KSČM

OV Jihlava v březnu

31. března 2017 v 9:24 | Helena
Okresní výbor KSČM Jihlava zasedal 23. března, jeho cílem bylo především zhodnotit březnové akce, vč. krajské nominační konference, a zahájit přípravu květnových oslav.
Informace z konference prezentoval předseda OV Pavel Kalabus, který přítomné seznámil s konečným zněním krajské kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny PČR, s důvody vedoucími ke změně na kandidátce - konkrétně ke stažení Bc. Šárky Konečné z okresu Žďár nad Sázavou, původně nominované na 7. místo, představil zmocněnce a jeho zástupce pro uvedené volby, jimiž byli zvoleni Pavel Kalabus a Karel Hlaváček, a připomněl, že kandidátní listiny musí být ještě schváleny Ústředním výborem KSČM, tento bod je zařazen na jednání 25. 3. 2017. Do podzimních voleb povede komunisty na Vysočině dosavadní předseda poslanců za KSČM Ing. Pavel Kováčik, jako dvojku delegáti vybrali právničku Mgr. Helenu Vrzalovou z Brtnice a trojkou bude chotěbořský podnikatel Karel Dvořák. Konference se zúčastnilo 22 delegátů, mezi hosty nechyběl předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.
Okresní výbor zhodnotil oslavy Mezinárodního dne žen, které proběhly v Jihlavě, tradičně pod záštitou Levicového klubu žen v prostorách OV, s občerstvením, harmonikou, hosty byli Pavel Kalabus, Helena Vrzalová a Pavel Šlechtický; v Telči s hudbou, rozdáváním karafiátů, za účasti 24 žen; v Brtnici s obdobnou návštěvou, karafiáty, občerstvením, hudbou a tombolou. Nejúspěšnější byli organizátoři v Třešti, kde posezení s hudbou, kulturním programem, občerstvením a tombolou přilákalo 58 účastníků.
Duben proběhne ve znamení příprav květnových akcí. Připomínku 1. máje jako Svátku práce chystají komunisté v Jihlavě od 1000 na Masarykově náměstí za účasti kandidátů do Poslanecké sněmovny PČR, zahraje JCS Salavice, projev přednese Ing. Pavel Kováčik. K dispozici bude i skákací hrad pro ty nejmenší. Odpoledne ve 1330 zahájí v Třešti na náměstí T.G.M. programem pro děti, připraveny jsou hry a soutěže o ceny a skákací hrad, v 1500 akce pokračuje posezením v salonku restaurace U Kapra s hudbou a tombolou. Hosty budou Helena Vrzalová, Pavel Kalabus a Ladislav Vejmělek. Na zasedání OV zazněla i předběžná informace o chystaných pietních aktech k příležitosti konce II. světové války, které jsou připravovány v celém regionu, nejvýznamnější proběhnou 4. 5. v Třešti na vězeňském dvoře a 8. 5. na ústředním hřbitově v Jihlavě.
Závěrem Pavel Kalabus pozval na některá nadcházející setkání, a sice 27. 3. schůzku Společnosti česko-kubánského přátelství, 5. 4. schůzi Klubu českého pohraničí, 8. 4. seminář Nové republiky "Měnící se svět 2017" a "Projekt 10 miliónů", 24. 4. celoměstské jihlavské shromáždění KSČM. Předběžně je možné se hlásit na zájezd do Lidic 10. 6. 2017.

novinky z Brtnice

22. března 2017 v 15:50 | Helena
Supeeer! Nevím, jak líp vyjádřit události v brtnické základní organizaci za první tři měsíce roku 2017. Především se naše řady rozrostly o dvě nové členky, které se rozhodly vstoupit do KSČM, což je velké povzbuzení. Na našich akcích se podílí samozřejmě mnohem víc lidí, než jen členská základna, pravidelně se zapojují rodinní příslušníci, kamarádi a sympatizanti, bez nichž bychom se určitě neobešli, ale přece jen je dobré vědět, že je stále víc těch, kdo se nebojí nosit nálepku "komunista". A že to není vždycky snadné, to asi není potřeba říkat … Hani, Mončo, vítejte!
Velkým úspěchem a oceněním práce ZO KSČM Brtnice je přijetí místopředsedy Josefa Jordána do okresního výboru Jihlava, ve kterém už tak máme dva zástupce. Dostali jsme se na roveň Třeště, kde je silná, téměř stočlenná organizace, přitom Telč nebo Polná jsou zastoupeny jedním členem. Pepa bude rozhodně nejen posilou okresního týmu, ale taky dobrým reprezentantem Brtnice, o tom už svojí prací přesvědčil v uplynulých více než dvou letech mnohokrát. Má skvělé nápady, spoustu energie a potřebnou dávku nadhledu.
Do třetice - krajské zastupitelstvo a rada už zvolili své poradní orgány, Brtnice přitom nezůstala mezi nominanty KSČM ošizena. Já jsem se stala předsedkyní kontrolního výboru, jako nestraník dostal již druhé volební období příležitost v komisi pro zdravotnictví PharmDr. Miloslav Vrzal, který už je v krajském měřítku respektovaným odborníkem nejen v otázkách činnosti lékáren, a ve dvou grantových komisích zaměřených na informační technologie nově zasedne Josef Jordán.
Čerstvou novinkou je mé umístění na druhé pozici kandidátky do Poslanecké sněmovny PČR za lídrem Pavlem Kováčikem. Toho, mimochodem, letos uvítáme v Brtnici, kde se chystá zúčastnit některé z připravovaných akcí, ale vzhledem k podzimním volbám zavítá i na samostatnou besedu.

kandidáti do Poslanecké sněmovny PČR

21. března 2017 v 9:41 | Helena
1. Ing. Pavel Kováčik, 61, předseda poslaneckého klubu KSČM
2. Mgr. Helena Vrzalová, 47, právnička
3. Karel Dvořák, 40, podnikatel, prodejce zbraní a střeliva
4. Roman Ondrušek, 53, předseda OV KSČM Pelhřimov
5. Kamil Vejvoda, 45, předseda OV KSČM Žďár nad Sázavou
6. Josef Zahradníček, 60, poslanec PČR
7. Věra Stočková, 37, jednatelka soukromé firmy
8. Ing. Ladislav Vejmělek, 57, vedoucí účtárny
9. Zdeněk Semorád, 39, technik
10. Ing. Bc. Eva Dlouhá, 38, vedoucí odd. ekonomiky a technologie provozu Českých drah
11. Marek Nevoral, 41, ostraha JE Dukovany
12. Martin Klement, 46, pracovník na čističce vod
13. Ing. Jaroslav Jirků, 46, referent investiční výstavby
14. Ing. Bc. Hana Trojáková, 33, úřednice města Pelhřimov
15. Roman Reichl, 49, zásobovač
16. Josef Číž, 63, předseda OV KSČM Třebíč
17. Miloš Srnský, 65, zámečník
18. Bedřich Burian, 62, podnikatel, majitel obchodu
19. Helena Novotná, 36, mateřská dovolená
20. Jan Zimmermann, 57, vedoucí správy budov

znovu Nostalgická kavárna

28. února 2017 v 13:24 | Helena
Již potřetí pořádala brtnická KSČM v sobotu 18. února poslechový pořad "Nostalgická kavárna", tentokrát přímo v Brtnici. Do prostor hasičské zbrojnice přilákaly písničky převážně ze 60. A 70. let přibližně dvacítku návštěvníků, na které čekalo malé občerstvení a Josef Motejl, autor a průvodce celým pořadem. Organizátorům se podařilo vytvořit příjemné prostředí, kde nechyběla vůně kávy a květiny a zapálené svíčky na stolech, atmosféra sama připomínala doby dávno minulé, z nichž se vynořovaly jednotlivé vzpomínky na známé zpěváky, ale i jejich téměř zapomenuté kolegy. Jako vždy měly největší úspěch hudební hádanky, je vidět, že my Češi jsme národ soutěživý, a testovat své znalosti nás prostě baví. Z talířků postupně mizelo drobné cukroví, prázdné byly šálky od kávy nebo čaje, z programu už zbývaly pouhé střípky, čas se nachýlil a bylo třeba se rozloučit. K radosti moderátora i pořadatelů se nikomu odcházet příliš nechtělo - s o to větší chutí snad hosté přijdou příště.
Budeme se těšit.

OV Jihlava - únor

22. února 2017 v 14:50 | Helena
Únorové zasedání okresního výboru především zhodnotilo nominační konferenci, konanou 26. ledna. Předseda Pavel Kalabus poděkoval všem organizátorům i účastníkům za kvalitní přípravu a klidný průběh, konstatoval, že konference splnila účel a připravila návrh kandidátů za okres Jihlava pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Krajský výbor na svém jednání 20. 2. zpracuje doporučení kompletního pořadí kandidátů dle nominací z jednotlivých okresů - v první pětici by měli být (v abecedním pořadí): Karel Dvořák (Havl. Brod), Ing. Pavel Kováčik (Třebíč), Roman Ondrušek (Pelhřimov), Kamil Vejvoda (Žďár n. Sáz.) a Mgr. Helena Vrzalová (Jihlava). Krajský výbor zároveň schválí plán předvolební kampaně.
V další části programu Pavel Kalabus podal informaci z jednání krajského výkonného výboru, které proběhlo 16. února. Nejpodstatnějšími body bylo vyjádření podpory Pavlu Kováčikovi na pozici lídra kandidátky pro volby do sněmovny a rezignace krajského předsedy komise mládeže - na tuto pozici je navrhován mladý jihlavský zastupitel Pavel František Daněk.
V plném proudu jsou přípravy setkání občanů pod hradem Roštejn, realizační tým navštívil fotbalové hřiště v obci Růžená a přímo na místě domluvil s místním fotbalovým klubem konkrétní podmínky spolupráce. Krom plochy jako takové je součástí pronájmu velký stan se stoly a lavicemi pro 150 osob, krytá tribuna pro 50 návštěvníků, bufet vč. kompletního vybavení, toalety, šatna, klubovna, ohniště s dostatečnou zásobou dřeva a venkovní plynový gril. V případě potřeby lze zapůjčit zahradní lavice nebo menší stany. V celodenním programu vystoupí skupiny Mustafo a JCS Salavice, třešťský oddíl aerobiku a v jednání jsou další účinkující. Pro děti budou připraveny hry a soutěže, které zajistí brtnická základní organizace, dva skákací hrady, a po celý den bude možné si koupit něco pěkného ve stáncích soukromých prodejců. Bohaté občerstvení připraví komunisté z Nížkova, děti si navíc budou moci samy opéct buřtík u táboráku. Zkrátka je už teď, nač se těšit!
Nejdřív jsou ale samozřejmě před námi již tradiční oslavy Mezinárodního dne žen. Kam se můžete vypravit?
· 4. 3. Telč 1500 hraje p. Kernstock
host Ing. Ladislav Vejmělek
· 5. 3. Brtnice 1500 hraje Mustafo, občerstvení, květiny, dárečky pro dámy
· 8. 3. Třešť 1400 hraje Seniorka, kulturní program, občerstvení, dárečky
hosté Pavel Kalabus a Mgr. Helena Vrzalová
· 9. 3. Jihlava 1400 harmonika, občerstvení
host Ing. Pavel Šlechtický

únorové krajské zastupitelstvo

13. února 2017 v 10:33 | Helena
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém prvním letošním zasedání v úterý 7. února projednalo a po delší diskusi vedené zejména zástupci opozičních stran vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady kraje, informaci o práci krajského úřadu, přehled plnění usnesení zastupitelstva a zprávu o spolupráci kraje se zahraničními partnery v roce 2016. Schválilo zásady pro poskytování paušálních a cestovních náhrad zastupitelům a navzdory bouřlivému emotivnímu vystoupení zástupkyně "zelených" vyjádřilo podporu výstavbě nového jaderného zdroje v elektrárně Dukovany. Zastupitelstvo věnovalo značnou pozornost dotačním programům. Byl schválen celý blok týkající se poskytování finančních prostředků v oblasti požární ochrany, ať už přímo Hasičskému záchrannému sboru nebo obcím, které zřizují zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů. Za podpory kraje lze pořídit dopravní automobily, repasovat či opravit techniku a zvýšit tak akceschopnost jednotek. Ke všem zastupitelům a jejich prostřednictvím do celého regionu směřuje výzva k podávání nominací na udělení medailí Kraje Vysočina. Návrh může podat pouze člen zastupitelstva, ale jeho prostřednictvím prakticky kdokoliv, pravidla najdete na webových stránkách kraje. Nominace lze podávat do 31. března. Bez připomínek byly schváleny majetkové body programu, tedy převody nemovitostí, ať už prodeje, koupě, směny či darování. Větší pozornost věnovali zastupitelé pouze nákupu pozemku pro výstavbu nových domků Domova Háj III v Havlíčkově Brodě, kde vznesl námitky Milan Plodík, předseda klubu KSČM. Zpochybnil kvalitu pozemku, kolem něhož má vést stoka a část je bažinatá, takže požadovaná cena je nepřiměřená, navíc v okolí je nabízena řada dalších, mnohem kvalitnějších parcel. V průběhu diskuse se navíc ukázalo, že dle platného územního plánu nemůže být na předmětném pozemku realizována předpokládaná zástavba, bude nutné požádat o změnu územního rozhodnutí. Přesto byla koupě schválena s tím, že k transakci dojde až po vyjasnění sporných otázek. V další části jednání byly hladce rozhodovány záležitosti dopravy a školství, např. platy řidičů, řešení okružní křižovatky v Humpolci, ul. Čejovská, zvýšení platů pracovníků regionálního školství, projekt výchovy talentované mládeže v ledním hokeji, investice do středního a vyššího vzdělávání cestou projektů škol nebo podpora krajských center talentované mládeže. Ke změně došlo v plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina. Závěrem byly obsazeny výběrové komise pro grantové programy Fondu Vysočiny v oblastech Informační a komunikační technologie, Infrastruktura ICT, Cyklodoprava a cykloturistika, Památkově chráněná území, Bezpečná silnice, Sportoviště, Sportujeme, Jednorázové akce, Čistá voda, Odpady a Naše škola. Byly schváleny plány práce výborů zastupitelstva a jednání zakončila rozprava, v níž největší pozornost věnovali zástupci ODS soudně projednávané kauze nákupu sypačů.
Z řad KSČM diskutoval Milan Plodík k již uvedené otázce nákupu pozemků v Havlíčkově Brodě, Josef Zahradníček k problematice jaderné elektrárny Dukovany, v závěrečné debatě upozornil na neshody ve vedení kraje a s nadsázkou navrhl "rozpuštění zastupitelstva" a Helena Vrzalová vznesla dotaz ke krátkodobým pronájmům krajských nemovitostí, dala podnět krajskému úřadu k metodické pomoci obcím zřizujícím jednotky Sboru dobrovolných hasičů, předložila plán práce kontrolního výboru a reagovala na připomínky k jeho činnosti.

večer s láskou

6. února 2017 v 15:36 | Helena
Že neznáte píseň "Zuzulienka"? Tak to si ji určitě najděte na youtube, stojí vážně za to, zejména klip je naprosto dokonalý. Zuzulienka se stala absolutním hitem tanečního večera konaného v sobotu 4. února v Brtnici. V restauraci Na Hřišti se tentokrát sešlo asi 25 křepčeníchtivých nadšenců, převážně stálých návštěvníků diskoték pořádaných místní organizací KSČM - tahle vzhledem k blížícímu se valentýnskému svátku nesla podtitul "(nejen) pro zamilované". Tématu odpovídala výzdoba z červených a růžových balónků, papírová a třpytivá srdíčka na stolech nebo rozmístěné stylové svíčky, i písničky se tentokrát nesly převážně v milostném tónu. A přizpůsobili se i někteří hosté, prim hrála růžová a červená, objevily se květinové nebo srdíčkové doplňky a dokonce i péřové boa nebo Amorkova křídla. Však taky pořadatelé vyhlásili soutěž o nejoriginálnější kostým, v níž suverénně zvítězil elegán v dobovém obleku s růží v kapsičce, uhlazeným účesem a zdobenou náprsenkou. Tak starosvětský šarm nebylo možné neocenit… Mezi tanec a starší i novější hity se vloudila ještě jedna soutěž - jak jinak - o nejvtipnější milostné vyznání. Na kartičky s potiskem srdce mohli pánové a dámy napsat láskyplné věty jen pro svého nejbližšího a věnovat mu je, nebo vložit lístek do košíku s tím, že vyznání bude přečteno veřejně. Slov plných citu zazněla celá řada - a nakonec bez vítěze, nebylo možné mezi vší tou láskou a něhou vybrat, vyhráli prostě všichni. A emoce se promítly i do následující taneční série, objetí byla vroucnější a ruce zůstávaly spojeny, i když hudba už dávno nehrála… Ale samozřejmě nejen ploužáky živ je člověk, a v takových chvílích přišla ke slovu již zmiňovaná Zuzulienka, žhavé španělské rytmy nebo třeba dnes už ikonická Lambada. Jen požadovanou "ty můj kvítku medový" pořadatelé na play listu najít nedokázali. Snad příště. Dubnová diskotéka (v březnu chystáme už tradiční oslavu MDŽ) bude v duchu jara a kvítek, ať medový nebo jiný, se bude hodit. A vy, kteří jste se nestihli zúčastnit tentokrát, budete mít další možnost.

okresní konference Jihlava

27. ledna 2017 v 10:56 | Helena
Ve čtvrtek 26. ledna 2017 zasedala okresní nominační konference KSČM v Jihlavě, jejímž cílem bylo především zvolit kandidáty do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovit jejich pořadí na kandidátní listině. Následovat bude krajská konference, která z navrhovaných zástupců všech pěti okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou) stanoví konečnou podobu kandidátky, ta následně musí být ještě schválena ústředním výborem strany.
Na okresní konferenci bylo delegováno 32 představitelů základních organizací, zúčastnilo se 25, 10 žen a 15 mužů. Jako hosté byli pozváni - a dostavili se - všichni navrhovaní kandidáti, kterých bylo šest, dva členové okresního výboru, předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik a poslanec PČR Josef Zahradníček. Jednání zahájil předseda OV Jihlava Pavel Kalabus, poté řízení převzala Helena Vrzalová. Po procedurálních otázkách, ustavení pracovních orgánů a schválení procesních dokumentů vystoupil Pavel Kalabus. V úvodní řeči stručně shrnul současnou politickou situaci ve světě i naší zemi, vrátil se k loňským podzimním volbám do krajských zastupitelstev a Senátu PČR, zamyslel se nad aktuálními problémy KSČM a stavem členské základny a stanovil hlavní úkoly pro nacházející období, rok 2017. Předseda mandátové komise Pavel František Daněk přednesl zprávu o počtu a složení přítomných delegátů. Následně se slova ujal Karel Hlaváček, předseda komise volební, aby vysvětlil postup při jednotlivých volbách dle schváleného volebního řádu. Aklamací byl zvolen nový člen ÚV KSČM za odstoupivšího Lubomíra Drápelu, jímž se stal předseda MěV Třešť Miroslav Kříž. Na krajskou konferenci byli vysláni delegáti Pavel Kalabus, Karel Hlaváček, Miroslav Kříž a Jan Svoboda. Stanovení pořadí kandidátů do sněmovny bylo provedeno tajnou volbou, hlasující vybírali z pěti nominovaných základními organizacemi a kandidátky navržené Stranou demokratického socialismu. Všichni kandidáti se nejprve stručně představili a nastínili své cíle v případě zvolení, aby si delegáti mohli udělat co nejpřesnější představu, koho podpořit. Po vhození hlasovacích lístků do urny následovala krátká přestávka, která poskytla volební komisi čas k sečtení hlasů a přítomným možnost se občerstvit a trochu protáhnout. Druhou část jednání zahájil v diskusi temperamentním vystoupením Pavel Kováčik, který se musel rozloučit a pokračovat za dalšími pracovními povinnostmi. Zajímavý a ucelený přehled práce našich poslanců podal Josef Zahradníček, který se věnoval i některým problémům regionu. Po ukončení debaty seznámil Karel Hlaváček účastníky s výsledky tajného hlasování a podobou kandidátní listiny za okres Jihlava: 1. Mgr. Helena Vrzalová, 2. Ing. Ladislav Vejmělek, 3. Ing. Jaroslav Jirků, 4. Bedřich Burian, náhradníci: 5. Jaroslav Šlapáček, 6. MVDr. Božena Kremláčková.
Závěrem Pavel Kalabus z pozice krajského předsedy KSČM připomněl další postup schvalování kandidátní listiny a poděkoval hostům i delegátům za účast a zodpovědné rozhodování.

OV Jihlava v lednu

23. ledna 2017 v 11:58 | Helena
Lednové zasedání okresního výboru bylo předzvěstí blížící se nominační konference, která proběhne ve čtvrtek 26. 1. 2017 v prostorách OV. Pozvánky byly rozeslány, je připravený program, návrhy jednacího a volebního řádu, návrhy skladby pracovního předsednictva, komisí mandátové, volební a návrhové, schůzemi základních organizací byly předány nominace na kandidáty pro volby do Poslanecké sněmovny PČR. Hosty konference budou poslanci Pavel Kováčik a Josef Zahradníček, na kandidátku do sněmovny byli zatím navrženi (v abecedním pořadí) Bedřich Burian, Božena Kremláčková, Jaroslav Jirků, Jaroslav Šlapáček, Ladislav Vejmělek a Helena Vrzalová., kteří budou jednání přítomni, aby měli možnost se představit. Zasedání bude řídit Helena Vrzalová. Konference dále projedná zprávu okresního výboru o činnosti organizace v roce 2016, zpracovanou předsedou Pavlem Kalabusem.
Mimo přípravy okresní nominační konference OV stanovil hlavní úkoly okresu pro rok 2017 - dokončit úkoly z roku předchozího, připravit okresní a krajskou nominační konferenci, připravit volby do Poslanecké sněmovny PČR vč. kampaně, zapojit se do programové konference 19. 3., pomoci se zkvalitněním krajských webových stránek. Stálým úkolem zůstává přijímání nových členů. Pokračuje organizace setkání s občany pod hradem Roštejnem v květnu letošního roku, kde je sjednaný pronájem prostranství, zázemí, k dispozici bude stan s posezením pro 150 lidí, krytá tribuna, prostory bufetu a velký gril. V jednání je ještě občerstvení, stánkový prodej a dolaďuje se program.
Z organizačních záležitostí byla podána informace o výsledku inventur, pokyny stran hospodaření základních organizací, ověřen stav placení členských příspěvků a byl schválen návrh na vydávání okresního informačního zpravodaje pro členskou základnu.
Za Lubomíra Drápelu, který přerušil své členství, byl do Okresního výboru KSČM Jihlava kooptován Josef Jordán, 45 let, člen ZO Brtnice. Členem ÚV KSČM byl navržen Miroslav Kříž, předseda MěV Třešť.
Nepříliš radostný je dlouhodobě stav členské základny. Okresní organizace čítá 405 členů (187 žen a 218 mužů), věkový průměr je 74 let. Nejvíce členů je přitom ve věku 71 - 80 let. Počet členské základny stále klesá, od roku 2010 bylo přijato pouze 30 nových zájemců.

rozpočet Kraje Vysočina

11. ledna 2017 v 12:46 | Helena
Tento text vychází z projevu předsedy krajského klubu zastupitelů za KSČM Milana Plodíka.

V letech minulých bylo dobrým zvykem, že před schvalováním rozpočtu proběhl pracovní seminář, po němž si náměstek hejtmana pro finance pozval předsedy politických klubů k projednání jejich připomínek. Dnes díky pohodlné převaze koalice složené ze čtyř subjektů už je takový postup zřejmě zbytečný … Časy se mění. Svůj nesouhlas tak opoziční KSČM mohla vyjádřit pouze na zasedání krajského zastupitelstva a uplatnit alespoň touto cestou své námitky a požadavky. Z pěti zásadních návrhů komunistů byl akceptován jen jeden, a to ještě částečně, kdy jsme navrhovali v § Program obnovy venkova navýšení částky o 31 milionů - do rozpočtu bylo zapracováno zvýšení alespoň o 11 milionů.
KSČM se rozhodla rozpočet Kraje Vysočina nepodpořit. Proč? Zásadně nesouhlasíme s částkou 750 tisíc Kč pro Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava. Festival se profiluje stále výrazněji jako pravicová politická aktivita, podporující svého předsedu coby jihlavského zastupitele za TOP 09. Vyjádřením podpory ze strany kraje jsou navíc degradovány jiné, pro Vysočinu daleko významnější akce, např. Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského nebo sportovní podniky v Novém Městě na Moravě.
Nebylo vyhověno ani požadavku zastupitelů za KSČM na navýšení financí na movité vybavení domovů důchodců a jiných zařízení sociálních služeb, konkrétně na nákup polohovacích postelí a speciálních matrací proti vzniku proleženin ze 2 na 3 miliony Kč.
Stran prostředků na obnovu kulturních památek lze pochopit, že se plánují peníze na opravu církevních památek, které jsou v majetku měst a obcí, ale zásadně nesouhlasíme s financováním oprav nemovitostí, které jsou církevním vlastnictvím, případně dokonce byly vypořádány v rámci tzv. církevních restitucí.
A perlička na závěr - v minulých letech ODS a KDU-ČSL kritizovaly v souvislosti s rozpočtem a výdaji existenci tří uvolněných předsedů výborů a komisí z řad KSČM, kteří ovšem neměli samostatné kanceláře, osobní asistentky, ani služební vozy. Po změně ve vedení kraje, jehož součástí se stala ODS, byla místa předsedů zrušena. Nově ovšem má kraj pět náměstků hejtmana místo dosavadních tří a počet uvolněných radních byl rovněž navýšen o jednoho… Ani s touto "úsporou" naši zastupitelé samozřejmě nesouhlasí.
Rozpočet Kraje Vysočina byl 20. 12. 2016 koaliční převahou schválen.
 
 

Reklama