Média

Britské listy 14. 10. 2013

25. října 2013 v 10:35 | Helena
1)Jste pro rychlé zavedení referend, přímé volby starostů a odvolatelnosti politiků občany?
Ano, u volby starostů s podmínkou takového postupu, jímž by byla zajištěna spolupráce a podpora starosty radou města, u obcí, kde rada není volena, zastupitelstvem. Nepodporuji volbu starostů bez ohledu na výsledek komunálních voleb v příslušné obci, čímž by docházelo k paralyzování správy obce.


2)Jste pro zrušení anonymních akcií a zveřejnění skutečných vlastníků firem?
Ano.


3)Jak prokážete, že nepodlehnete uplácení ze strany různých mafií za jejich zájmy proti zájmům občanů ČR (hazardní, církevní, solární lobby)? (Kdy jste projevili občanskou statečnost a jak?)
Předpokládám, že toto může prokázat pouze čas a praxe, žádné sliby ani odhodlání nejsou zárukou. A pokud jde o občanskou statečnost, začínám mít pocit, že tu jsem prokázala kandidaturou v těchto volbách, když vidím ty spousty dotazníků od novinářů, různých iniciativ a aktivit. Ale vážně. Ve chvíli, kdy jsem nesouhlasila s netransparentním rozhodováním městské rady, jsem rezignovala na pozici radní. I když to byl spíš krok praktický než odvážný …


4)Jste si jisti, že nebudete vydíratelní?
Mám rodinu, tedy vydíratelná budu vždy, bude-li druhá strana dostatečně odhodlaná. Je nesmysl tvrdit, že nikoliv.


5) Co uděláte po svém zvolení, aby byly zrušeny tyto nespravedlivé restituce nebo minimalizovány škody a bylo dosaženo restitucí spravedlivých?
Tento bod je jako jeden ze stěžejních obsažen v programu KSČM, jímž se po volbách budu řídit a prosazovat jej.


6) Jste pro vstup ČR do Evropského stabilizačního mechanizmu?
Ne.


7)Jste pro omezení poslanecké imunity? Jak velké?
Ano, imunita by měla být omezena výhradně na projevy (slovní, písemné, nonverbální) přímo související s výkonem mandátu, a to nikoliv ve smyslu nedávného judikátu Nejvyššího soudu, nýbrž zdravého rozumu.


8)Jste proti zvyšování daní, sociálního a zdravotního pojištění atd.?
Ano, daňovou zátěž občanů ČR považuji za více než dostačující, spíše balancující na hranici únosnosti.


9) Jste pro přechod Řecka a dalších krachujících států na původní měny?
Jsem pro zrušení měny EURO všeobecně.


10)Patříte spíše k příznivcům prezidenta Zemana nebo spíše k jeho odpůrcům?
KSČM svůj názor vyjádřila již při prezidentské volbě, nejsem výjimkou.


11)Věříte v Boha nebo jinou nadpřirozenou bytost?
Ne.


12)Patříte do nějaké církve? Jaké? Angažujete se v ní nějak?
Ne.


13)Ovlivňuje Vás víra každý den ve Vašich rozhodnutích?
Viz výše.


14)Jsou pro Vás důležitější zájmy a přání Vaší církve anebo občanů? Věříte, že následováním církve (náboženství) dojdou lidé ke správnému cíli, i když se jim zdá, že cesta vede jinudy, než říká církev (náboženství)?
Viz výše.

Jsem přesvědčena, že jakákoliv víra v předem dané postuláty bere lidem jejich svobodnou vůli a omezuje rozhodování.


15)Pro jakou formu regulace interupcí jste?(Stávající, uvolnit nebo zpřísnit a jak…)
Přerušení těhotenství ano, ovšem pouze pod lékařským dohledem. Respektovat vůli ženy a nehazardovat s jejím zdravím, by měly být základní zásady.


16)Jste proti "interrupční" pilulce?
Ne, ve chvíli kdy dojde k nechráněnému styku a žena si nepřeje otěhotnět, nevidím důvod, proč by měla vyčkávat a následně těhotenství přerušovat, pokud by tomuto bylo možno zabránit. Opět pouze se souhlasem lékaře, stejně jako u užití preventivní premedikace. Název interrupční pilulka je zavádějící, toto opatření považuji za přijatelné jako zabránění otěhotnění, rozhodně ne jako formu jeho přerušení.


17)Jste pro bombardování Sýrie bez souhlasu OSN?
Ne. Nejsem pro svévolné vyvolávání jakéhokoliv válečného konfliktu.


18)Jste pro bojový výcvik a zásobování rebelů v Sýrii zbraněmi?
Ne. Viz výše.


19)Jste pro přímou volbu prezidenta?
Ano.


20)Smlouvy, uzavřené státní správou, mají být platné až po jejich zveřejnění?
Jsem pro povinné zveřejňování smluv uzavřených nejen státní správou, ale veřejnou správou obecně. Jsem proti nabytí platnosti nebo účinnosti zveřejněním, neboť se jedná o úkon, který druhá strana nemá možnost ovlivnit a mohlo by tak docházet k zásahu do jejích práv. Za nečinnost je třeba potrestat odpovědnou úřední osobu, nikoliv stranu, která jedná v dobré víře, takový institut by byl zneužitelný.


21)Měly by mít homosexuální páry možnost adopce?
Ano.


22) Jste pro propagaci vystěhování Romů z ČR?
Ne.


23)Jste pro snížení hranice 5% nutné pro vstup do Parlamentu?
Ne.


24)Jste pro zákaz kouření v restauracích?
Současnou úpravu považuji za dostačující.


25)Co si myslíte o stanovisku katolické církve: "Může to znít přehnaně, ale pravice přitakává k životu a lidské důstojnosti, zatímco levice vede k umrtvení a degradaci lidí na chovná zvířata?
Vzhledem k tomu, že pravice podpořila tzv. církevní restituce a levice hodlá tyto zrušit, citované stanovisko chápu. Jakákoliv demagogie je zjevně jeho autorovi dost dobrá k uhájení vlastního více než hojně naplněného korýtka. I když, to by vlastně znamenalo, že k připodobnění k dobytku přiblížila církevní hodnostáře spíš pravice …


26)Měly by si církve platit své faráře, jejich vzdělání a opravy svých nemovitostí ze svého?
Samozřejmě, jako každý vlastník či zaměstnavatel. Právo na vzdělání je Listinou základních práv a svobod garantované, nezcizitelné, neomezitelné a nezpoplatnitelné bez ohledu na to, o jaký typ vzdělání se jedná, teologické vzdělání není výjimkou.


27)Má stát platit faráře v nemocnicích, věznicích a armádě nebo psychology věřící i nevěřící?
Toto už je otázka více k diskusi, přikláněla bych se k souhlasu, duchovní, psychická potřeba pomoci může být stejně velká jako fyzická. Takže ano.

rozhovor pro Haló noviny

22. října 2013 v 11:15 | Helena

Proč jste se rozhodla kandidovat v předčasných volbách do Poslanecké sněmovny?
Pracuji jako právnička ve veřejné správě už více než 15 let a už mě opravdu nebaví bezmoc, s jakou lidem na jejich žádosti o radu a pomoc musím odpovídat, že nic takového prostě není. Že mnohá jejich práva existují pouze na papíře, aniž by byla opravdu vymahatelná, případně, že sice mají možnost uplatnit a hájit své nároky, ovšem se značnými náklady, v časově náročném procesu - a s nejistým výsledkem.
Je nejvyšší čas vrátit lidem důvěru v právo a tím i důvěru v systém jako takový, přesvědčit je skutky, nikoliv slovy, že stát za svými občany stojí a politici jsou tu pro ně nejen měsíc před volbami.

Čím chcete kraji Vysočina prospět po svém zvolení do sněmovny?
Nejen Vysočině. Mým předním zájmem jsou právě změny legislativy vedoucí k větší právní jistotě, k obraně zájmů všech občanů. V první řadě vraťme lidem základní jistoty, které by měly být dostatečně garantované Listinou základních práv a svobod, a to bez jakýchkoliv dodatků, úprav a podmínek - právo na život a zdraví, na osobní svobodu, na vzdělání a zaměstnání, ale třeba i právo na lidskou důstojnost a osobní čest, což jsou dnes pojmy, které mnohdy nezajímají ani jejich nositele. I ochrana žen, mladistvých a zdravotně postižených by měla být základním právem, přitom naše země má více zázračně uzdravených než Lourdy, a to jen díky změně hodnocení stupňů postižení.
Občané jsou si před zákonem rovni ve svých právech a mají nárok na jejich soudní a jinou ochranu - realita je ovšem taková, že mnozí raději na své nároky rezignují, odrazeni soudními poplatky, taxami advokátů a délkou soudních sporů. Limitem je pouze ekonomická situace, spravedlnost zůstává stranou.
Myslíte si, že KSČM uspěje u voličů v předčasných volbách? Jste v tomto ohledu optimistkou?
Věřím v úspěch KSČM. Už proto, že naše strana jako jediná nabízí občanům skutečně to, co by mělo být samozřejmostí - vládu lidu, lidem a pro lidi.

Co, dle Vašeho názoru, nejvíce v současnosti "pálí" občany ČR, a také obyvatele kraje Vysočina?
Stále více rodin a jednotlivců balancujících na okraji chudoby, nezaměstnanost, hrozba ztráty střechy nad hlavou, okrádání povýšené na druh podnikání, vysoká kriminalita a naprostý nedostatek bezpečnosti v běžném životě. A aktuálně ekonomická situace, v níž se ocitly nemocnice v důsledku změny úhradové vyhlášky a která ohrožuje jimi poskytované služby. Zdraví máme jen jedno, pracovní neschopnost z finančních důvodů mnozí nahrazujeme čerpáním dovolené, které se nám potom nedostává k tolik potřebnému odpočinku - kolaps zdravotnických zařízení by mohl být opravdu důstojnou tečkou za systémem zdravotnéí péče, jak ho nastavily dosavadní pravicové vlády.

Jaké jsou Vaše koníčky, jak trávíte svůj volný čas?
Vzhledem ke smečce šesti psů občas přemýšlím, co že to ten "volný čas" vlastně je… Navíc nám doma tak nějak "zůstalo" gettingenské miniprasátko, původně míněné jako vhodný dárek pro kamarádku, momentálně patnáctikilový čuník, převážně se rozvalující na gauči se zálibou v televizním zpravodajství. S takovým zvěřincem vážně moc času nezbývá, a i když už, je mým koníčkem moderování, od sportovních akcí převážně souvisejících s pejsky (agility je skvělá záležitost!), přes společenské záležitosti až po mítinky KSČM.

Jakým způsobem hodláte přitáhnout pozornost Vašich případných voličů?
Nevěřím v "přitahování pozornosti" těsně před volabami, ale v soustavnou práci a snahu něco změnit, nebo alespoň pomoci tam, kde změna zatím není možná.

Co byste voličům vzkázala?
Než vhodíte lístek do volební urny, dobře si přečtěte program strany, kterou hodláte volit. Vynechte média a zpravodajství, které přinesla v posledních dvou měsících a raděj si sami pro sebe srovnejte to, co která strana slibuje ve svém programu s tím, co nabízela v programech minulých a především s tím, co skutečně dělala. Potom budete moci volit s čistým svědomím, že jste pro sebe, své blízké a naši zemi udělali to nejlepší.

Jihlavské listy, 6. 9. 2013

9. září 2013 v 19:29 | Helena

Jihlavské listy, 3. 5. 2013

2. září 2013 v 20:38 | Helena

Haló noviny, 30. 4. 2013

2. září 2013 v 20:36 | Helena

Haló noviny, 25. 6. 2013

24. srpna 2013 v 20:07 | Helena
 
 

Reklama