Říjen 2016

pohodový večer v Třešti

26. října 2016 v 13:36 | Helena |  KSČM
Na úterý 25. října zval městský výbor KSČM v Třešti do cukrárny v Schumpeterově domě na hudební pořad "Nostalgická kavárna", který zde představila brtnická organizace. Pohodově laděnou vzpomínku na hity i méně známé písničky převážně 60. a 70. let s videoklipy si nenechalo ujít přibližně 35 účastníků, což v prostorách cukrárny bylo víc než dost, připravená místa nestačila a bylo třeba přidat židle i do chodbičky, kde bohužel bylo už hůř slyšet. Začátek provázely drobné technické obtíže, kdy technika odmítala vzájemně spolupracovat, naštěstí se přístroje včas umoudřily a rozhodly se nekazit hostům zážitek. Josef Motejl, který pořad sestavil a provázel jím, představil nejprve songy a styly pro danou dobu typické, potom přešel k hudebním hádankám, které vyvolaly bouřlivou odezvu. Kupodivu největším oříškem byla Marta Kubišová a její hit "S nebývalou ochotou", který podle původní zahraniční verze nepoznal nikdo, snazší už bylo hádání Heleny Vondráčkové a Jiřího Korna nebo Věry Špinarové. Chyták si moderátor připravil v podobě písničky Belinda, známé v podání Jiřího Štědroně, kterou ovšem měli tentokrát návštěvníci možnost slyšet s jiným textem a v provedení Milana Černohouse. Romanticky laděný závěr patřil českým umělcům, Jaromíru Mayerovi a Juditě Čeřovské…
Téměř dvě hodiny uběhly jako nic, přinesly s sebou levandulový závan minulosti a lehounce pohladily po duši. Už teď se pořadatelé těší na další setkání, ať už v Třešti, Brtnici nebo jinde. Ale nejlépe zase v podobných prostorách, protože vůně kávy a něčeho malého sladkého báječně ladí se starými písničkami J

ženy ve volbách

25. října 2016 v 10:50 | Helena |  volby
Dovolte mi ještě jedno ohlédnutí za nedávnými volbami, tentokrát z pohledu genderové vyrovnanosti, tedy podílu zastoupení mužů a žen. Ve volbách do krajských zastupitelstev se na kandidátkách objevilo celkově 30 % žen, nejvíce v Libereckém kraji - 33.71 %, nejméně v kraji Plzeňském, 26, 67 %. Bohužel, zástupkyně něžného pohlaví figurovaly spíše na nevolitelných pozicích, čím blíž k vrcholu, tím víc naše řady řídly. Nejvíce žen v první pětici na kandidátce bylo zastoupeno opět na Liberecku, nejméně v Jihomoravském kraji a na Vysočině (Že by zde víc než jinde panoval "tradiční rodinný model", podle něhož patří žena k plotně a dětem?). Rozdíl je přitom obrovský - Liberecký kraj 31,6 %, druhé dva uvedené regiony 4,76 %. Zajímavé jsou i počty žen jako vedoucích kandidátky neboli lídryň. Na první pozici se ženy objevily nejčastěji u hnutí ANO, dokonce v polovině krajů, ČSSD se svými tolik medializovanými kvótami nepostavila lídryni ani jednu.
Pokud jde o zvolené zastupitelky, těch je v celé republice pouze 137, což je 20,3 % ze všech mandátů. Ženám kupodivu ublížilo kroužkování, tedy preferenční hlasy, jimiž před ně voliči mnohdy poslali mužského kandidáta… Nejvíce žen zasedne v zastupitelstvu Karlovarského kraje, téměř 30 %, nejméně potom v Ústí nad Labem, 12,7 %. Nejhezčí pohled do zastupitelských řad nabídne ANO s 27 % žen, na opačném konci se ocitla ODS s 13 % zastupitelek.
Mimochodem, do Senátu z celkových 233 nominantů kandidovaly pouhé 43 ženy …

OV KSČM Jihlava v říjnu

24. října 2016 v 15:22 | Helena |  KSČM
Netradičním zahájením říjnového jednání Okresního výboru Jihlava bylo promítání fotografií z předvolební kampaně, a to z celého kraje. Bylo tak možné porovnat, jak kde která akce proběhla, s jakým programem, kolik se zúčastnilo lidí, kdo se podílel na organizaci. Volbám byla věnována i značná část zasedání, kdy předseda Pavel Kalabus nejprve seznámil s předběžným hodnocením kampaně a výsledků voleb krajským výborem, a poté se svými názory zapojili i další členové. Mítink v Jihlavě byl hodnocen samostatně, šlo o jedinou akci krajského významu, zúčastnila se většina kandidátů, velmi dobrý ohlas měla kapela JCS Salavice, se kterou bychom rádi spolupracovali i nadále. Na nízké účasti občanů se podepsalo především hodně špatné počasí, přesto přijeli zájemci i z Třeště, Batelova a Brtnice. Velmi kvalitní bylo soutěžní odpoledne pro děti v Třešti, kde zaujal především skákací hrad, v Telči klasické setkání na náměstí přilákalo jen několik diskutujících, posezení s gulášem v Brtnici mělo dobrou návštěvnost a zájem byl především o debatu s poslancem Josefem Zahradníčkem. V Polné proběhlo pouze tradiční rozdávání materiálů na náměstí, i zde byly reakce kolemjdoucích výrazně příznivější než v minulém období. V rámci okresu byli nejaktivnější Pavel Kalabus a Helena Vrzalová, kteří absolvovali celou kampaň, častěji se podíleli i Pavel František Daněk, Karel Hlaváček nebo Ladislav Vejmělek. V senátních volbách je úspěchem vítězství v Brtnici a Slavonicích, celkově jde o kvalitní umístění, úspěšný byl parní vlak (Slavonice), projevila se podpora europoslance Jiřího Maštálky. Mimo své město pomáhali zástupci Brtnice a Třeště. Okresní výbor se shodl na tom, že je třeba zvýraznit a zintenzivnit permanentní kampaň, protože nejlepších výsledků jsme dosáhli tam, kde organizace aktivně pracuje průběžně. Padl návrh pro sněmovní volby pověřit cca pětičlenný tým, který by zahájil činnost v polovině května a koordinoval celou kampaň. Zazněla informace o povolebním vyjednávání, z něhož s největší pravděpodobností vzejde koalice ČSSD + ANO + ODS + Starostové pro Vysočinu. K moci se tak v Kraji Vysočina dostává pravice, stejně jako téměř v celé ČR.
Příští rok nás čekají volby do Poslanecké sněmovny, které budou po letošním krajském neúspěchu zásadní. Okresní výbor schválil konání okresní nominační konference 26. ledna 2017 v 1530 hodin v prostorách OV, s poměrem zastoupení základních organizací delegáty 1:10. Krajská konference bude navazovat v termínu 9. 3. 2017. Kampaň bude zahájena 27. května 2017 celokrajským setkáním na hradě Roštejně. Půjde o akci rodinného typu s hudbou, programem, soutěžemi, skákacím hradem, občerstvením a losovanou tombolou, hlavní pořadatelství zajistí MěV Třešť s přispěním dalších organizací. Byl ustaven realizační tým ve složení Pavel Kalabus, Miroslav Kříž, Jaroslav Piša, Petr Duba a Helena Vrzalová.
Závěrem Pavel Kalabus shrnul změny vyplývající z nové hospodářské směrnice, zásad oběhu účetních dokladů a směrnice o hospodaření základních organizací. Tyto dokumenty nabývají účinnosti 1. 1. 2017 v souladu s novou právní úpravou.

novinky v přestupcích

19. října 2016 v 15:37 | Helena |  přestupky
Počátkem října 2016 vstoupila v platnost druhá část novely zákona o přestupcích, která přinesla některé hodně podstatné změny. Na co si nově musíte dát pozor?

Největší novinkou je vznik REJSTŔÍKU přestupků, celostátního registru, do něhož budou úřady zanášet všechna pravomocná rozhodnutí o přestupcích na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, na úseku zemědělství a myslivosti, na úseku obrany České republiky, přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a proti majetku. Pravomocným rozhodnutím je v tomto případě i uložená bloková pokuta!

Se zavedením rejstříku souvisí pojem RECIDIVA, který dřív zákon taky neznal. Jde o opakované spáchání přestupku, ke kterému se přihlíží při stanovení výše sankce, zjednodušeně řečeno - pokud jste v minulých 12 měsících byl uznán vinným ze stejného typu přestupku, a toto rozhodnutí je pravomocné, dostanete napodruhé vyšší pokutu.

Mění se i vymezení některých přestupků a výše pokut, které za ně lze uložit.
Přestupky proti veřejnému pořádku:
· neuposlechnutí úřední osoby - pokuta do 10.000,-Kč (recidiva 15.000,-Kč)
· maření rozhodnutí o vykázání z bytu - do 10.000,-Kč (recidiva 15.000,-Kč)
· rušení nočního klidu (od 22 do 6 hodin ráno - pokud není od obce udělena výjimka) - do 10.000,-Kč (recidiva 15.000,-Kč) a je možno udělit zákaz pobytu
· vzbuzování pohoršení - do 10.000,-Kč (recidiva 15.000,-Kč), možnost zákazu pobytu
· znečištění veřejného prostranství - do 20.000,-Kč (recidiva 30.000,-Kč), možnost zákazu pobytu
· porušení podmínek při různých společenských akcích - do 10.000,-Kč (recidiva 15.000,-Kč), možnost zákazu pobytu
· zakrytí obličeje při účasti na společenské akci - do 10.000,-Kč (recidiva 15.000,-Kč), možnost zákazu pobytu
· neoprávněné zabrání veřejného prostranství - do 50.000,-Kč (recidiva 75.000,-Kč), možnost zákazu pobytu
· založení neveřejné skládky - do 50.000,-Kč (recidiva 75.000,-Kč)
· úmyslné zničení nebo přemístění orientačních značek - pokuta do 3.000,-Kč

Přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku:
skutkové podstaty se nemění, najdete je v mých předchozích textech, nová je výše ukládané pokuty do 20.000,-Kč, v případě recidivy do 30.000,-Kč. Je možno udělit i zákaz pobytu.

A ještě jedna nová záležitost, pokud jde o výše pokut. V blokovém řízení je nyní možné uložit pokutu až do výše 5.000,-Kč (doposud to byl 1.000,-Kč), a pokud povoluje zvláštní zákon pokutu vyšší, je horní hranice dokonce 10.000-Kč. U mladistvých pachatelů (do 18 let) je maximální hranice vždy poloviční, maximálně 2.500,-Kč.
Blokově už nebude možné vyřídit opakované přestupky, takže v případě recidivy jdete rovnou před komisi v ústním projednání.
Že se tak úplně nechytáte? Nevadí, od 1. 7. 2017 budou platit dva úplně nové zákony, které dosavadní úpravu překopají tak, že se v ní ještě hodně dlouho nevyznají ani samotní úředníci - a navíc místo očekávaného zjednodušení všechno pořádně zkomplikují. Pokud vás to zajímá, už teď můžete kouknout na zákony
· č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
· č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.


Nostalgická kavárna

17. října 2016 v 14:27 | Helena |  Pozvánky
Zastavte se v ruchu všedního dne a přijměte pozvání do Třeště, kde v příjemném prostředí cukrárny v Schumpeterově domě v úterý 25. října proběhne první z večerů navzvaných "Nostalgická kavárna". Od 16 hodin se můžete zaposlouchat do melodií let 60. a 70., které poutavým výkladem doprovodí Josef Motejl. Představí známé písničky v méně známém provedení, videoklipy, porovná české a zahraniční verze, připravené má i hudební hádanky. Vstupné 30,-Kč určitě není nijak vysoké. Posezení u kávy v doprovodu vzpomínek pro vás připravily třešťská a brtnická organizace KSČM, které doufají, že budete odcházet okouzleni a rádi se znovu vrátíte.

po volbách

13. října 2016 v 11:49 | Helena |  KSČM
Volby do krajských zastupitelstev skončily - a přiznejme si, pro KSČM nikterak slavně. Můžeme se dle libosti utěšovat tím, že zůstáváme třetí stranou co do podpory voličů, fakt, že jsme v jediném okamžiku ztratili 96 zastupitelů ze 182, tím nezměníme. Jde o obrovskou ztrátu prestižních pozic v regionech, kde jsme v koalicích měli možnost přesvědčit o kvalitách našich zástupců, ale i o citelný úbytek finančních prostředků pro stranickou pokladnu. Stalo se, výsledek voleb už nezměníme, ale je jen a jen na nás, jestli dokážeme celou situaci poctivě a objektivně zanalyzovat a přiznat si, kde jsou příčiny tak zásadního propadu, a nejen vyvodit příslušné závěry, ale taky uskutečnit nápravná opatření. Protože i v politice platí to, co všude jinde - chyba se stát může, ale je třeba se z ní poučit a především ji napravit.
Není řešením to, že se začneme vzájemně obviňovat a házet vinu jeden na druhého, případně pouštět páchnoucí nálož shora dolů. Tím ty "dole", v základních organizacích a okresech, můžeme jen znechutit a odradit, přitom právě tady je základ veškeré naší práce, tady jsou ti, kteří stranu po celou dobu od sametové revoluce drží a postupně znovu budují její dobré jméno. I úplný politický amatér si dokáže spočítat, že pokud propad nastal v celé republice, navíc procentuálně v přibližně stejném rozsahu, vina zřejmě nebude v krajích, které by "nezvládly odpovědnost spojenou se sestavením kandidátek a volební kampaní". Už před květnovým sjezdem začaly bojůvky o místa ve vedení strany, dělení na skupinky dle podpory tomu kterému kandidátovi na funkci předsedy zasáhlo snad každý kraj a přenášelo se níž a níž. Tenhle jev předchází každé volbě, jenže my jsme se nedokázali zastavit. Místo, abychom přijali a respektovali výsledky sjezdu coby vyjádření vůle členské základny, brojíme proti sobě navzájem dál - a teď se samozřejmě nabízí využít k odstranění soupeře špatného volebního výsledku. Místo, abychom si uvědomili, že právě vnitřní spory a tahanice nám uškodily, že ve vzájemném osočování a trumfování se je příčina nízké podpory voličů, protože i naši členové jsou tím tak otrávení, že k volbám mnohdy ani nešli, vesele pokračujeme dál a zatloukáme další a další hřebíky do své vlastní rakve. Každý z nás má teď šanci říct - ano, to či ono se mi nepovedlo, v tom či onom jsem se mýlil, ano, vím to. A potom udělat tolik potřebnou tlustou čáru a pokračovat dál. Společně.
Příští rok čekají Českou republiku volby do Poslanecké sněmovny. A jestli se KSČM do té doby nevzpamatuje a nesjednotí, další šanci už třeba nedostane.

KSČM v kraji

12. října 2016 v 12:27 | Helena |  volby
Zastupiteli Kraje Vysočina za KSČM byli zvoleni:
č.
kandidát
okres
preferenční hlasy
preferenční %
2
Josef Zahradníček
Třebíč
1.233
7,12
1
Milan Plodík
Havl. Brod
1.018
5,88
4
Helena Vrzalová
Jihlava
914
5,27
3
Kamil Vejvoda
Žďár n. Sáz.
887
5,12
5
Pavel Hodáč
Pelhřimov
244
1,40
6
Marek Nevoral
Třebíč
519
2,99

volby v Brtnici

12. října 2016 v 12:26 | Helena |  volby
Volby jsou za námi, sice budeme ještě čekat na rozstřel kandidátů do Senátu ve druhém kole, ale to podstatné už víme. KSČM na Vysočině ztratila 5 mandátů v krajském zastupitelstvu - z původních 11 jsme spadli na 6, celorepublikový rozdíl je dokonce 96 zastupitelů (ze 182 nyní 86). O koalicích se v řadě krajů teprve jedná, těžko tedy zatím odhadnout ztrátu uvolněných, tedy placených míst, ale i ta bude určitě značná. Ve volbách do Senátu postoupil do druhého kola pouze jeden zástupce komunistů, a sice Ladislav Sekanina na Bruntálsku - držíme mu samozřejmě palce! Ale zpět k nám, na Vysočinu a do Brtnice.
Ráda bych moc poděkovala všem brtnickým spoluobčanům za to, že šli k volbám - a že svůj hlas dali Komunistické straně Čech a Moravy a mně. Ve volbách do Senátu jsem v Brtnici po sečtení všech deseti volebních okrsků zvítězila s náskokem více než 5 % před Milošem Vystrčilem za ODS, a i když jsem se celkově umístila až čtvrtá, obrovské pomoci a podpory v Brtnici si nesmírně vážím. Ve volbách do Zastupitelstva Kraje Vysočina skončila u nás KSČM stejně jako v rámci celého kraje čtvrtá, ale v Brtnici samotné jsme v okrsku č. 1 (volilo se v Domě Valdštejnů) zvítězili, v Nové Čtvrti jsme byli druzí - a o pouhých sedm hlasů nás v součtu obou těchto okrsků předstihla ČSSD.
V krajských volbách kandidovali i tři bývalí starostové města, o jejichž umístění jste mohli rozhodovat tzv. kroužkováním. Marie Kružíková obdržela 48 preferenčních hlasů, Petr Štěpán 34 a Stanislav Jirků 12 - mě zakroužkovalo 79 z vás.
Pro mě osobně, i pro základní organizaci KSČM v Brtnici jsou výsledky voleb jednoznačným signálem, že to, co děláme, děláme dobře, že má naše snažení smysl. Za nás všechny vám mohu slíbit, že budeme pokračovat a budeme hledat nové nápady a aktivity, kterými bychom zpestřili život v Brtnici a přilehlých obcích. I když tam jsme mnohdy limitováni neochotou předsedů či osadních výborů, a nemá smysl snažit se cokoliv vynutit proti jejich vůli. Konec konců, nálada v jednotlivých obcích byla vidět i na výsledcích hlasování, nejhůř jsme dopadli tam, kde jsme nedostali možnost žádnou akci uspořádat. Je otázka, co je příčina a co důsledek…

MF Dnes

7. října 2016 v 10:00 | Helena |  volby

1) Pokud byste se dostala do Senátu, o řešení jakého konkrétního vysočinského problému byste se tam chtěla zajímat. A jaké řešení osobně navrhujete?

Vzhledem k mé dosavadní praxi jsou mi nejbližší otázky veřejné správy, kde může Senát hodně pomoci, a nejen Vysočině. Vrátit úřady blíž lidem - občanské průkazy a cestovní pasy alespoň obcím dvojkového typu, sociální záležitosti oddělit od úřadů práce a přenést zpátky tam, kde o "svých lidech" mají přehled, tedy do místa bydliště. A přestat uvažovat o dalších změnách k horšímu, ať už by šlo o přestupkovou agendu nebo stavební úřady, které by podle některých záměrů měly být jen v největších městech.


2) Jaké prioritní investice by měl stát udělat na Jihlavsku? A proč zrovna ty?
Jako první mě napadá rozšíření počtu služeben státní policie. Jihlavsko sice nepatří mezi regiony s největší kriminalitou, ale situaci komplikuje horší dopravní dostupnost a dojezdové vzdálenosti. Vandalismus a drobná kriminalita jsou přitom dlouhodobým problémem úřadů i obyvatel.

3) A jaké na Dačicku?
O rychlý a zásadní zásah si říká tranzitní doprava přes centrum města Dačic, hlavně se to týká kamionové dopravy, kde se jako nejvhodnější řešení nabízí obchvat. Dále by bylo dobré rozšířit silnici II.třídy 406 z Telče přes Dačice do Slavonic, která svými parametry spíše odpovídá silnici III.třídy, přitom je zde hustý provoz těžké kamionové dopravy. Pomohlo by i pořízení vah na přetížené kamiony s dřívím. Jistě, jde o krajskou komunikaci, ale finanční prostředky od státu by jistě neuškodily.

4) Mají podle Vás stávající obvody smysl? Nemělo by např. větší smysl, aby každý okres měl svého Senátora? Republika jich má 76 + 1 senátor by byl za Prahu. Nebo byste udělala větší reformu v Senátu? Jakou?

Výhodou současných volebních obvodů je vyrovnanost co do počtu voličů, tato rovnováha by byla v případě vázanosti na okresy výrazně narušena. Současnou zákonnou úpravu považuji za vyhovující, z praxe vím, že ani úřadům zajišťujícím řádný průběh voleb nepůsobí žádné problémy, ke změně nevidím důvod. Myslím, že na pořadu dne jsou mnohem důležitější otázky.


krajský mítink KSČM

6. října 2016 v 9:20 | Helena |  volby

Zima, zima, zima! Tak by se dal nejlépe charakterizovat mítink KSČM v krajském městě. Ve středu 5. října už dopoledne vyrostl na jihlavském náměstí červený stan s logem třešniček, z reproduktorů se linuly písničky Statise Prusalise a kandidáti do krajského zastupitelstva a Senátu zvali kolemjdoucí k volbám, rozdávali propagační materiály, představovali hlavní body programu a diskutovali se zájemci. Navzdory občasným přeháňkám a hodně nepříjemnému větru, který se náměstím proháněl, se lidí zastavovalo dost, někteří se chtěli jen seznámit s kandidáty, jiní se na ně obraceli s dotazy, nápady nebo připomínkami k nejrůznějším tématům, od komunální a krajské politiky, přes aktuální celostátní otázky, až po osobní problémy. Před druhou hodinou přijela hudba, kapela JCS Salavice, bohužel zrovna v té chvíli se spustil obzvlášť vydatný liják, kvůli němuž nebylo možné vybalit nástroje a sestavit aparaturu, čímž se trošku opozdil začátek oficiální části akce. Přibližně v půl třetí zazněly první tóny známého country hitu, nohy začaly podupávat do rytmu a nálada stoupala. Moderátorka Helena Vrzalová přivítala přítomné a představila hosty - I. místopředsedu ÚV KSČM, Petra Šimůnka, který všechny krátce pozdravil, a Pavla Kováčika, předsedu poslaneckého klubu KSČM. Ten ve svém projevu vyzdvihl práci našich zástupců v Zastupitelstvu Kraje Vysočina v uplynulém volebním období a pozval k volbám. Následovalo seznámení s kandidáty, kterých navzdory počasí dorazilo devatenáct, téměř kompletní byla první desítka. S obvyklým temperamentem promluvil Milan Plodík, lídr kandidátky, tím byla oficiální část programu ukončena a pozornost nepříliš početného shromáždění nadále patřila písničkám a salavické muzice. Petr Šimůnek s Milanem Plodíkem pokračovali na další mítink ve Světlé nad Sázavou a chladno a další přeprška brzy akci ukončily, pořadatelé i návštěvníci se rozešli do přilehlých kavárniček a svých domovů. Počasí si nikdo vybrat nemůže, podstatné je, že kandidáti KSČM v debatách s občany opět ukázali svoji fundovanost, zaujali svými názory a snad tak i přispěli k dobrému volebnímu výsledku. Teď už jen zbývá držet palce - a vhodit do volební schránky ten správný hlasovací lístek.