pro rodinu, ale co bude výsledkem? Podle mého názoru bez ohledu na hlasování jen rozdmýchání emocí, nespokojenost těch, kteří "prohrají", a posílení jejich boje za své přesvědčení, ať už to bude kterákoliv strana. Všechny položené otázky se totiž dotýkají těch nejosobnějších a nejvnitřnějších záležitostí, málokdo nemá v těchto věcech vlastní názor. Osobně jsem zcela jednoznačně zastáncem zrovnoprávnění gayů a lesbiček pokud jde o rodinnou legislativu, nevidím nejmenší důvod, proč by kvůli odlišné orientaci, kterou nemohou a nikdy nemohli ovlivnit, měli být jakkoliv postihováni, proč by neměli mít právo na plnohodnotný a šťastný rodinný život. Od nás ostatních přitom nechtějí nic víc než prostou lidskou toleranci… Jestli snášenlivost zvítězí i ve slovenském referendu, nebo převáží umanutost zastánců "tradičních rodinných hodnot", to se dozvíme už příští sobotu.

OV KSČM Jihlava - leden

26. ledna 2015 v 18:04 | Helena |  KSČM
Rok 2015 zahájil Okresní výbor KSČM Jihlava zasedáním dne 22. ledna, nutno podotknout, že dosti bouřlivým. Hned na začátku upozornil totiž předseda Pavel Kalabus na některé problematické diskusní skupiny na internetu, do nichž se zapojují členové strany a více než otevřeně zde vyjadřují své názory na činnost KSČM, vedení a další vnitrostranické záležitosti, aniž by si uvědomili, že jde o skupiny veřejné. Přitom administrátoři vystupují pod nepravými identitami, v jejich údajně domovských organizacích o nich není nic známo. Jistě, strana má své problémy jako každá jiná, ale není důvod je zveličovat, zobecňovat a takto prezentovat veřejnosti, aniž by ti, kdo takto jednají, hledali odpovědi, řešení nebo alespoň přesné a pravdivé informace. Protože tyto iniciativy poškozují stranu a cíleně negativně zkreslují její obraz navenek, zabýval se problémem již VV ÚV KSČM, následovat budou porady v krajích (Vysočina 9. 2. 2015), projednání ÚV a celostranická diskuse. Poté bude výsledný materiál předložen květnovému sjezdu. Předseda v této souvislosti upozornil i na některé kontroverzní výroky členů OV Jihlava na facebooku, které směřují do vlastních řad a jsou spíše důsledkem osobních sporů než-li reálným hodnocením dění. To nepřímo potvrdila i krajská revizní komise, která prověřila hospodaření OV a neshledala žádná pochybení.
Ale zpět k původní otázce. Co nás čeká v roce 2015 (a dál)? V období září - listopad proběhnou výroční členské schůze v organizacích a městské konference; následovat budou do 15. 1. 2016 okresní konference; leden- únor 2016 krajské konference a vyvrcholením bude ve dnech 14. - 15. 5. 2016 IX. sjezd KSČM. Vzhledem k volbám do krajských zastupitelstev a na Jihlavsku rovněž do Senátu PČR v příštím roce je vhodné již v březnu letošního roku vytipovat vhodné kandidáty, aby mohli být představeni veřejnosti v delším časovém horizontu.
Centrální akce v I. pololetí:
ü 14. 2. celostranický seminář na téma rovnosti žen a mužů v politice EU
ü 28. 2. EPC jako nástroj úsporných opatření (investice, majetek …)
ü 11. 4. veřejné zakázky a mechanismus jejich zadávání
ü 23. 5. seminář pro předsedy kontrolních výborů měst (možná změna termínu na 7. 2.!)
ü 23. - 24. 5. mezinárodní seminář

Následovalo vyhodnocení hospodaření a placení členských příspěvků, byly předloženy příjmy a výdaje za rok 2014. Pokud jde o stav členské základny, k 1. 1. 2015 je v okrese Jihlava registrováno 503 členů KSČM (238 žen, 265 mužů), průměrný věk je 74 let. Pozitivní ale je, že počet zájemců o vstup do strany a nových členů stále stoupá, i když se jedná řádově o desítky.

Vstoupili jsme do roku 2015, přejme si, aby byl klidný, úspěšný a přinesl nám více radosti než zklamání.

sbohem

23. ledna 2015 v 15:11 | Helena |  ... a další

Tohle ticho je pro Tebe, Broňku. Doufám, že je Ti tam nahoře fajn, tak, jak jsi tomu věřil.
Sbohem.

očkování smečky

22. ledna 2015 v 16:50 | Helena |  domácí historky
Podle wikipedie je apokalypsa v přeneseném slova smyslu katastrofa, jejíž rozměry vedou k úvahám o možném konci světa. V naší domácnosti tento stav nadchází pravidelně jednou do roka - ve chvíli, kdy je třeba vyrazit k veterináři očkovat psy. Několik dní před blížícím se osudným datem členové rodiny nespí, pociťují třes rukou, žaludeční nevolnosti, závratě a další typické příznaky krajního stresu, slabší jedinci poté zbaběle opouští pod nejrůznějšími záminkami domov a vrací se, až je po všem. Den D nastal včera. Míla se vymluvil na zasedání zdravotní komise na kraji, Helča pochopitelně úplně náhodou musela na brigádu, naštěstí se mi podařilo přesvědčit coby ochotnou pomocnici mamku. Nic zlého netušící, protože naše psíky zná pouze z domácího prostředí, kde sice zahrnují návštěvy svojí láskou a pozorností, ale jinak působí dost neškodně. Když jsem dorazila, čekala už mamka před domem s tím, že dovnitř ani nepůjde, ať vezmu psy a jdeme na věc. Jak jsem tady párkrát zmínila, vlastníme šest kousků, všechno ve velikosti po kolena. Nejsa sebevrazi, na očkování chodíme nadvakrát - dvě holky na jaře, čtyři v zimě. Zásadní problém nastává už ve chvíli, když potřebujeme dostat na ulici pouze ty, kterých se akce aktuálně týká, ti zbývající mají utkvělou představu, že bez nich venku hodláme řádit, lítat, případně vyhrabávat krtky, a je hodláme o toto blaho svévolně ošidit. Takže se rvou ven, seč jim síly stačí. Ono už připínání vodítek je zábava, kterou jen omylem přehlédl markýz de Sade, schválně zkuste zapnout řemínek na tu správnou dírku kolem krku jednoho psa, zatímco vám ti ostatní skáčou až na hlavu. No nic, nakonec se podařilo, Kety, Vendy, Eila a Aimi byly na vodítku, Billie a Strify měly zůstat doma. U dveří stála připravená i Růženka, která taky nechce přijít o žádnou legraci. Dveře jsem pootevřela vážně jen na skulinku - ale v té chvíli se Billiška skokem hodným Šemíka přehoupla přes hlavy ostatních a na ulici byla první, Strify využila momentu překvapení a protlačila se se zbytkem smečky taky. Aspoň Růženku se mi podařilo zastrčit zpátky … Mamka se chopila vodítek, z nichž se okamžitě s elegancí Houdiniho vyvlekly Kety a Aimi - přece nebudou na obojku, když další volně lítají, že. Naše ulička je klidná, auta tam příliš nejezdí, hromadné vyvraždění psů nehrozilo, ale řeknu vám, i tak to není příjemný pocit, když čtyři chlupáči chaoticky míří každý jiným směrem a do toho všichni ječí jak šílení radostí, jakou jsem jim to připravila zábavnou kratochvíli. Ve vteřině jsem ječela taky, a to fakt nejsem hysterka. První pochopila Strify, vrátila se a nechala se zavřít, sice jsem při tom srazila ze dveří dekoraci, které se ihned chopila číhající Růženka, ale s materiálními škodami se v takových situacích počítá. Aimi jsem musela chytit ještě dvakrát, pokaždé se z obojku znovu vysmekla, šeltie má úzkou hlavu, nakonec jsem na ni použila obojek Ketynčin, sice ho měla hodně na těsno, ale aspoň zůstala na místě. U domu chyběla Billie, který byla kdo ví kde, Kety se pohybovala poblíž. Už jste někdy zkoušeli chytit rozdováděného trpasličího špice? Štěstí, že se nakonec sama rozhodla, že ji mamka ještě náležitě nepoňuchmala, a přiblížila se na dosah - největší výhodou špice je dlouhá srst, za kterou se dá dobře chňapnout. Sice už jsme pro ni neměly řemínek, ale nesla jsem ji pod paží. Setrvalý pokřik přilákal i vylítanou Billii, takže se i ona ocitla za dveřmi - a byly jsme připravené vyrazit. Veterinář sídlí cca padesát metrů od našeho domu a nutno poznamenat, že je to člověk mimořádně klidný, pohodový a vyrovnaný. Když nás zchvácené a svírající řemínky s běsnícími psy, kteří pochopili, jak byli podvedeni, a snažili se prchnout, uviděl, nepokusil se vyskočit oknem, ale přivítal nás dokonce s úsměvem. Následnou čtvrt hodinu očkoval a pečlivě stříhal drápky za setrvalého jekotu Ketynky, která nejsa na vodítku skákala zezadu na nohy jemu i mě a snažila se zbourat unimobuňku, v níž v Brtnici doktor sídlí. A věřte nebo ne - nejen že nám za bojové podmínky nenapočítal stoprocentní přirážku, ale dokonce jsme dostaly množstevní slevu. Ten člověk jednou bude mít svatozář. Nebo to možná byl jen projev radosti, že nás zase rok neuvidí … Za odměnu se mu Kety na prahu ještě vítězně vyčůrala.

Zabijačka? Zakázáno!

21. ledna 2015 v 18:45 | Helena |  tak mě napadá
Česká zabijačka - zakázáno! Nikoliv tedy zabijačka domácí, pro potřebu rodiny. Těch se zatím novela veterinárního zákona nedotkla (naopak, povolila porážet doma i telata nebo kolouchy, pokud je chováte), zakázány jsou zabijačky veřejné. Evropská unie tak opět zcela necitlivě zasáhla do zvyklostních záležitostí naší země, když už máme místo rumu tuzemák, z názvu pomazánkové máslo zůstala jen první polovina, buřty se změnily na špekáčky a jiné pochutiny, tvarůžky zachránila jen značka regionálního výrobku, tak proč bychom místo zabijačky nemohli vyrazit na vepřové hody, že. Co na tom, že česká zabijačka je pojem, součást našich tradic. Historicky šlo o společenskou událost za přítomnosti všech obyvatel vesnice, která v podobě akcí pořádaných hasiči, chovateli a jinými spolky přetrvala dodnes. Tedy vlastně do zásahu EU … Zajímalo by mě, jestli třeba i Španělé přijdou o svoji koridu, kterou i přes poněkud vyrovnanější šance přece jen nejčastěji býk taky nepřežije… A prosím, neopakujte, že současná legislativa nic nezměnila, že zabijačky na veřejnosti byly zakázány už dříve. Omyl. Nebyly výslovně povoleny, to je přece jen rozdíl, záleželo na podmínkách jejich konání. Popravdě - osobně mi zabijačka chybět nebude, i když z dětství si pamatuji tuhle událost, při které se sešla celá rodina plus nějací ti sousedé, už za tmy se podpalovalo pod kotli, potom dorazil řezník v typické zástěře s balíkem nožů a dalších nástrojů, za sebou táhl kulaté necky … A večer byla nejchladnější chodba plná kupiček masa, jitrnic a jelítek, domem voněl guláš a prdelačka a my děti jsme po vsi roznášely výslužky. Když se dneska podívám na Růženku, naše prasátko bezelstně odpočívající na gauči s rypáčkem podloženým polštářem, tak mi sice nepřestanou chutnat řízky, ale na porážku bych se dívat opravdu nemusela. Ale jde o princip, o to, abychom za chvíli nezačali z knížek vypouštět Ladovy ilustrace a slovo "zabijačka" se nestalo vulgarismem…

přestupky v Třešti 2014

20. ledna 2015 v 18:15 | Helena |  ... a další
Jak už jsem tady mnohokrát zmiňovala, působím jako předsedkyně Komise k projednávání přestupků města Třešť. Je za námi rok 2014, jak na tom tedy město bylo, pokud jde o přestupkovou činnost? Komise obdržela oznámení o 97 přestupcích (v roce 2013 jich bylo 102, údaj zůstává dlouhodobě stabilní). Z toho jsme 52 oznámení přijali z deseti obcí mimo Třešť, pro které vykonáváme tuto činnost na základě veřejnoprávních smluv, nejvíce 16 ze Stonařova. Cca 50 přestupků na šestitisícové město určitě není nijak vysoké číslo, své v tomto směru určitě dělá místní oddělení Policie ČR a každodenní přítomnost policistů v ulicích. Naopak negativně působí existence několika heren, které by ale svoji činnost měly ukončit v polovině letošního roku
U uzavřených kauz byli obviněnými muži 54x, ženy 20x, 5x byl pachatel neznámý. Sedm přestupků bylo spácháno mladistvými, tedy osobami ve věku 15 - 18 let. Nejvíce přestupců spadá do věkové kategorie 20 - 30 let (21), následuje 30 - 40 let (15) a 40 - 50 (12).
V celkovém součtu vyřízených přestupků se jednalo o porušení zákonů, vyhlášek a nařízení města 2x, přestupky pro ti veřejnému pořádku 4x, přestupky urážky na cti 5x, ublížení na zdraví z nedbalosti 1x, vyhrožování, drobné ublížení na zdraví, schválnosti, nepravdivé obvinění z přestupku a jiné hrubé jednání 54x, krádež, podvod, zpronevěru, zničení nebo poškození věci 22 x a jiné skutkové podstaty 3x. Jedenáct přestupků mělo přitom znaky domácího násilí, tady jsme zaznamenali značný nárůst, o rok dříve to byly pouze 2 skutky. Obecně lze konstatovat, že ubývá majetkové činnosti a výrazně se zhoršují mezilidské vztahy … To nezní zrovna povzbudivě.

operní vzpomínky

19. ledna 2015 v 19:32 | Helena |  domácí historky
Dnes je podle statistiků nejdepresívnější den v roce 2015, proto by to chtělo nějaké pozitivní téma, co vy na to? Minulý týden jsem psala o úmrtí operní pěvkyně Jeleny Obrazcovové, což samozřejmě nic veselého není, ale při té příležitosti jsem zavzpomínala na léta mého nadšeného členství v Klubu přátel opery a baletu Národního divadla Brno (tehdy ještě "Státního"). Bylo mi osmnáct a nějaký ten rok kolem a tři, čtyři večery v týdnu jsem trávila v Janáčkově divadle, navštěvovala jsem všechna operní představení. Uvaděčky mě znaly a pouštěly mě na volná sedadla, tu a tam, když bylo opravdu beznadějně plno, jsem stála v bočním průhledu na jevišti a sledovala představení z nezvyklého úhlu. Tohle období trvalo asi pět let a za tu dobu jsem zažila i celou řadu kuriózních situací, ke kterým v divadle nezbytně dochází. Nic se samozřejmě nevyrovná nedávnému zážitku z milánské La Scaly, kde, jak jsem zjistila, se prodávají vstupenky i na místa, odkud nejen že není vidět na jeviště, pokud nejste žirafa, ale není dokonce ani slyšet zpěv, protože lóže se nachází nad orchestřištěm a sloup hudby naprosto přehluší výkony pěvců. To bylo ovšem spíš k naštvání a já chtěla vzpomínat vesele. To, že sólisté zapomínají text, případně přichází a odchází nesprávným směrem, je poměrně běžné, stane se i, že se účinkující zapomene v šatně a na scénu přibíhá až po několikrát v zoufalství opakované narážce. Hezky řešil situaci pěvec, který zapomněl jméno postavy, kterou jeho kolega ztvárňoval, a ve stresu použil jeho civilní jméno. Výkřik "Zemři, Hladíku, zemři!" se do starověkého dramatu Ipermestra příliš nehodil. Divácky vděčné bývají i nedostatky kostýmů, viděla jsem inscenaci Dvou vdov, kdy představitel Ladislava odehrál celý romantický výstup se svojí chloubou vykukující z kalhot. Úspěch u mužské části publika slavila Maddalena v Rigolettovi, kterou její bratr odhodil na okraj scény tak dramaticky, že jí z ramen sklouzla blůzka, pod níž v zájmu realismu neměla už nic. Netřeba podotýkat, že několik následujících repríz byla o místa v první řadě bitka … Jednoznačným vítězem mojí hitparády je ale Othello. V roli Desdemony tehdy hostovala výborná argentinská sopranistka, na jejíž jméno si už nevzpomínám, představitel benátského mouřenína onemocněl a na poslední chvíli zaskakoval sólista, který už byl co do kvality poněkud za zenitem. Othello se tak zcela ztrácel vedle Desdemony, která jej suverénně přezpívávala a dominovala celému představení, což tenoristu zjevně štvalo čím dál víc. Jeho žárlivé výstupy nabývaly netušených rozměrů, takže v závěru druhého dějství smýknul svojí partnerkou tak prudce, že si o křeslo roztrhla předloktí. Následovala hodinová přestávka k ošetření zranění, načež se zpěvačka rozhodla představení dokončit. Jenže po předchozím zážitku měla z kolegy takový strach, že když ji v závěru hry hodlal uškrtit, prchala před ním i po té, co již měla umírat uprostřed lože. Nakonec svoji smrt vyřešila tím, že padla jako podťatá, aniž by se k ní Othello byť jen přiblížil. Nepochybně to bylo v dějinách této opery jedinkrát, kdy Desdemona skonala na infarkt …
Jojo, opera je nejen "vážná hudba", ale mnohdy i legrace. Měla jsem to štěstí, že jsem "naživo" slyšela zpívat veličiny jako je Plácido Domingo, José Carreras, Peter Dvorský, Montserrat Caballé, Jelena Obrazcovová, Eva Urbanová, Eva Randová, Leonie Rysanek, Gabriela Beňačková, Pauleta De Vaughn … o brněnských sólistech, z nich mnozí jsou pojmem, ani nemluvě. Byl to zlatý čas opery v Brně, sbor i orchestr byly oceňovány jako jedny z nejlepších nejen u nás, ale i v Evropě, s divadlem spolupracovali přední režiséři a dirigenti. Dnes už nemám tolik času, když už se do divadla nebo na koncert vypravím, je to mimořádná událost, ale vzpomínám moc ráda.