Leden 2017

den manželství

31. ledna 2017 v 13:02 | Helena |  ... a další
Víte, že druhá únorová neděle je Světovým dnem manželství? Nejspíš ne, už proto, že stav manželský je v poslední době vnímán nejčastěji jako přežitek svazující partnery a leckdy i bránící maximálnímu možnému čerpání dávek a podpor od státu. Aspoň mi to tak připadá, když se rozhlédnu kolem sebe nebo třeba i jen sleduji televizi. Stále víc párů žije tzv. na psí knížku, v pohodě v takovém vztahu vychovává děti, pořizování společného majetku řeší notářskými smlouvami a místo slova "manžel" je nejčastějším označením "partner" nebo "přítel".
Přitom manželství je tradiční institucí symbolizující vzájemnou lásku a úctu… Dovolte mi několik zajímavostí:
- civilní sňatky byly u nás legislativně zakotveny v roce 1890, do té doby byly uzavírány výhradně před bohem - a neexistoval rozvod. I ten nám přineslo rakouské mocnářství.
- v současné době míří na radnici cca 90 % párů, jen desetina dá přednost kostelu
- ročně je uzavíráno asi 45 tisíc manželství, nejvíce svateb bylo za posledních 10 let v roce 2007 - 57.157
- nejméně obřadů od roku 1918 proběhlo v r. 2011 - 45.137
- nejoblíbenější měsíc je červen, v zimních měsících se uskuteční jen 7 % svateb
- rekordní počet párů vstoupil v manželství s ohledem na mimořádné datum 7. 7. 2007 - 4.406
- přibližně 1/3 obřadů tvoří druhé a další sňatky
- v každém 10. manželství je aspoň jeden ze snoubenců cizinec
- zvyšuje se věk snoubenců, průměrný věk ženichů je 32,4, nevěst 29,6
- dlouhodobě je průměrný ženich alespoň o dva roky starší než nevěsta, přitom tento rozdíl se pomalu stále zvyšuje
- v 70 letech měl ženich častěji vyšší vzdělání než nevěsta, potom se karta obrátila. A od roku 2012 je situace vyrovnaná, oba snoubenci obvykle dosahují stejného vzdělání.

večer plný lásky

30. ledna 2017 v 14:46 | Helena |  Pozvánky
A zase se v Brtnici bude tančit!
Mezi několikero plesů se nám podařilo vmáčknout i diskotéku pořádanou ZO KSČM v restauraci Na Hřišti. Už tuto sobotu 4. 2. od 2000 můžete popustit uzdu své fantazii a zapojit se do předvalentýnského reje s názvem "Večer (nejen) pro zamilované". Jak už sám název napovídá, hrát budeme písničky o lásce, ať už starší nebo supernové hity, hlavní je, aby chytly za srdce, navodily tu správnou romantickou atmosféru a vytáhly vás ze židlí. Správně naladit se můžete i valentýnským kostýmem nebo alespoň doplňky, které nejsou samozřejmě podmínkou, ale jen výhodou - vybereme z nich ty nejvtipnější a oceníme. Těšit se můžete i na další dvě soutěže, partnerské kutálení Fidorky a nejoriginálnější vyznání lásky. Účast v soutěžích je stejně jako všechno ostatní ryze dobrovolná. A hrajeme i na přání, takže už přemýšlejte nad tou svojí nejoblíbenější …
Těším se na vás spolu s ostatními organizátory, tak se přijďte pobavit!

okresní konference Jihlava

27. ledna 2017 v 10:56 | Helena |  KSČM
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 zasedala okresní nominační konference KSČM v Jihlavě, jejímž cílem bylo především zvolit kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovit jejich pořadí na kandidátní listině. Následovat bude krajská konference, která z navrhovaných zástupců všech pěti okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou) stanoví konečnou podobu kandidátky, ta následně musí být ještě schválena ústředním výborem strany.
Na okresní konferenci bylo delegováno 32 představitelů základních organizací, zúčastnilo se 25, 10 žen a 15 mužů. Jako hosté byli pozváni - a dostavili se - všichni navrhovaní kandidáti, kterých bylo šest, dva členové okresního výboru, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a poslanec PČR Josef Zahradníček. Jednání zahájil předseda OV Jihlava Pavel Kalabus, poté řízení převzala Helena Vrzalová. Po procedurálních otázkách, ustavení pracovních orgánů a schválení procesních dokumentů vystoupil Pavel Kalabus. V úvodní řeči stručně shrnul současnou politickou situaci ve světě i naší zemi, vrátil se k loňským podzimním volbám do krajských zastupitelstev a Senátu PČR, zamyslel se nad aktuálními problémy KSČM a stavem členské základny a stanovil hlavní úkoly pro nacházející období, rok 2017. Předseda mandátové komise Pavel František Daněk přednesl zprávu o počtu a složení přítomných delegátů. Následně se slova ujal Karel Hlaváček, předseda komise volební, aby vysvětlil postup při jednotlivých volbách dle schváleného volebního řádu. Aklamací byl zvolen nový člen ÚV KSČM za odstoupivšího Lubomíra Drápelu, jímž se stal předseda MěV Třešť Miroslav Kříž. Na krajskou konferenci byli vysláni delegáti Pavel Kalabus, Karel Hlaváček, Miroslav Kříž a Jan Svoboda. Stanovení pořadí kandidátů do sněmovny bylo provedeno tajnou volbou, hlasující vybírali z pěti nominovaných základními organizacemi a kandidátky navržené Stranou demokratického socialismu. Všichni kandidáti se nejprve stručně představili a nastínili své cíle v případě zvolení, aby si delegáti mohli udělat co nejpřesnější představu, koho podpořit. Po vhození hlasovacích lístků do urny následovala krátká přestávka, která poskytla volební komisi čas k sečtení hlasů a přítomným možnost se občerstvit a trochu protáhnout. Druhou část jednání zahájil v diskusi temperamentním vystoupením Pavel Kováčik, který se musel rozloučit a pokračovat za dalšími pracovními povinnostmi. Zajímavý a ucelený přehled práce našich poslanců podal Josef Zahradníček, který se věnoval i některým problémům regionu. Po ukončení debaty seznámil Karel Hlaváček účastníky s výsledky tajného hlasování a podobou kandidátní listiny za okres Jihlava: 1. Mgr. Helena Vrzalová, 2. Ing. Ladislav Vejmělek, 3. Ing. Jaroslav Jirků, 4. Bedřich Burian, náhradníci: 5. Jaroslav Šlapáček, 6. MVDr. Božena Kremláčková.
Závěrem Pavel Kalabus z pozice krajského předsedy KSČM připomněl další postup schvalování kandidátní listiny a poděkoval hostům i delegátům za účast a zodpovědné rozhodování.

když se svět spikne

26. ledna 2017 v 12:18 | Helena |  domácí historky
To je fakt kruté!
Nedávno jsem - stržena vzorem své kamarádky - dospěla k závěru, že nějaké to kilíčko dolů by neškodilo, už proto, že mám do kanceláře objednanou novou židli a nerada bych ji hned strhala. Zatím zůstalo vesměs u předsevzetí (znáte to, takový ten rozjezd "pomaloučku polehoučku"), ale tu a tam se přece jen snažím jídelničkem tomuto bohulibému záměru přizpůsobovat. Tak třeba dneska jsem se rozhodla, že na oběd sice půjdu do mekáče, protože jinam nestíhám, ale v rámci zdravé výživy si dám jen big maca, tedy v podstatě maso a zeleninu, bez hranolek a coly, které se hemží kaloriemi. Byla jsem na sebe upřímně pyšná, jakou mám silnou vůli!
To jste věděli, že teď jsou dva hamburgry za cenu jednoho? Jak má chudák ženská za těchto podmínek hubnout?!?!?!

PS: Prosím, neposílejte pod tento článek odkazy na diety, léčiva ani rady typu "nežer". Děkuji.

nic se nemá přehánět

25. ledna 2017 v 13:03 | Helena |  ... a další
Dneska jsem se rozhodla přetisknout půvabný sloupek Jana Kellera z Práva. Možná se některým z vás bude zdát, že tak trochu střílím do vlastních řad, ale opak je pravdou. Všechno je třeba brát s rozumnou mírou a nadhledem - jinak budeme pro smích, ať ženy nebo muži…
"Velkou pozornost vzbudilo v uplynulých dnech odhalení pochybných genderových stereotypů v básních Jiřího Žáčka. Některé z nich se ocitly i ve školních čítankách. Řada feministek, umělců a další na slovo vzatí odborníci upozornili na nemravnou básničku, ve které se doslova říká: "K čemu jsou holky na světě? Aby z nich byly maminky, aby se pěkně usmály na toho, kdo je malinký." Jiří Žáček nepopřel autorství této vyzývavé básně a pokusil se zásadovou feministickou kritiku bagatelizovat. Přiřadil se tak po bok těm, kdo rasismus vůči ženám dali české poezii do vínku. Mohl by si podat ruku s Antonínem Sovou, autorem genderově nevyvážené básně Kdo vám tak zcuchal tmavé vlasy. Hned v úvodu Sovova neomaleného útoku na ženy přece čteme: "Když ona přišla na můj sad, vše právě odkvétalo." Je evidentní, že autor zde vyzvedává svůj vlastnický vztah k nemovitosti. Proč vlastně není jeho sad ve společném bezpodílovém vlastnictví obou partnerů? Bílý majetný muž chce prostě za každou cenu dominovat nad ženou, které nechá v lepším případě pouze minoritní podíl akcií. Dosvědčuje to i další verš, kde Sova zcela nepokrytě majetnicky deklamuje "mé louky teskní vůní mdlou". Uvedení výtečníci však nejsou v české poezii zdaleka sami. Vzpomeňme jen Josefa Václava Sládka. Ve své rýmovačce Lesní studánka doslova tvrdí: "Tam ptáci, laně chodí pít pod javorový kmen, ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen." Něco tak odsouzeníhodného, aby člověk pohledal. Ptáci, tento zcela zjevný symbol mužství, mají k doličné studánce přístup během bílého dne (všimněme si Sládkova důrazu na slovo bílý), zatímco laně, symbol ženství, mají vstup omezen jen na dobu nočního provozu. Josef Václav Sládek by se měl za toto otevřené ospravedlňování diskriminace stydět.
Podobných genderových surovostí bychom mohli najít v české poezii celou řadu. Naštěstí naše feministicko-umělecká fronta bdí, je na stráži ve dne v noci."

OV Jihlava v lednu

23. ledna 2017 v 11:58 | Helena |  KSČM
Lednové zasedání okresního výboru bylo předzvěstí blížící se nominační konference, která proběhne ve čtvrtek 26. 1. 2017 v prostorách OV. Pozvánky byly rozeslány, je připravený program, návrhy jednacího a volebního řádu, návrhy skladby pracovního předsednictva, komisí mandátové, volební a návrhové, schůzemi základních organizací byly předány nominace na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. Hosty konference budou poslanci Pavel Kováčik a Josef Zahradníček, na kandidátku do sněmovny byli zatím navrženi (v abecedním pořadí) Bedřich Burian, Božena Kremláčková, Jaroslav Jirků, Jaroslav Šlapáček, Ladislav Vejmělek a Helena Vrzalová., kteří budou jednání přítomni, aby měli možnost se představit. Zasedání bude řídit Helena Vrzalová. Konference dále projedná zprávu okresního výboru o činnosti organizace v roce 2016, zpracovanou předsedou Pavlem Kalabusem.
Mimo přípravy okresní nominační konference OV stanovil hlavní úkoly okresu pro rok 2017 - dokončit úkoly z roku předchozího, připravit okresní a krajskou nominační konferenci, připravit volby do Poslanecké sněmovny PČR vč. kampaně, zapojit se do programové konference 19. 3., pomoci se zkvalitněním krajských webových stránek. Stálým úkolem zůstává přijímání nových členů. Pokračuje organizace setkání s občany pod hradem Roštejnem v květnu letošního roku, kde je sjednaný pronájem prostranství, zázemí, k dispozici bude stan s posezením pro 150 lidí, krytá tribuna, prostory bufetu a velký gril. V jednání je ještě občerstvení, stánkový prodej a dolaďuje se program.
Z organizačních záležitostí byla podána informace o výsledku inventur, pokyny stran hospodaření základních organizací, ověřen stav placení členských příspěvků a byl schválen návrh na vydávání okresního informačního zpravodaje pro členskou základnu.
Za Lubomíra Drápelu, který přerušil své členství, byl do Okresního výboru KSČM Jihlava kooptován Josef Jordán, 45 let, člen ZO Brtnice. Členem ÚV KSČM byl navržen Miroslav Kříž, předseda MěV Třešť.
Nepříliš radostný je dlouhodobě stav členské základny. Okresní organizace čítá 405 členů (187 žen a 218 mužů), věkový průměr je 74 let. Nejvíce členů je přitom ve věku 71 - 80 let. Počet členské základny stále klesá, od roku 2010 bylo přijato pouze 30 nových zájemců.

darování x dědění

19. ledna 2017 v 11:59 | Helena |  právo a my
O dědění jako takovém jsem už na blogu psala hodně podrobně, pokud vás zajímají detaily a možnosti, najděte si příslušný článek. Jednoznačnou výhodou přechodu majetku jako dědictví je fakt, že se nemusíte v podstatě o nic starat, vše vyřídí notář, pravidla stanoví občanský zákoník, není potřeba nic sepisovat nebo předem rozdělovat. V rodinách, kde lze předpokládat, že všechno proběhne v klidu a pozůstalí se nepoperou o starožitný servis nebo nepodpálí chatu v Orlických horách, je to nejjednodušší řešení. I když náklady na služby notáře jsou přece jen vyšší než sepsání darovací smlouvy vč. případného návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Důvodem, proč mnozí upřednostňují darování před dědickým řízením, je úmysl dárce nenechat věcem volný průběh a tu kterou konkrétní věc přenechat té které konkrétní osobě. Přímé darování je podstatně snazší (a levnější) než sepisování závěti, navíc má dárce transakci tak říkajíc pod dohledem. Jestli tedy chcete mít jistotu, že majetek získá určitá osoba, hodláte předejít případným sporům, možnému napadení závěti (např. bližšími příbuznými) apod., dejte určitě přednost darování za života. To bych doporučila především v případě nemovitosti, nejlépe vč. zřízení věcného břemene jednoznačně definovaného přímo v darovací smlouvě, kterým si zajistíte doživotní užívání nemovitosti. Tady pozor - nikdy nespoléhejte na lásku svých bližních, důvěra je fajn, ale už naše babičky říkaly "Co je psáno, to je dáno!". Když dojde k nejhoršímu, je dar možné podle nového občanského zákoníku i odvolat, kdy a za jakých podmínek, o tom už jsem taky psala, stačí si text vyhledat.

A zdanění? Dědická daň byla zrušená úplně, nabytí dědictvím je osvobozeno od daně z příjmu. Darování je osvobozeno od daně v rámci rodiny, jde-li o převod mezi příbuznými v přímé linii, linii vedlejší (sourozenec, strýc, teta, neteř, synovec), od manžela, dítěte nebo rodiče manžela, manžela dítěte nebo rodiče, a osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně po dobu jednoho roku před obdarováním ve společné domácnosti. Dále jsou osvobozeny příležitostné dary s hodnotou do 15 tisíc korun. Ostatní dary jsou u fyzických osob zdaněny sazbou 15 % stejně jako jiné příjmy.

Darování i dědění majetku mají svá specifika, své přednosti a komplikace, vždy je třeba se rozhodnout podle konkrétní situace, případně vyhledat odbornou konzultaci.

kočky do třetice

18. ledna 2017 v 9:25 | Helena |  ... a další
Někdy se fakt nechytám. Věděli jste, že nemůžete dát krev, když vás škrábne kočka, a to dokonce ještě 14 dnů po zahojení? Já ne, a to jsem dárcem od svých dvaceti let, nikdy se mě totiž na kontakt se zvířaty nikdo neptal. Přitom před každým odběrem vyplňuji třístránkový dotazník s desítkami otázek, o kočce ovšem ani slovo. Přitom je nějaké to drápnutí určitě běžnější než pobyt ve vězení nebo nechráněný sex s feťákem … Kde je tedy chyba? Je-li opravdu projev lásky mého kočičího mazlíčka tak nebezpečný a ohrožující příjemce krve, proč se to dozvídám až při pětadvacáté příležitosti? Kolikrát jsem už nevědomky vystavila nějakého chudáka riziku horečnatého onemocnění, o němž dneska pan doktor tak sugestivně promlouval? A proč se i tento osvícený lékař zeptal jen proto, že si prostě všiml dvou jizviček na zápěstí? Jestli ovšem situace není tak dramatická, aby vyžadovala ověření u každého dárce, znamená to, že jsem nemohla dát krev jen proto, že si nějaký mladíček v bílém plášti dokazuje, jaký je frajer? Nějak tomu prostě nerozumím. Hlavně by mě zajímalo, jestli se mi ještě někdy podaří krev darovat, když jsem teď poučená, protože mám kočičky rovnou dvě - a každý chovatel pochopí …
Ještě dodatek - pokud jste se na základě mého včerejšího článku rozhodli vyrazit ku Praze pro koťátko, rozhodně se nenechejte odradit! Prostě si jen k micince pořiďte slušivé brnění :-)

ještě jednou kočky

17. ledna 2017 v 14:06 | Helena |  pomozte
Pražský spolek ochránců zvířat prosí o pomoc! V útulku Kocour Felix v Klecanech, který spolek provozuje, se letos urodilo neuvěřitelné množství koťátek - možná tím, jak byla zpočátku mírná zima, protože kočičáci venku se začali činit už o dva měsíce dřív, než obvykle. Teď mrzne, až praští, koťátka by venku nepřežila, a protože ve Felixovi nemají srdce žádnou kočičku v nouzi odmítnout, sešlo se jim skoro 60 koťat ve věku od dvou do šesti měsíců. Všechna jsou nádherná, hravá, vymazlená a čistotná. Přesto většina z nich asi nebude mít šanci na nalezení vlastních domovů - jedině, pokud útulku další milovníci zvířat pomohou. Možností je hned několik, samozřejmě úplně nejlepší je udělat si výlet do hlavního města a nějakého mazlíka si odvézt, kočka je báječný společník, litovat určitě nebudete. Co je roztrhaná záclona, převrácený květináč, rozbité nádobí a podobné prkotiny proti spoustě kočičí lásky?! Přispět můžete i finančně, číslo účtu najdete na stránkách spolku, nebo můžete rovnou nakoupit a přivézt nějaké ty dobrůtky, granule, konzervy a další mlsky. A pomocí určitě bude i šíření této zprávy - rozešlete ji, kam můžete, čím víc lidí bude o útulku a jeho práci vědět, tím líp. Stejně jako o jeho volání o pomoc.

noční budíček

17. ledna 2017 v 13:18 | Helena |  domácí historky
V půl třetí v noci nás probudil mohutný štěkot psů v přízemí, přidala se k nim i Naia, do té chvíle spokojeně oddychující vedle mě na polštáři. Mimochodem, když vám uprostřed sladkého snění zaječí do ucha vyhecovaný špic, byť trpasličí, vzpamatováváte se ještě hodně dlouho, to mi věřte. Ještě roztřesená jsem vykoukla z okna ke vchodovým dveřím, kde občas vzhledem k existenci hospody přímo přes ulici bývá nežádoucně rušno, ale tentokrát nikde nikdo, cesta zela prázdnotou. Co by tam taky kdo uprostřed noci v mínus patnácti pohledával, že. Zklidnila jsem psy a zavrtala jsem se zpátky pod naštěstí ještě vyhřátou peřinu doufajíc, že rychle navážu na přetržený spánek.
O deset minut později - rána, až to zadunělo, Míla vyletěl s výkřikem "Co to bylo?" a ve vteřině zase vřeštěla celá smečka, čítající momentálně pět kousků, zahrnujíc v to i Naiu. Ti ostatní čtyři spí naštěstí na chodbě, privilegium ložnice náleží jen mému protekčáčkovi Najdě. Ale zpět k manželovu dotazu. No co by to bylo. Stačilo rozhrnout závěs - a na okně seděl náš rozměrný kocour, už od pohledu totálně nakrknutý, že jsem mu neotevřela vchodové dveře, i když se mu podařilo tak hezky rozštěkat psy, a on musel, chudáček, vláčet svá kila po trámech do okna v prvním patře. Protože mrznout venku jednoznačně nehodlal. Oknem jsem ho samozřejmě pustila, prošel kolem mě naprosto zhnuseně.
Batman se mnou nemluvil ještě ráno, když jsem odcházela do práce, asi jsem ho fakt naštvala ...