Září 2016

předvolební setkání v Třešti

26. září 2016 v 10:56 | Helena |  volby
Ve čtvrtek 22. září se obyvatelé Třeště, jednoho ze sedmi měst volebního obvodu č. 52 - Jihlava, měli možnost setkat se mnou coby kandidátkou KSČM do Senátu. Dosud mě znali především jako vedoucí správního odboru místního úřadu a předsedkyni přestupkové komise, tentokrát jsem se snažila ukázat v "civilní" pozici pokud možno pohodové organizátorky a pozorné hostitelky, připravené poskytnout svůj čas a pozornost všem příchozím. Více než tři hodiny se na centrálním náměstí bavily děti, pro něž byl nachystaný skákací hrad, nedávno zakoupený Okresním výborem Jihlava, a spousta her a soutěží se sladkými odměnami, ale i dospělí, kteří se mnou diskutovali o problémech Jihlavska, ptali se na mé názory, nebo mi sdělovali své nápady a postřehy. Radost mi udělala hlavně mnohá vyjádření podpory a přání úspěchu J Každý, kdo procházel kolem, si odnesl propagační drobnosti - a odmítl opravdu jen málokdo, do atmosféry celého odpoledne se jasně promítala skutečnost, že jsem ve městě osm let působila. Náměstí bylo pořád plné a mnozí se neubránili srovnání s předchozími předvolebními akcemi jiných stran, z něhož prezentace komunistů vyšla prozatím vítězně. Za doprovodu veselých písniček děti stavěly věž z kostek, věnovaly se rybolovu, probíhaly překážkovou dráhu, snažily se srazit míčkem co nejvíc plechovek, mířily na cíl vodou ze stříkačky - zkrátka báječně se bavily. Snad po celém městě byly zakrátko vidět balónky s třešničkami, které si s chutí odnášeli i dospělí. Na petici k NATO přibyla pěkná řádka podpisů A KSČM znovu ukázala, že na Vysočinu prostě patří.
Díky slunečnému počasí, pečlivé přípravě, práci organizátorů s pomocí mých nejbližších, Helenky a rodičů, s obrovskou podporou předsedy okresního výboru Pavla Kalabuse a předsedy revizní komise Karla Hlaváčka, se podařilo uskutečnit jedno z nejhezčích a nejvydařenějších odpolední celé kampaně, na které budou všichni vzpomínat - a které, doufejme, přinese i ovoce v podobě dobrého volebního výsledku kandidátky KSČM v krajských volbách - a taky mého ve volbách do Senátu.

Jihlavské listy

21. září 2016 v 7:48 | Helena |  volby
Proč by měli voliči dát hlas právě Vám?
Protože odbornou práci mají dělat odborníci. Senát je zákonodárným orgánem, přitom zde v současné době zasedá např. 14 pedagogů, 11 lékařů, ale jen 5 právníků. Poslanecká sněmovna produkuje množství zákonů, které jsou mnohdy nepřehledné, vzájemně neprovázané a tu a tam i obsahují chyby. Tomu všemu by měl zabránit právě Senát jako jakási pojistka - proto potřebuje právníky a navíc právníky znalé legislativního procesu. Což já, doufám, jsem, proto jsem byla KSČM nominována.
Z vašich webových stránek vyplývá, že byste více propagovala krásu a výhodnou polohu Vysočiny. Jakými konkrétními kroky byste to jako senátorka provedla?
Jen bych ráda opravila, že mé citované vyjádření se netýkalo Vysočiny jako takové, ale konkrétně Jihlavska a Jihlavy, která je stále mezi krajskými městy tak trochu Popelkou a čeká na svoji dobrou vílu. Takže si říkám, proč bych onou vílou nemohla být já, když už jsem mezi kandidáty jediná žena? A jak? Přímou podporou a propagací turismu a souvisejících aktivit; získáváním přitažlivých projektů pro naše obce; snahou o větší provázanost jednotlivých památek a významných míst s využitím historických nebo třeba i literárních osobností. A protože platí, že co se v mládí naučíš …, tak i pořádáním patřičně zaměřených soutěží pro děti a mládež.
Co považujete za největší problém vašeho volebního obvodu, složeného z Jihlavska a Dačicka, a jak byste jej řešila?
Potřeby se samozřejmě různí, obecně bych mohla jmenovat bezpečnost, nezaměstnanost, problémy s dopravní obslužností, potřebu dostupného a fungujícího zdravotnictví, úřady, které tady budou pro lidi. To je všude stejné. A konkrétně? Jihlavě by v této chvíli nejvíc prospěl zvýšený turismus, o kterém byla řeč v předchozí otázce, Dačice a Slavonice zase volají po zlepšení dopravní dostupnosti, nevyhovující je silnice II. třídy na Vysočinu.
Jaký nový zákon či novelu byste navrhla jako první?
Zákonů či novel, které by mě napadly, je celá řada, ale po zvážení by to byl zákon o bezplatné právní pomoci. Vymahatelnost práva v dnešní době je u nás nepřiměřeně nízká, ne snad kvůli nekvalitnímu rozhodování, ale kvůli obtížím, který proces provází, administrativním, časovým a finančním. Zákon, který by běžným lidem zajistil pomoc a oporu, je určitě potřeba, a to rychle.
A naopak, který ze zákonů či částí některého ze zákona byste nejraději zrušila nebo jej považujete za zbytečný?
Nepochybně dva připravované zákony vztahující se k přestupkům a přestupkovému řízení, které jsou typickou ukázkou, jak krásně umíme zkomplikovat i poměrně jednoduchou agendu. A rozhodně bych s chutí zvrátila některé kroky tzv. reformy veřejné správy, např. aby kvůli občanskému průkazu či pasu nemuseli občané cestovat desítky kilometrů, úřady práce se mohly věnovat zaměstnanosti a ne sociálním věcem, zkrátka aby úřady byly lidem opravdu co nejblíž.
Jaký konkrétní cíl byste si jako senátorka předsevzala?
Já svůj cíl mám - vrátit občanům důvěru v právo, jeho dodržování a vymahatelnost. Důvěru v systém, v budoucnost vlastní i celé naší země. A snad i důvěru v politiku a politiky …

Jak volit?

18. září 2016 v 10:07 | Helena |  volby
Kdy?
V pátek 7. října 2016 od 1400 hodin do 2200 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 800 hodin do 1400 hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne ve stejných časech v pátek 14. 10. a v sobotu 15. 10. 2016.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 4. října do schránky v místě trvalého pobytu (tj. na adrese, kterou máte uvedenou v občanském průkazu, ne tam, kde fakticky bydlíte). Pro volby do krajského zastupitelstva budou lístky šedé, vždy samostatné pro každou volební stranu. Pro volby do Senátu žluté, pro každého kandidáta samostatně. Když lístky nedostanete, budou poškozené nebo si je zapomenete doma, nevadí, na úřadě nebo ve volební místnosti můžete požádat o novou kompletní sadu.
Co s sebou?
Platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud volíte na voličský průkaz, tak samozřejmě i ten, musíte ho odevzdat volební komisi. Volební lístky si přinést můžete (ať už všechny nebo ten jeden, který jste se rozhodl/a použít) a nemusíte, záleží na Vás.
Hlasování
Po vstupu do volební místnosti u příslušného člena komise (podle adresy nebo příjmení, každý má před sebou označení) prokážete svoji totožnost a dostanete dvě obálky, žlutou a šedou. Můžete si říct o hlasovací lístky. Potom musíte vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, tedy za plentu. To je opravdu povinnost, vč. toho, že tam musíte být sám/sama, jinak Vám komise nesmí umožnit volit.
Do obálky žluté barvy vložíte jeden hlasovací lístek žluté barvy se jménem kandidáta, pro kterého chcete hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Do šedé obálky vložíte jeden šedý hlasovací lístek volební strany, kterou jste se rozhodl/a volit. Na tomto lístku můžete vyznačit tzv. preferenční hlas až 4 kandidátům - tedy žádnému, jednomu, dvěma, třem nebo čtyřem. Ne víc!
Kdybyste vložili do obálky hlasovací lístek špatné barvy, dali jich tam víc nebo použili jednu obálku na oba lístky, jsou takové hlasy neplatné, takže POZOR!
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vhodíte obálky s hlasovacími lístky do volební schránky. Samozřejmě můžete volit i jenom do Senátu nebo jenom do kraje, není povinností zúčastnit se obou voleb.
Nedojdete ze zdravotních důvodů do volební místnosti?
… potom můžete požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, abyste mohl/a hlasovat mimo volební místnost. Přijdou k Vám dva zástupci volební komise s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Za tuto službu se nic neplatí.
Druhé kolo voleb
Zatímco výsledky voleb do krajského zastupitelstva budeme znát hned v sobotu 8. října, na vítěze senátních si zřejmě týden počkáme. Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb do Senátu nadpoloviční většinu všech odevzdaných hlasů, nebude zvolen žádný z kandidátů a bude se konat druhé kolo. Postupují dva kandidáti, kteří se v prvním kole umístili na prvních dvou místech. Hlasovací lístky už nedostanete předem, ale až ve volební místnosti. Hlasovací lístek a úřední obálka pro II. kolo voleb do Senátu jsou šedé.

voličské průkazy

17. září 2016 v 15:56 | Helena |  volby

Víte, že v době voleb budete mimo místo trvalého bydliště a přitom chcete volit? Ve volbách do krajského zastupitelstva i do Senátu máte možnost požádat o voličský průkaz, který ovšem můžete uplatnit jen v rámci "svého" volebního obvodu. Tedy např. chcete-li volit zastupitele, můžete tak učinit kdekoliv v kraji Vysočina, pokud senátora, pak v Jihlavském okrese a části okresu Jindřichův Hradec, ohraničeném obcemi Staré Město pod Landštejnem, Slavonice, Peč, Dačice a Kostelní Vydří. Pokud si nejste jist/a, jestli obec, kde chcete volit, patří do Vašeho obvodu, raději si to předem ověřte, na každém úřadu Vám rádi poradí.


Jak požádat?

Zásadně na úřadě v obci, kde jste hlášen/a k trvalému pobytu:

- osobně do 5. října, s sebou musíte mít platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

- písemně, na žádosti musí být Váš úředně ověřený podpis. Písemnou žádost můžete do 30. 9. poslat poštou nebo do 5. 10. po někom, kdo ji na úřad odnese.


Jak průkaz dostanete?

Záleží na Vašem rozhodnutí, které uvedete v žádosti:

- osobně od 22. 9. do 5. 10., s sebou vezměte platný doklad totožnosti

- prostřednictvím jiné osoby, která musí mít plnou moc s Vaším ověřeným podpisem a svůj platný doklad totožnosti, od 22. 9. do 5. 10.

- poštou na adresu, kterou uvedete v žádosti o vydání voličského průkazu - od 22. do 30. září.


Voličský průkaz si hlavně nezapomeňte doma, budete ho muset odevzdat okrskové volební komisi.

pro jistotu

8. září 2016 v 16:00 | Helena |  domácí historky
Tahle zpráva je určena pro čtenáře z mého blízkého okolí - díru v okně v prvním patře, byť se nachází v těsném sousedství mého billboardu, nemá na svědomí volič vyjadřující takto radikálně svůj názor! Viníkem je prostě jen průvan ...

Kam za námi?

7. září 2016 v 19:06 | Helena |  volby
Volební kampaň je v plném proudu, termíny hlavních mítinků naplánované. A kde nás najdete, kde můžete oslovit kandidáty KSČM, zeptat se jich na cokoliv, co vás zajímá, svěřit se se svými problémy?
17. 9. 13.00 Přerov, setkání na Laguně, hosté A. Černý, J. Nekl
24. 9. 10.00 Praha, Výstaviště, slavnost Haló novin, předseda a místopředsedové strany
29. 9. 10.00 Ostrava Masarykovo náměstí, J. Dolejš
30. 9. 13.00 Ústí nad Labem, Lidické náměstí, V. Filip, J. Dolejš
30. 9. 14.30 Česká Lípa, nám. E. Beneše, J. Dolejš
3. 10. 10.00 Karlovy Vary, tržnice, host zatím není znám
3. 10. 10.00 České Budějovice, KD Slávie, V. Filip
3. 10. 10.00 Zlín, náměstí Míru, P. Šimůnek
4. 10. 10.00 Čáslav, nám. Jana Žižky, P. Šimůnek
5. 10. 14.00 Brno, Moravské nám., V. Filip
5. 10. 14.00 Pardubice, nám. Republiky, J. Dolejš
5. 10. 14.00 Jihlava, Masarykovo nám., P. Šimůnek, P. Kováčik
6. 10. 14.00 Příbram, nám. 17. listopadu, J. Dolejš
6. 10. 13.00 Hradec Králové, nám. 28. října, J. Dolejš
6. 10. 16.00 Plzeň, Kopeckého sady, J. Skála

kandidáti - 2. část

5. září 2016 v 19:05 | Helena |  volby

26. Vladimír Bartes, 63 let, starosta obce, Čáslavice
27. Pavla Petříková, 49 let, dělnice, Vojnův Městec
28. Ing. Pavel Šlechtický, 72 let, odhadce majetku, Jihlava
29. Jaroslava Sýkorová, 40 let, učitelka, Ledeč nad Sázavou
30. Milan Doskočil, 61 let, důchodce, Horní Cerekev
31. Zdeněk Kubát, 63 let, důchodce, Okříšky
32. Miloš Srnský, 64 let, důchodce, Olešná
33. Ondřej Pecháček, 38 let, taxikář, Čejkov - Nový Rychnov
34. Martin Dušek, 28 let, prodavač, Světlá nad Sázavou
35. Ing. Marie Chánová, 67 let, důchodkyně, Humpolec
36. JUDr. Drahoslav Oulehla, 64 let, předseda Legislativního výboru Kraje Vysočina, Dukovany
37. Roman Krčál, 37 let, dělník, Žďár nad Sázavou
38. Lubomír Drápela, 63 let, elektrikář, Jihlava
39. Ing. Pavel Královec, 52 let, starosta obce, Štoky
40. Helena Novotná, 35 let, mateřská dovolená, Strměchy
41. Ing. Věra Václavková, 56 let, agronom, Rokytnice nad Rokytnou
42. Pavel Večeřa, 34 let, montážník, Nížkov
43. Irena Lukášová, 45 let, prodejce proutěného zboží, Plandry
44. Pavel Jelínek, 43 let, obchodní zástupce, Chotěboř
45. Stanislav Kalina, 56 let, elektromontér, Lukavec
46. Jitka Horečková, 52 let, účetní, Stařeč
47. Karel Starýchfojtů, 69 let, důchodce, Dolní Rožínka
48. Renata Kocmánková, 57 let, prodavačka, Jihlava
49. Milan Plodík, 33 let, kurýr zásilkové služby, Havlíčkův Brod
50. Jindřich Hrdlička, 52 let, technik, Humpolec

kandidáti KSČM do Zastupitelstva Kraje Vysočina

5. září 2016 v 19:04 | Helena |  volby
1. Milan Plodík, 60 let, předseda Finančního výboru Kraje Vysočina, Havlíčkův Brod
2. Josef Zahradníček, 59 let, poslanec Parlamentu ČR, Studenec
3. Kamil Vejvoda, 44 let, předseda okresního výboru KSČM, Nížkov
4. Mgr. Helena Vrzalová, 46 let, právnička, Brtnice
5. Pavel Hodáč, 47 let, podnikatel, Pelhřimov
6. Marek Nevoral, 40 let, bezpečnostní pracovník Jaderné elektrárny Dukovany, Vladislav
7. Ing. Ladislav Vejmělek, 56 let, vedoucí účtárny, Jihlava
8. Jan Zimmermann, 56 let, vedoucí správy budov, Havlíčkův Brod
9. Martin Klement, 45 let, dělník, Velké Meziříčí
10. Zdeněk Semorád, 37 let, technik, Bohdalín
11. Josef Číž, 62 let, předseda okresního výboru KSČM, Jaroměřice nad Rokytnou
12. Věra Buchtová, 66 let, důchodkyně, Nové Město na Moravě
13. Pavel Kalabus, 63 let, předseda krajského výboru KSČM, Jihlava
14. Bc. Eva Dlouhá, 37 let, starostka obce, Nová Ves u Leštiny
15. Roman Ondrušek, 51 let, předseda okresního výboru KSČM, Pelhřimov
16. Ing. Jaroslav Fiala, 53 let, obchodní ředitel, Náměšť nad Oslavou
17. Věra Stočková, 38 let, technicko-obchodní referent, Žďár nad Sázavou
18. Pavel František Daněk, 21 let, vedoucí prodejny, Jihlava
19. Jana Bencová, 25 let, studentka, Dolní Krupá
20. Ladislav Brož, 66 let, důchodce, Božejov
21. Věra Kaňková, 62 let, důchodkyně, Moravské Budějovice
22. Stanislav Šmíd, 52 let, účetní, Jihlava
23. Bedřich Burian. 61 let, podnikatel, Telč
24. Jindřich Pospíchal, 49 let, jednatel společnosti, Chotěboř
25. Ing. Bc. Hana Trojáková, 32 let, učitelka, Pelhřimov

OV Jihlava po dovolených

1. září 2016 v 13:17 | Helena |  KSČM
Členové okresního výboru si odpočinuli a načerpali čerstvé síly, aby se s maximálním nasazením vrhli do práce. Zasedání 25. srpna bylo věnováno především přípravě podzimních voleb, které se nezadržitelně blíží, a kampaň je už v plném proudu.
Nejprve ovšem informoval hospodář KV, Stanislav Šmíd, o změnách, které strana připravuje v oblasti hospodaření v návaznosti na měnící se legislativu. Na společném jednání se setkali předsedové krajských a okresních výborů, zasedala hospodářská rada, výsledkem je nová podoba hospodářské směrnice, která byla okresům rozeslána k připomínkování.
Následovaly drobné organizační záležitosti - na dvoudenní setkání kandidátů a současných zastupitelů ve Štokách potvrdila účast cca pětina pozvaných, KV proto projedná možné zrušení školení. Na Kunětickou horu je přihlášeno 23 účastníků, OV zajistí autobus, odjezd bude v 800 z parkoviště od Billy v Jihlavě - zájemci se stále ještě mohou hlásit, volných míst je dostatek.
A už jsme u voleb! OV a KV připravují následující akce:
· 7. 9. Horní Cerekev a okolí - štafeta
· 8. 9. Řásná a okolí - štafeta
· 9. 9. Puklice a okolí - štafeta
· 16. 9. Dačice - 1300 mítink
· 19. 9. Stonařov a okolí - štafeta
· 21. 9. Pelhřimov - kontaktní kampaň, 1500 veselice
· 22. 9. Třešť - 1200 mítink, hry, soutěže pro děti, skákací hrad
· 23. 9. Větrný Jeníkov a okolí - štafeta
· 24. 9. Panská Lhota - 1400 dětský den
· 26. 9. Třebíč - 1500 mítink
· 27. 9. Jihlava - 900 beseda v klubu seniorů
· 29. 9. Polná a okolí - štafeta
· 30. 9. Mrákotín 1500 , Telč 1600 a okolí - štafeta
· 2. 10. Brtnice - setkání u předvolebního guláše
· 3. 10. Chotěboř - 1300 mítink
· 5. 10. Jihlava - 1400 krajský mítink
· 6. 10. Havlíčkův Brod - 1500 mítink
Další aktivity budou průběžně doplňovány. Dne 26. 9. přijede tým z ÚV, aby okresu pomohl s výlepem plakátů a vedením kontaktní kampaně. Od 28. 8. vyvěsí plakáty agentura Rengl v Jihlavě, Polné a Telči, Brtnice již zajištěna ZO, Třešť zabezpečí MěV. Ostatní výlep formou výjezdů, seznam obcí poskytne předseda Pavel Kalabus nebo kandidátka Helena Vrzalová - každá pomoc je vítaná! K dispozici jsou tři typy plakátů - první pětka do krajského zastupitelstva, lídr Milan Plodík s předsedou strany Filipem a Helena Vrzalová do Senátu, dále volební Haló noviny a skládačky a kalendáříky, samostatně pro kraj a pro Senát. V Jihlavě jsou již umístěny plakáty pro krajské i senátní volby v MHD, připravují se ještě polepy autobusů. Na autobusovém nádraží je vyvěšen billboard Heleny Vrzalové. Předseda Kalabus ještě připomněl termín 7. 9. pro delegování členů okrskových volebních komisí, a informoval o zakoupení skákacího hradu okresním výborem. Atrakci je možné si zapůjčit pro místní akce, jen je nutné zajistit stálé napojení na elektřinu. Ke zvážení se nabízí zakoupení výkonné centrály, případně její půjčování.
V závěru jednání vystoupil se zajímavým nápadem předseda MěV Třešť, Miroslav Kříž, který navrhl uspořádat setkání členů a příznivců KSČM z celého kraje Vysočina - v roce 2017 na hradě Roštejně. Myšlenka se setkala s nadšenou reakcí, bude jen ještě potřeba prověřit všechny náležitosti. Rozhodně se ale máme nač těšit!