Září 2015

Sháníte brambory?

25. září 2015 v 16:32 | Helena |  tak mě napadá
Brambory nejsou, lakonicky konstatuje soukromý zemědělec, ke kterému se rok co rok jezdíme zásobit na zimu. A nebudou, dodává. Pomyslím si cosi o vrozeném pesimismu a vyrážím na další osvědčenou adresu. O několik dní později mi nezbývá, než se smířit s tím - že prostě nejsou. A nebudou. Alespoň z letošní sklizně ne, horké suché léto udělalo svoje a úroda hospodářům vystačí pro vlastní potřebu a na sadbu, o prodeji si můžou nechat jen zdát. A my spotřebitelé konec konců taky. Tahle situace ale není jen důsledkem nepříznivého léta, podepsaly se na ní celé roky zemědělské politiky v našem regionu (a pravděpodobně i v celé republice). Vysočina byla vyhlášenou bramborářskou oblastní, této plodině se zde dařilo víc než jaké jiné, bramborové lány lemovaly silnice, navazující výroba zaměstnávala tisíce obyvatel, vysočinské hranolky, chipsy a další dobroty byly pojmem. Kvalitní prostředí, poctivá práce a tradiční receptury jsou dnes již bohužel minulostí, typické řádky keříků lze vidět většinou jen na menších polích soukromníků, zatímco družstva se ve velkém věnují lukrativnějším plodinám, především řepce. Podpora Evropské unie i zisk z produkce téhle rostliny jsou mocným lákadlem … Co na tom, že olejka vyčerpává půdní fond a znehodnocuje jej, zapleveluje okolí, mění mikroklima, likviduje lesní zvěř, přináší alergie dětem i dospělým a v době květu v širokém dalekém okolí nelze otevřít okno, o venkovním sušení prádla ani nemluvě. Peníze jsou heslem doby. A brambory? Ty přece snadno a levně můžeme přivézt z Polska! Nezpochybnitelná logika, že? Jen kdyby tan nějak nepřipomínala uvažování kocourkovských …

sobota v Panské Lhotě

23. září 2015 v 18:24 | Helena |  Pozvánky
V sobotu poprvé v Panské Lhotě! Poprvé zve Základní organizace KSČM na akci do této místní části. Sobotní odpoledne 26. září zde od dvou hodin bude patřit jen a jen dětem, které si budou moci zasoutěžit na dvanácti stanovištích, a po zdárném absolvování všech disciplín obdrží krásnou odměnu. Můžu prozradit, že to bude něco sladkého, něco užitečného a něco pro radost :-) Pro děti je připraveno i malé občerstvení, těšit se můžou na balónky a písničky z pohádek. To nejlepší přijde v 15.30, kdy na zatravněné návsi vystoupí Klub agility Třešť s ukázkami psích parkurů, dog dancingu a dalších sportovních a zábavných psích aktivit. S chlupáči bude možné se i pomazlit! Akce se uskuteční jen za hezkého počasí - ale to by nám podle předpovědi přát mělo, tak si udělejte malý výlet, co vy na to?

OV KSČM Jihlava v září

22. září 2015 v 19:27 | Helena |  KSČM
Zářijové setkání okresního výboru se neslo v duchu vnitrostranických volebních aktivit - výročních členských schůzí a blížících se konferencí. Nejprve jako vždy zazněly informace z jednání vyšších orgánů. Stanislav Šmíd objasnil změny, k nimž by mělo dojít v hospodaření strany v roce 2017 v důsledku nového zákona o politických stranách (parlamentní tisky č. 568, 569), seznámil s plněním rozpočtu ÚV KSČM za I. pololetí 2015 a věnoval se i probíhajícímu sjednocování odběru plynu a elektrické energie jednotlivými organizačními jednotkami a z toho plynoucím výrazným finančním úsporám. Zprávu z hospodářské komise doplnil Karel Hlaváček upozorněním, že největším problémem do budoucna bude omezení hotovosti v pokladně OV nebo KV na nejvýše 5.000,-Kč, což jsou prostředky pro běžný provoz nedostačující. Pavel Kalabus připomněl vyúčtování hospodaření základních a městských organizací na konci letošního roku, vč. všech účetních dokladů. Ekonomickým otázkám se spolu s materiály k volbám 2016 věnoval i ÚV na svém posledním zasedání, jak sdělila Helena Vrzalová.
Předseda Kalabus dále pozval na podzimní semináře v Praze - 3. 10. tvorba webových stránek, 17. 10. činnost krajských zahraničních výborů. Upozornil na stanovisko na krajských webových stránkách k situaci na Ukrajině před volbami, kdy byla znemožněna účast komunistickým stranám. Stručně zmínil jednání Krajského výboru KSČM Vysočina, kde byl lídrem pro volby do krajského zastupitelstva navržen současný předseda Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina Milan Plodík. Dosud není dohodnutý systém vytváření kandidátky, zda budou pro umístění kandidáta rozhodující hlasy nebo procenta. Byla stanovena některá pravidla, především doporučené obsazení prvních dvou míst ženou a mužem, do 5. místa by měl být kandidát mladší 35 let, důležité je profesní obsazení na volitelných místech a zastoupení celého okresu. Přednost dostanou členové strany před nestraníky. Lubomír Drápela v této souvislosti upozornil na časovou náročnost práce krajského zastupitele.
Helena Vrzalová pozvala na dvě akce do Brtnice - 19. 9. dětské odpoledne a divadlo v Brtnici, 26. 9. soutěže a vystoupení agility v Panské Lhotě. OV schválil finanční příspěvek na tyto akce. Jihlavská organizace zve na besedu s bezdomovci o bezdomovcích v restauraci U Rebela 4. 10. Zazněla informace o personálních problémech v jihlavských ZO, Pavel Daněk doplnil zprávu o činnosti jihlavských zastupitelů, zejména připomněl problémy místního hokejového klubu a zauvažoval o případných možných změnách ve vedení města v důsledku některých afér.

šátkový veletrh

18. září 2015 v 18:09 | Helena |  pomozte
Po úspěšném kabelkovém veletrhu se v Jihlavě pouští do další zajímavé charitativní akce - tentokrát je to veletrh šátkový. Už teď můžete nosit šály, šátky a šátečky do informačního centra jihlavské nemocnice nebo Rádia Jihlava v Cityparku, a to až do 2. listopadu. Samotný prodej se uskuteční o dva dny později, tedy 4. 11. od 10.00 do 19.00 ve zmíněném obchodním centru, kde budou shromážděné šátky za symbolické ceny nabízet sestřičky z dětského oddělení Nemocnice Jihlava. Na vybavení tohoto oddělení budou určeny i získané peníze, už proto bychom se, dámy, měly zapojit. Patronkou akce je Naďa Urbánková - a půvabné drobnosti ze svých šatníků věnovaly i další celebrity. Přece nezůstaneme pozadu, ne? :-)

krajská pomoc hasičům

16. září 2015 v 19:29 | Helena |  chod obce
Uznávám, že dnešní textík bude zajímat jen dobrovolné hasiče v kraji Vysočina, ale třeba bude i inspirací jinde, navíc jde po zajímavou možnost a čím víc jednotek SDH se o ní dozví, tím líp. Krajské zastupitelstvo totiž na svém posledním zasedání schválilo zásady pro poskytování dotací na opravy cisternových automobilních stříkaček. O příspěvek může požádat obec, jenž je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů (což jsou skoro všechny), a to na předepsaném formuláři v termínu, který v rámci "Výzvy k podávání žádostí" uveřejní na úřední desce krajský úřad. Žádat lze minimálně o 150.000,- Kč, nejvýše o 250.000,- Kč, obec přitom sama musí uhradit nejméně polovinu nákladů na opravu či repasi (renovaci) vozidla. Shrnuto: obec plánuje vylepšit autostříkačku, sleduje úřední desku kraje, jakmile se objeví výzva, stáhne si z webových stránek KrÚ formulář žádosti a s patřičnými přílohami žádost osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky podá. Přitom platí, jedna obec = jedna žádost na jeden stroj. Úředníci vyřadí neúplné žádosti, ty ostatní odborná komise vyhodnotí a předá krajskému zastupitelstvu, které rozhodne o poskytnutí dotace. S obcí uzavře kraj příslušnou smlouvu. Peníze se vyplácí zpětně, tedy až po dokončení a vyúčtování opravy vozu, o čemž obec opět na stanoveném tiskopisu vyhotoví zprávu. Celý popsaný proces se přitom musí stihnout v jediném kalendářním roce - to víte, účetnictví … Ale v obdobném režimu jsou poskytovány i jiné typy dotací, takže obce tento systém dobře znají a umí s ním pracovat. Doufejme, že nový typ dotací hasičům opravdu pomůže, jejich pozice není vůbec snadná, nejen v praktickém životě, ale i díky nejasné legislativě. Ale o tom jsem už psala.

v sobotu do Brtnice

15. září 2015 v 16:42 | Helena |  KSČM
Sobotní odpoledne v Brtnici bude patřit dětem, pro něž je členy a příznivci místní organizace KSČM připravena opravdu pořádná porce zábavy. Od dvou hodin mohou v zahradě Hoffmannova domu na náměstí soutěžit, vyzkoušet si svoji rychlost, zručnost i postřeh, zastřílet si ze vzduchovky, skákat v pytli, proplétat se překážkovými drahami, prolézat tunely, házet míčky i kroužky - prostě si užívat. Za každou zvládnutou disciplínu budou odměněny sladkostí nebo drobným dárečkem, samozřejmostí jsou i limonády zdarma, aby soutěžící mohli doplňovat síly. Ve stodole (co kdyby náhodou pršelo) bude možné si pořádně zařádit na skákacím hradu, v altánku budou pro klidnější dítka nachystány dílničky, kde pod vedením Kamily Nikodemové budou zájemci ubrouskovou technikou zdobit skleněné svícny, které si potom odnesou domů. To všechno doprovodí známé písničky z pohádek a chybět nebudou pochopitelně ani balónky. Protože o dvě hodiny později už budou soutěžící unavení, mohou si odpočinout v místním kině, kde divadelní soubor Jana Lišky z Třeště zahraje pohádku "Kouzlo přátelství". Vstupné se neplatí, organizátoři se na vás těší, tak neváhejte a přijďte!

proti obchodní válce s Ruskem

14. září 2015 v 19:43 | Helena |  KSČM
Sobotní zasedání ÚV KSČM přijalo usnesení, jímž strana striktně odmítá obchodní válku s Ruskou federací. Jde o reakci na krok Evropské unie, jímž prodloužila sankce vůči Rusku minimálně do ledna 2016, konkrétně se jedná o omezení vývozu a dovozu zemědělských produktů, zboží, které je možné použít pro civilní i vojenské účely (tzv. dvojí účel) a poskytování finančních zdrojů ruským bankám vlastněným státem. Součástí sankcí jsou i seznamy firem a osob. Skutečností přitom je, že omezení se díky ruským odvetným opatřením obrací proti zemím Evropské unie vč. České republiky, kde způsobují firmám miliardové ztráty, zasaženo je zejména strojírenství, což dnes ve své zprávě konstatovalo i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česká republika by měla chránit především české ekonomické zájmy a sankce odmítnout - stačí si vzpomenout na změnu exportní politiky po roce 1989, kdy tehdejší Československo opouštělo východní trhy jen proto, aby zde vzápětí západ získal svá odbytiště, což mělo za důsledek likvidaci našich výrobních kapacit a růst nezaměstnanosti. Jediným řešením vyostřené situace mezi ruskou federací a Evropskou unií jsou přitom diplomatická jednání, obchodní války vše jen zhoršují…
Zdroj: ÚV KSČM

jedna noc

11. září 2015 v 16:59 | Helena |  domácí historky
Zase jednou se mí rodiče vypravili na dovolenou a nám zanechali v péči baráček, zahradu a zvířectvo. Přes týden vzala na svá bedra všechny povinnosti Helča, až včera večer přišla řada i na mě. Možná si vzpomínáte, jak tady před nějakou dobou moje dcera popisovala své noční zážitky při podobné příležitosti - dnes jí musím dát za pravdu.
Nejprve rejstřík pojmů.
Kubík - cca šestikilový velmi kulatý černý kocourek, který u našich zakotvil, když se jeho původní panička stěhovala. Tehdy to bylo drobounké zvířátko, u něhož se vzhledem k věku dalo předpokládat, že takové i zůstane. Stačilo se zbavit tasemnice, vynaložit několik tisíc na vyléčení ledvin a vykastrovat …
Cindy - pomerančová špiclenka, kterou mí rodiče taky dokázali pořádně vykrmit, ale vzhledem k vyčesávanému nadýchanému huňatému kožíšku svádí mamka její objem na srst. Vzhledem k tomu, že malinko šilhá a z tlamičky jí kouká koneček jazyka, vypadá Cindynka tak trošku jako dementek, za plnou misku a neustálé muchlování by se upsala čertu.
Čikitka - opak Cindy, postarší kříženka jezevčíka a čivavy, je tak křehká, že to vypadá, jako by ji Cinda vůbec nepouštěla ke krmení. Zbožňující, oddaná, něžná psí dáma, už má ráda svůj klid - taky s ní celou noc žádné problémy nebyly.
Večer byl v pohodě, usilovným topením se mi podařilo vyhnat teplotu na snesitelných 23 stupňů, takže nám všem bylo fajn - a s knížkou pod peřinou potom ještě líp. Prostě klídek. Zato ta noc … Časy berte jako orientační, pokaždé jsem na budík nekoukala, nad ránem už mi oči ani nesloužily.
21.00 s čerstvě umytou hlavou hledám fén. Marně.
21.10 volám mamce, kam že drobný elektrospotřebič ukryla. Nikam, vzala si ho s sebou na dovku.
21.10 - 21.50 snažím se vlasy vysušit ručníkem, pročesáváním u kamen a jinými zcela neúčinnými triky. Vzdávám to.
21.50 pouštím psy naposledy na zahradu
21.55 holky se vrací, vzhledem k tomu, že se Čikitka třese, pouštím ji do postele, blaženě zalézá pod peřinu
22.00 zhasínám a pomalu se nořím do slastného spánku. S mokrou hlavou.
22.35 prudce se budím pocitem, že hoří. Omyl, to se jen v krbových kamnech rozpadlo poslední poleno. Vstávám a jdu tam hodit další dřevo. Přece jen je chladno a ty vlasy ...
22.50 znovu usínám
23.25 Čikitka se hrabe z postele, pouští mi pod deku zimu. Chce to ještě přiložit, což činím.
23.50 Kubík se vyhoupne na polštář vlevo od mé hlavy, mňoukne, diagonálně přeběhne postel a skáče na podlahu. Snažím se spát a kocoura ignoruji.
23.52 Kubík svůj kousek opakuje. Opravdu bych ráda spala.
23.54 zdá se mi to, nebo bylo mňučení tentokrát agresivnější? Taky po břiše mi Kuba nějak víc dupe.
23.56 kocourovi zjevně povolily nervy, celou vahou se mi opřel o hrudník a svoje "mňáááu" mi zaječel přímo do obličeje. Pochopila jsem.
23.57 pouštím Kubu na zahradu
23.58 to je zima! Po krátké zastávce v koupelně přikládám a snažím se zahřát nohy, abych mohla usnout.
00.30 budí mě podivné zvuky za vchodovými dveřmi. Aha, kočka! Vstávám a pouštím Kubíka do tepla. Vlastně se nedivím, že se mu nechce trávit noc v takové kose. Mám ještě přikládat?
00.33 kašlu na to, v posteli bude teplo. Chci spát.
01.45 Kubík skáče na postel. Po předchozí zkušenosti vstávám okamžitě. Zase ta zima zvenku!
02.10 nedaří se mi usnout, pro jistotu se jdu povídat, jestli kocour nechce zase domů. Tentokrát se z pelíšku hrabe Cinda a jde se mnou.
02.11 Kubík se vrací, Cindy mizí ve tmě. Přece ji tam nemůžu nechat.
02.12 - 02.17 snažím se zabavit zpěvem lidových písní. Moc jich neznám, zkouším "Zabil jsem v lese jelena".
02.18 pouštím domů Cindy a zimu, navštěvuji koupelnu a balím se do deky vč. hlavy.
03.30 bože, to chce jít ten pitomý kocour zase čurat? Je to normální?
03.40 usínám!!!
05.10 zapomněla jsem Kubu na mraze, to by mamka neodpustila. Budím se hrůzou a ke vchodu téměř peláším. Je tam!
05.11 úplně studený šestikilový kocour mi usíná na nohách. Hledám pohodlnou polohu, snažím se kočičku lehce odstrčit. Jako bych chtěla pohnout pařezem.
05.20 brní mě nohy
05.30 zvoní budík, radostně vstávám a těším se na nový pracovní den, zvířátkům se ven moc nechce, musím je vyhazovat ručně
… no řekněte, je to fér?

Vysočina patnáctiletá

10. září 2015 v 17:32 | Helena |  Pozvánky
Kraj Vysočina slaví 15 let své existence a my všichni můžeme slavit s ním. Tuto sobotu 12. září je připraven pestrý program pro velké i malé návštěvníky v areálu amfiteátru Heulos v Jihlavě, počasí má být už zase letní a oslavy tak nebude nic kazit. Na dvou jevištích se budou střídat hudebníci, herci a sportovci z regionu i zahraničních partnerských měst, celkem vystoupí neuvěřitelných 300 účinkujících ze šesti zemí. Největšími lákadly budou určitě večerní vystoupení oblíbeného Zatrestbandu a Petra Píši, dechová hudba Vysočinka, ukázky výcviku psů Armády ČR nebo ohňová show. Pokud vás nebaví jen sedět a poslouchat, můžete si vyzkoušet laserovou armádní střelnici, obdivovat při práci autora komiksů Petra Kopla, děti se vyřádí v obřím nafukovacím skákacím centru a na všechny čeká ochutnávka specialit z partnerských regionů Kraje Vysočina, Francie, Rakouska, Ukrajiny, Běloruska a Slovenska. Akce začíná ve 13.00, vstup je zdarma. A pozor - připravená je i soutěž pro každého, kdo přinese drobný vyřazený elektrospotřebič. Vyhrát můžete nový!

vlajky na radnicích

9. září 2015 v 18:55 | Helena |  ... a další
Dneska netradičně přináším zamyšlení mého kamaráda Pepina Motejla, třeba vás zaujme:
"Mnohý úřad tradičně vyvěšuje vlajku Tibetu, jehož lid povstal proti čínské nadvládě. Státu, o kterém si troufám tvrdit, 70 % občanů naší země ani neví, kde leží, a 80 % vůbec netuší, jakou událost vlajkou připomínáme. Dalším paradoxem je, že podíváme-li se do našich obchodů, zjistíme, že naprostá většina zboží se pyšní označením "Made in China"! Je smutné, že vyvěšujeme vlajky zemí, o kterých v podstatě nic nevíme, a jejichž reálné problémy navíc opomíjíme. A když už - proč na radnicích nezavlála i standarta Falkland - Malvín, které se vzbouřily proti nadvládě Anglie? Především ale chybí 29. srpna vlajka Slovenské republiky, jíž bychom vzpomenuli Slovenské národní povstání proti fašistické okupaci, které se nás na rozdíl od událostí v Tibetu bezprostředně dotýkalo! Je to stejně smutný paradox, jako připomínání si 21. srpna, kdy do Československa vstoupily sbory Varšavské smlouvy, ale nikdo nevzpomene 15. březen 1939 - zahájení fašistické okupace! Vypadá to jako snaha, abychom zapomněli, kdo byl po tisíce let náš skutečný nepřítel… Odpustit můžeme - zapomenout nesmíme! Pokud zapomeneme, jsme odsouzeni si Lidice a heydrichiádu prožít znovu, neboť fašismus, bohužel, nezemřel s Hitlerem!
Nestálo by občas za to, místo prázdných gest přemýšlet?"
Josef Motejl